Nederland telt volgens de laatste schattingen ongeveer 40.000 bekeerlingen; een mooi aantal. Er circuleren dan ook tallozebekeringsverhalenwaarin mannen en vrouwen vertellen hoe zij hun ´nuchtere Hollandse´ levensstijl hebben ingeruild voor de Islam: een mooie, vredelievende, maar oh zo veelbesproken wereldreligie. Omdat journalisten en andere geïnteresseerden ons benaderd hebben om meer inzicht te geven in de statistieken hieromtrent, hebben wij dit artikel samengesteld.

Hoeveel mensen bekeren zich jaarlijks tot de Islam in Nederland?

UPDATE 2023: Vanaf 2020 worden de cijfers van het aantal bekeerlingen door Stichting Bekeerling beter bijgehouden en wordt er een betere schatting gemaakt van het aantal bekeerlingen per jaar. Een aantal centrale moskeeën ontvangt ieder jaar maar liefst 400 tot 700 bekeerlingen. Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken kan men uitgaan van een bekeerlingengroei van 2000 bekeerlingen per jaar. Een groot deel van deze bekeerlingen meldt zich iedere dag aan in onze Bekeerlingen Community op Facebook. Ook de ouders van Bekeerlingen kunnen in hun eigen groep terecht.

“Steeds vaker bekeren Nederlanders zich tot de islam.”

Steeds vaker bekeren Nederlanders zich tot de islam. Dat stelt antropologe Vanessa Vroon-Najem in haar proefschrift Sisters in Islam. Women’s Conversion and the Politics of Belonging: a Dutch Case Study waarmee ze op 9 april 2014 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Bekering tot de islam is een langzaam proces, volgens Vroon-Najem. ”De vrouwen die ik sprak brachten al een aantal islamitische voorschriften in de praktijk alvorens over te gaan tot de stap officieel moslim te worden. Vrijwel alle vrouwen hadden bijvoorbeeld al eens meegedaan met vasten in de maand ramadan, velen leerden alvast het gebed, lieten alcohol staan of aten al halal voordat ze daadwerkelijk moslim werden. Het exacte moment van bekering was daardoor niet altijd duidelijk, sommige vrouwen realiseerden zich op een gegeven moment dat ze eigenlijk al moslim waren.”

“Sommige vrouwen realiseerden zich op een gegeven moment dat ze eigenlijk al moslim waren.”

De Islam in België en andere landen

De afgelopen tien jaar zie je in heel veel landen in de wereld dat het aantal mensen dat bekeerd tot de islam zich heeft verdubbeld. Naar schatting zijn er zo’n 135.000 Britten al moslim geworden en neemt het aantal met minimaal 5.000 per jaar toe. Alleen al in London wordt dit geschat op zeker 2.000 per jaar.

Onderzoeksresultaten in andere landen laten een gelijke trend zien. Dicht bij huis zien we bijvoorbeeld dat zowel in Duitsland als Frankrijk ongeveer 4.500 mensen zich jaarlijks bekeren tot het islamitisch geloof en al meer dan 215.000 zich reeds hebben bekeerd. Het totaal aan bekeerde moslims in Belgie ligt zelfs vele malen hoger dan in Nederland, zo’n 56.000 Belgen tegenover 17.000 Nederlanders. Net als in Belgie bekeren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, zo’n 500 tot 750 mensen per jaar zich tot de islam in Nederland en dit getal is elk jaar weer stijgende. Naar verhouding zien we dat over het algemeen meer vrouwen dan mannen zich bekeren tot de islam. (team Waaromislam.be)

Volgens broeder Abdul-Rahman, initiatiefnemer van de Nederlandse website “IkWilMoslimWorden.nl“, zijn er jaarlijks zeker 1000 tot 2000 mensen die moslim worden of een poging daartoe doen. Ook zij merken een toename van verkeer en aanvragen omdat de interesse naar de Islam toe stijgt.

Stichting Bekeerling werkt op het gebied van de begeleiding van bekeerlingen en beginnende moslims samen met IkWilMoslimWorden.nl.

Vrouwelijke bekeerlingen

Bij Stichting Bekeerling merken wij dat het overgrote deel van de bekeerlingen vrouwen zijn, “zusters”, aldus bekeerlinge en vrijwilligster Sandra van Laerhoven.
“Ongeveer 70% van alle bekeerlingen in Nederland is vrouw. Dat is een aanzienlijk groter aantal dan mannelijke bekeerlingen.”

Deze lijn wordt doorgetrokken op landelijk niveau: ook bij andere instanties merkt men dat ruim twee derde van de bekeerlingen vrouwen zijn.

Geslacht Bekeerlingen

Stichting Bekeerling

Natuurlijk bekeren ook mannen zich

“Steeds meer autochtone Tilburgse mannen stappen vanuit overtuiging over op het moslimgeloof.” Dat stelt islamoloog professor dr. Herman Beck van de Universiteit van Tilburg (UvT).

Abdelkader Barkane, woordvoerder van de vereniging El- Feth in Tilburg stelt dat het aantal bekeerlingen stijgt. “Vooral studenten kiezen bewust voor de islam. Zij zijn op zoek naar een nieuwe vorm van spiritualiteit.”

Momenteel bezoeken ongeveer tien autochtone mannen de Marokkaanse moskee die tijdelijk aan de Academielaan zit. Het aantal autochtone vrouwen ligt hoger. “We houden geen cijfers bij. Het is dus maar een schatting.”

Volgens Barkane krijgt de Tilburgse moskee sinds de aanslagen in Amerika op 11 september 2001 steeds meer belangstelling van geboren en getogen jonge Nederlanders. Barkane verklaart dat door alle aandacht voor de islam. “Er worden sindsdien meer gesprekken gevoerd. Daardoor groeit de interesse.” Volgens Abdelhak Bidaoui van de Marokkaanse stichting Mast kiezen de meeste bekeerlingen voor de orthodoxe moskee in Tilburg-Noord.

“Logisch”, stelt professor Beck, “Bekeerlingen zijn vaak rechter in de leer dan de gemiddelde moslim en kiezen dus voor de moskee in Tilburg-Noord.”

Harde cijfers over bekeerlingen in Nederland? “Die zijn er niet, ook landelijk niet”, aldus Beck in het Brabants Dagblad. (21 feb 2008)

Moslims herkomstgroep

FORUM, CBS

De El-Feth Moskee Tilburg

In de El-Feth Moskee Tilburg zijn het afgelopen jaar ruim 56 shahada’s uitgesproken. Dit komt neer op een frequentie van 1 bekeerling per week. Het grootste deel van de nieuwe moslims komen uit de regio Tilburg, maar ook buiten deze regio weten de mensen de weg te vinden naar de El-Feth Moskee. Vaak wordt de makkelijke toegankelijkheid van de El-Feth moskee als reden opgegeven. Soms horen we zelfs dat de plaatselijke moskee geen gehoor geeft!

Er gaat geen dag voorbij zonder dat de Islam genoemd wordt in de media. Het nieuws dat gebracht wordt is weliswaar negatief, maar het zorgt er wel voor dat mensen zich gaan verdiepen in deze religie.
De maand ramadan is vaak een periode waarin meerdere geloofsbelijdenissen per week worden uitgesproken, maar we zien de afgelopen jaren wel een sterke toename van vooral jonge mensen die de weg naar de Islam hebben gevonden. We hebben geen statistieken van de rest van de Nederland, maar de genoemde getallen in andere media van slechts 500 nieuwe moslims per jaar lijkt ons een gering aantal.

Wij werken met de volgende procedure. Op het moment dat een nieuwe moslim zich bij ons meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de motieven waarom men voor de Islam gekozen. Na het intake-gesprek wordt er een afspraak gemaakt om de shahada uit te spreken. Tijdens het uitspreken van de shahada krijgt de nieuwe moslim een welkomstpakket van de moskee aangeboden met een aantal nuttige basisboeken over de Islam en wat presentjes.

Zusterbijeenkomsten voor en door  nieuwe moslima’s.
Voor de nieuwe zusters zijn er regelmatig zusterbijeenkomsten waarin ze kennis kunnen maken met andere bekeerlingen en zo antwoorden krijgen op vragen en snel  nieuwe sociale banden op kunnen bouwen. Bij de nieuwe broeders blijkt dat hier weinig behoefte aan is in de praktijk.

(video van Team Waaromislam.be)

Hoeveel bekeerlingen zijn er in Nederland? (Bekeerd, p.13)

Op de vaak gestelde vraag: “Hoeveel bekeerlingen zijn er eigenlijk?” is niet goed antwoord te geven. In Nederland wordt van alles en nog wat bijgehouden, maar dit nu net niet. Weliswaar becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2007 dat er 12.000 ‘autochtone’ moslims zijn, maar dat zegt nog niet zo veel over het aantal bekeerlingen. De ‘allochtone’ bekeerlingen telt het CBS namelijk niet mee. En je bent in Nederland al een allochtoon als één van je ouders niet in Nederland is geboren. Geboren moslims van de derde generatie tellen bij het CBS weer wél mee als ‘autochtoon’ en worden daarom ook meegerekend in het getal van 12.000. Via het CBS krijgen we daarom geen goede indicatie van het aantal bekeerlingen in Nederland.

Ook gemeenten of moskeeën houden niet (red. altijd) bij hoeveel mensen zich bekeren. Er is dan ook op dit moment niet goed te zeggen hoeveel bekeerde moslims er zijn in Nederland, of hun aantal groeit, en zo ja, in welke mate. Indirect zijn er wel aanwijzingen dat hun aantal toeneemt. Op de sociale media zie je bijvoorbeeld steeds meer activiteiten van en voor bekeerlingen en er worden bekeerlingenbijeenkomsten georganiseerd. Het is duidelijk te zien dat bekeerlingen in de afgelopen decennia allerlei manieren gevonden hebben om elkaar te ontmoeten en zich samen te ontwikkelen.

De laatste jaren zien we ook een grote toename van Nederlandstalige informatie over de islam. Dat varieert van boeken tot YouTube-filmpjes, van informatieve websites en fora tot Nederlandstalige cursussen, lezingen, en workshops. Wie zich wat meer wil oriënteren op de basisprincipes van de islam, hoeft tegenwoordig dus niet ver meer te zoeken. Sinds 2008 bestaat er zelfs een Nationale Bekeerlingendag, een jaarlijks terugkerend evenement speciaal voor bekeerlingen tot de islam. Zonder uitzondering zijn alle beschikbare plaatsen van te voren uitverkocht en trekt het evenement honderden bezoekers.

De stand anno 2015

Zoals bekend kan men geen eenduidig antwoord geven op de vraag “hoeveel bekeerlingen” Nederland of België tellen. De bekeringen worden immers niet officieel vastgelegd. Wanneer wij de trend van de afgelopen jaren volgen en alle cijfers met elkaar vergelijken, komen we uit bij een schatting uit van een aantal van 17.000.

Allochtone bekeerlingen