In dit artikel legt de Sheikh dr. Khaled Al-Khamidi, de imam van de moskee in Mekka, in het kort uit hoe de islam onderwezen moet worden door moslims aan de niet-moslims. Met name de niet-moslims in Westerse landen. Zijn antwoord was als volgt:

“Islam is een religie die Allah voor ons heeft nedergezonden, als barmhartigheid voor de mensheid. Islam is een religie van liefde, harmonie, broederschap, vergiffenis en gemak.
Dit is de religie van Allah.  Wie zich aan Zijn Religie vasthoudt, zal prevaleren over alle andere naties. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die Zijn Boodschapper(Mohammed) heeft gestuurd met de Leiding en de ware godsdienst (d.w.z. de Islam) om deze boven alle (anderen) godsdiensten te laten prevaleren, ook al hebben de veelgodenaanbidders hier een afkeer van.” (Soerat at-Tawbah: 33)

In een overlevering, welke is overgeleverd door Abu Burda (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lezen we:

“De Profeet stuurde mijn vader en Muadh ibn Jabal naar Yemen (om daar de islam te onderwijzen) en zei (tegen hen):

“Wees gemakkelijk en maak zaken niet ingewikkeld. Verkondig blijde tijdingen en zorg niet voor afkeer bij de mensen. En wees in overeenstemming met elkaar en twist niet met elkaar.”

De hadith is overgeleverd door Ahmed en Bukharie.

Onze religie (of godsdienst) de Islam is gebaseerd op: gematigdheid, rechtvaardigheid, vergevingsgezindheid, liefde en harmonie creëren en het samenbrengen (verenigen) van de moslims(broeder- en zusterschap). Het is de taak van elke moslim, man en vrouw, dat zij aanvoelen dat zij een grote, bijzondere boodschap over te brengen hebben aan de mensheid. Dat zij moeten voelen dat zij een (goed) voorbeeld moeten zijn voor de mensheid: immers een goed voorbeeld doet (goed) volgen. Zij (de moslims) zijn de ambassadeurs van de islam, die gezonden zijn naar alle plekken van de wereld.

Dus de moslim is in werkelijkheid een ambassadeur van de islam, waar hij of zij ook naar toe gaat. Hij of zij is de ambassadeur van deze religie, de religie van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Deze religie is gebaseerd op: gematigdheid, rechtvaardigheid, liefde, broederschap en harmonie.

UW INTERESSE GEWEKT?Like ons dan nu op Facebook!like

Deze religie kent geen extremisme noch terrorisme, geen onrechtvaardig bloedvergieten en vechten, geen onderdrukking jegens de moslims en de niet-moslims.

Het is in de islam niet toegestaan om iemand onrechtvaardig te doden. Ook is het niet toegestaan om een onschuldig persoon te doden. Zolang ze onschuldig zijn, is het niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om de zielen van de mens schade aan te brengen.
Of ten onrechte de bezittingen, rijkdom en eer van een ander af te nemen. Dit is wat de islam zegt. De religie van Allah.

Dit komt er dus op neer, dat wij als moslims een goede imago neer moeten zetten en moeten laten zien. Wij moeten als moslims onze religie goed tot ons nemen en het ook laten zien aan de buitenwereld. Dat wil zeggen: het goede zijn en het goede over willen brengen aan de mensheid. Dit is iets wat Allah heeft geopenbaard en wat bij onze religie hoort.

Dit is wat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) ook deed en liet zien, samen met zijn nobele metgezellen, moge Allah hen genadig zijn.

Vertaald door zr. Farida voor Stichting Bekeerling.