Adviezen voor de zusters

Basmallah

In dit artikel geven wij zusters tips, adviezen en handvatten. Dit artikel is mede geschreven door bekeerlingen die al vele jaren moslim zijn. Positieve maar ook negatieve ervaringen helpen ons om jullie bij te staan zodat jullie slimme keuzes maken in de toekomst. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

Controleer je intentie

Alles draait om onze intenties. We dienen onze intenties te zuiveren; dit kunnen we bewerkstelligen door meer kennis op te doen en afstand te nemen van dingen die onze (persoonlijke) vooruitgang tegenwerken. Wanneer onze intentie zuiver is zullen we merken dat we veel meer bereiken met ons leven. Is onze intentie echter niet 100% zuiver, dan zullen we vroeg of laat het resultaat hiervan tegenkomen. Denk hierbij aan:

  • Het oprecht moslim worden/zijn, vanuit je eigen wil bekeren en niet omdat dit afgedwongen wordt door andere partijen zoals bijvoorbeeld een partner die moslim is.
  • Het oprecht verrichten van goede daden, enkel en alleen omwille van Allah en niet omdat je gezien en geprezen wilt worden door mensen.

“Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties. En voorzeker, elke persoon bekomt slechts hetgeen wat hij intendeert. Voorwaar, al wie waarvan zijn migratie naar Allaah en Zijn Boodschapper is, voorwaar, zijn emigratie is naar Allaah en Zijn Boodschapper. En voorwaar, al wie waarvan zijn migratie is om het wereldse te bereiken, of een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie voor hetgeen waarvoor hij geëmigreerd is.”

obstakels

Pas op wie je als vriendinnen neemt

Het hebben van (harts-)vriendinnen is vaak leuk en aardig, maar nog vaker werkt het hebben van teveel “vriendinnen” afremmend op je individuele wereldse en religieuze vooruitgang. Er zijn vriendinnen die tussen jou en je man in willen komen, of uiteindelijk onvoorziene relationele problemen veroorzaken waarvan je wilde dat je ze nooit hebt gekend. Neem dus afstand van vrouwen die zich te vaak schuldig maken aan ijdel gepraat. Denk aan jezelf, je (toekomstige) kinderen en kijk op naar zusters die hierin meer dan jij hebben bereikt zodat jij naar het goede kunt streven.

Zoek een vrouwelijke begeleidster

Probeer eenzaamheid te vermijden; ga op zoek naar een zuster die dichtbij je staat en jouw (religieuze) vragen kan beantwoorden. Met deze persoonlijke buddy heb je een vaste steun in makkelijke en moeilijkere tijden.

Vertrouw anderen niet teveel

Ga uit van het goede in mensen, maar blijf waakzaam voor hen die je vertrouwen kunnen schaden. Soms vertrouwen we mensen, maar komen we er na een tijdje achter dat ze niet het beste met ons voor hadden. We willen je hiermee alvast een beetje voorbereiden op teleurstellingen waarmee je te maken kunt/zal krijgen, want die zijn er behoorlijk! Er zullen momenten komen waarin je er alleen voor zult staan, maar je hebt altijd Allah. Mocht je behoefte hebben aan advies, zoek dan naar een contactpersoon in de moskee of neem een kijkje op ons hulpvraag-overzicht.

Verwacht niet teveel van anderen

Wij willen jullie deze tip toch meegeven: verwacht niet teveel van anderen. Wanneer iemand de Islam binnentreedt in de moskee, zien we regelmatig dat ze de eerste dagen overrompeld wordt door “behulpzame” zusters, maar zeer snel daarna is de kans groot dat je alleen  in je eentje tegenover de “rest van de wereld” staat. Wees altijd op je hoede; pas op wat je doet en zorg ervoor dat je een begeleidster toegewezen krijgt zodat je altijd een back-up hebt (zie bovenstaande tip).

Leer van je fouten

Waar zouden we zijn als we niet van onze fouten zouden leren? We maken fouten met een reden; zorg er dan a.u.b. voor dat je dezelfde fout nooit twee keer maakt. Helaas zien we dat veel zusters erg naïef zijn en zichzelf door hun naïviteit ten gronde richten. Iedereen zal zich waarschijnlijk ooit in haar leven wel hierin kunnen vinden, maar wees gewaarschuwd…

Pas op voor de wolven met mooie praatjes

Het spelen met de gevoelens van een vrouw is iets van alle tijden, en het gebeurt dan helaas ook in alle windstreken. Regelmatig zien we hoe het leven van een zuster compleet in duigen valt door toedoen van een “broeder” die haar met lieve woordjes en beloftes in de val heeft gelokt. Laat je nooit dwingen om een stap te nemen zonder dat je het zelf wilt, en wees niet overhaast in je beslissingen. Denk goed na wat men je wilt wijsmaken, en controleer of hetgeen iemand je verteld wel overeenkomt met de Islamitische regels (shariah).

Pas ook op voor de gevaren van de sociale media. Een groot deel van de (huwelijks)problemen wordt veroorzaakt door de sociale media, bijvoorbeeld wanneer men oud klasgenoten of vrienden tegenkomt, wanneer men er te laat achterkomt dat de ander helemaal geen “zuster” is zoals hij jou had laten doen denken en ga zo maar door.

Veel mensen doen zich ook vromer voor dan ze daadwerkelijk zijn op het internet, en zullen hun kansen grijpen zodra zij merken dat de ander (jij dus) direct alles gelooft wat de vrome broeder jou voorkauwt.

Laat je niet dwingen om te trouwen!

Neem voor alles de tijd! Veel vrouwen worden vlak na hun bekering door de omgeving zo goed als gedwongen om zeer snel te trouwen. Weet dat het zeggen van “nee” je een hoop stress en problemen kan helpen voorkomen; vooral als je zelf denkt nog niet klaar te zijn voor enkele grote stappen, zoals het huwelijk.

Laat je niet afschrikken voor het huwelijk

Het huwelijk is iets moois; we hebben allemaal behoefte aan warmte, liefde, romantiek en een nageslacht. Ondanks alle bovenstaande tips en waarschuwingen, wil het niet zeggen dat het huwelijk iets afschuwelijks is; integendeel. De meeste huwelijken die moslims met elkaar afsluiten gelden tot na de dood!

Het huwelijk

Kies de juiste huwelijkspartner. Zorg ervoor dat je iemand trouwt die samen met jou bereid is om een lang en gelukkig leven te leiden. Hierbij is het belangrijk dat jullie beiden omwille van Allah (de Verhevene) trouwen.

Behoud je vrouwelijkheid, romantiek en schoonheid

Helaas zien we dat sommige vrouwen na een huwelijk hun “vrouwelijkheid” opgeven. Voor het huwelijk zien we er rein en verzorgd uit, maar daarna stellen enkelen van ons de man teleur omdat we onszelf niet (genoeg) verzorgen voor de ander. De natuurlijke veranderingen kan niemand tegenhouden, maar dat wilt niet zeggen dat we onze waardigheid en vrouwelijkheid aan de kant moeten zetten. Doen we dat wel, dan kan dat in enkele gevallen zelfs leiden tot een scheiding.

De scheiding

Niemand mag haar ogen sluiten voor de werkelijkheid. Vrijwel geen enkel huwelijk is vrij van problemen. Zorg er in ieder geval voor dat een huwelijk zo lang mogelijk in stand wordt gehouden. Wanneer dat ook niet heeft mogen baten is een scheiding soms de enige resterende ‘oplossing’ zijn. Vandaag de dag is dit probleem zeer groot. Dit heeft niet altijd met onszelf te maken; we leven in een seksistische samenleving waarin de vrouwen worden geportretteerd als een lustobject. Ook op TV zien we in soaps en films hoe “normaal” het is dat mensen van elkaar scheiden. Wie alle bovenstaande adviezen in acht neemt, zal in sha Allah ver komen.

“En hoe kunnen jullie iets ervan terugnemen, terwijl jullie zeker al gemeenschap met elkaar hebben gehad en zij met jullie een zwaarwegend verbond zijn aangegaan? Interpretatie van de betekenis: De Koran (4:21)

Wees geduldig en blijf optimistisch

Ondanks alle tegenslagen die velen van ons hebben moeten doorstaan, staan we nog steeds op onze voeten. Het vrouwelijke bestaan brengt leuke, maar soms ook nadelige zaken met zich mee. We hopen dat jullie veel hebben gehad aan de tips en adviezen op deze website. Streef naar het goede, blijf hopen op het beste en geef nooit op! Wij zijn vrouwen, en vrouwen zijn sterk. Punt.

 

© Stichting Bekeerling – Vragen of tips? 

 

 

 Lees ook de volgende artikelen: