As-salāmu 3alaykum wa-raḥmatu llāhi wa-barakātuhu. De afgelopen 10 jaren zijn de diverse media- en blogteams van Stichting Bekeerling actief geweest in het samenstellen van content; heel soms gaat daarbij iets mis. Door de Duitse auteursrechtenorganisatie IMAGE LAW Rechtsanwaltskanzlei, die namens BIOSPhoto (1 foto) en Reuters (2 foto’s) claimt te opereren, zijn wij in januari 2024 gewezen op drie redelijk nietszeggende foto’s welke het auteursrecht zouden schenden. De boetetarieven bedroegen in de eerste instantie € 1014.40 en € 1483.91.

Ons team heeft deze situatie in kaart gebracht en ervaren individuen op dit gebied geconsulteerd. Dit heeft geresulteerd in een settlement met Imagelaw waardoor slechts een fractie van het oorspronkelijk boetebedrag is overgemaakt aan de organisatie. Hierbij hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat onze werken geen commercieel doel hebben, wij (vrijwel geen) middelen kunnen missen én we als non-profit organisatie actief zijn. Het schadebedrag, € 930.84, is afkomstig van het algemeen potje van Stichting Bekeerling en heeft geen verdere financiële gevolgen voor de organisatie. Ons mediateam zet alles op alles om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.