Leer de Arabische taal

 

Basmallah

 

Stelt u zichzelf eens voor: Een Koning van wie u houdt schrijft u een brief in een taal die u niet begrijpt. Wat zou u doen om Zijn brief te kunnen lezen? Natuurlijk! De taal leren waarin de brief is geschreven, zodat u Zijn bericht kunt lezen en begrijpen. Laten we gezamenlijk de Arabische taal leren zodat we de Koran beter leren begrijpen.

De Arabische taal eigen maken kan op verschillende manieren; lessen volgen bij een instituut, de boeken induiken en online.

Allah zegt:

“…terwijl dit (d.w.z. de Koran in) een duidelijke Arabische taal is (geopenbaard).” (Soerat an-Nahl:103)

Elke persoon die de Koran en de levenswijze van de Profeet (vrede zij met hem) goed wilt bestuderen, zou bekend moeten raken met de taal hiervan, namelijk het Arabisch. Het is immers in deze taal waarin het woord gericht wordt tot de moslim. Het is daarom dan ook niet slechts een taal, maar een onderdeel van het geloof, zoals de grote metgezel Omar Ibn ul-Khattaab heeft gezegd: “Leer de Arabische taal, want het vormt (een onderdeel van) jullie geloof.” (Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem)

Degene die een blik werpt op de schatten van de Arabische taal, en de vruchten die het leren hiervan met zich meebrengt, zal dan ook versteld staan. Naast het feit dat de Arabische taal het symbool van de Islam en haar aanhangers is, heeft het ook een impact op het verstand, gedrag en geloof van een persoon. Ook zal het leren van deze taal bijdragen aan het tonen van gelijkenissen met de eerste generatie van deze Oemmah, aldus Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah in zijn werk Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem.

Het is daarom ook betreurenswaardig om te zien dat vele moslims vandaag de dag nog maar weinig waarde hechten aan de taal van de Koran. Zo wordt er veel tijd en energie gestoken in het leren van allerlei andere vreemde talen – wat overigens heus prijzenswaardig is – maar moet het Arabisch hiervoor wijken.

Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je op z’n minst een basis hebt in de Arabische taal, en dat ook onze kinderen dit meekrijgen. En gezien het leren van het geloof een plicht is, zou vanuit het principe: “De middelen kennen hetzelfde oordeel als de doelstellingen…” gesteld kunnen worden dat het leren hiervan in algemene lijnen een verplichting is.

Moge Allah ons begrip van het geloof en de Arabische taal schenken.

“Ik wil graag diegene bedanken die deze website heeft gedeeld zodat men Arabisch kan leren. Ik ben voor het eerst in staat om Arabisch te lezen! Ik ben helemaal hyper geworden. Nog niet perfect, maar dat komt wel in sha Allah.” (een bekeerde zuster)”

 

De “Madinah methode”

Sheikh Abdurrahiem heeft een enorm bekende boek geschreven voor niet-Arabieren, om het Arabisch te leren schrijven, begrijpen en spreken. Deze methode wordt hedendaags gebruikt in de stad Madinah, Saudi-Arabië.

De Sheikh heeft toestemming gegeven om de lesboeken te publiceren (Engels) zodat wij allemaal er profijt uit kunnen halen, met als voorwaarde dat de boeken voor persoonlijk gebruik zullen worden gebruikt.

Het werk bestaat uit 3 volumes en een vierde bestand met een woordenlijst:

 

Officiële instituten

Overige links

 

Arabisch voor beginners (YouTube videoreeks)

arabisch leren