Normaal gesproken organiseert Stichting Bekeerling (lokale) Iftars voor (vaak) eenzame bekeerlingen. Anno 2020 lijkt het erop dat bijna iedereen wel “eenzaam en alleen” zijn of haar iftar moet verbreken. Of toch niet? Om nieuwe moslims een plekje te geven en de onderlinge saamhorigheid te vergroten organiseren wij Online Zoom Iftars! #Gezelligheid is het sleutelwoord van deze avonden! Er worden 4 vrouwen en 1 mannen-Zoom bijeenkomsten gehouden.

“Wat is ‘Zoom?’ Zoom is de naam van een app waarmee je makkelijk en snel een online bijeenkomst kunt houden met anderen. Zo zie en spreek je elkaar, alsof de Lockdown nooit bestaan heeft!”

 • Mannen-Zoom Iftar: Voor mannelijke bekeerlingen, ongeacht achtergrond of nationaliteit.
 • Vrouwen Zoom-Iftar: Noord-Nederland – Noord-Holland en overige Noordelijke provincies.
 • Vrouwen Zoom-Iftar: Midden-Nederland – Zuid-Holland – Utrecht – Gelderland
 • Vrouwen Zoom-Iftar: Zuid-Nederland – Zeeland, Brabant, Limburg
 • Vrouwen Zoom-Iftar: België en Dutch Caribbean & Suriname

Wanneer en hoe laat worden de Zoom-Iftars gehouden?

De Zoom-Iftars worden iedere dinsdag en vrijdag tijdens de Ramadan gehouden. Omdat we willen dat iedereen eerst rustig ontvast en het Magrib gebed bidt zullen de Iftars om 21:45 beginnen en eindigen om 22:30. Zo is er nog genoeg tijd om je voor te bereiden op het Ishaa gebed en de nachtgebeden.

Voor wie is de Bekeerlingen Zoom-Iftar bedoeld?

What’s in a name. Helaas is, in verband met onze capaciteit, de Bekeerlingen Zoom-Iftar bedoeld voor bekeerlingen. De meeste van onze andere projecten zijn voor meerdere doelgroepen van toepassing, maar we willen de bekeerlingen die vaak alleen zijn zonder familie dit keer in het zonnetje zetten.

Hoe meld ik me aan voor de Zoom-Iftar?

Als je je wilt aanmelden voor de Zoom-Iftar dien je lid te zijn van onze Facebook-groepen Bekeerlingen Bijeen (voor de mannen), en jouw EIGEN lokale Bekeerlingengroep (voor de vrouwen), bijvoorbeeld “Bekeerlingen Zeeland”. We gaan secuur te werk en willen maximaal 50 gebruikers toelaten per sessie.

Op de avond zal rond 19:00 in alle Facebook groepen een betreffende Zoom-link rondgaan. Via de link kun je je vervolgens aanmelden. Wil je de Zoom-Iftar niet missen? We zullen deze link ook delen in onze lokale WhatsApp Bekeerlingengroepen. Wil je je voor de lokale WhatsApp Bekeerlingengroepen aanmelden? Kijk dan in de lokale Bekeerlingengroepen op Facebook wat de link van jouw regio is. LET OP: Je mag je bij maximaal 1 lokale Facebook- en Whatsappgroep aanmelden!

Ik heb geen Facebook of WhatsApp, kan ik nog meedoen?

Met naar verwachting 250 tot 500 aanmeldingen kunnen we, gezien de beperkte capaciteit van onze vrijwillig(st)ers, aanmeldingen buiten deze twee platformen niet honoreren. We verzoeken je als je écht mee wilt doen, om iemand die wel over Facebook of WhatsApp beschikt, de Zoom-link naar je door te sturen.

Stichting Bekeerling ZOOM-etiquetteregels

Je wilt meedoen met een van de online Bekeerlingen “iftars” via het Zoom-platform. Ieder lid dienst zich aan de volgende regels te houden:

 • De bijeenkomsten vinden plaats op vaste momenten en duren maximaal 45 minuten.
 • De bijeenkomsten starten stipt om 21:45 en eindigen om 22:30.
 • Er worden maximaal 50 deelnemers toegelaten per sessie.
 • Ieder lid dient deel uit te maken van onze Facebook- en eventueel onze lokale WhatsApp groepen.
 • Via de lokale Facebook- en WhatsApp groepen wordt een paar uur voordat de bijeenkomst begint een Zoom-link gedeeld.
 • Zet je camera aan. Geen camera? Dan kom je er niet in!
 • Praat niet door elkaar heen.
 • Zet je microfoon uit als je niet aan zet bent.
 • Zoek een rustige locatie waar je niet gestoord wordt.
 • Zorg ervoor dat jouw microfoon en camera werkt.
 • Stuur je kat weg. Spinnende katten die de bijeenkomst storen, daar zit niemand op te wachten. Katten kijken doen we wel op YouTube. 🙂
 • Doe mee! Via de chat, mic en/of camera.
 • Wees je bewust dat je de ander niet kent. In een enkele geval kunnen andere personen in beeld komen, of personen die van het andere geslacht die zich voordoet als een ander in de room meedoen. Vermoed je een insluiper? Tip dan de beheerd(s)ter!
 • What happens in our Zoom app, stays in our Zoom app…
 • Houd het #gezellig! Oordeel niet, ga geen discussies aan.
 • Er worden vanuit de organisatie strenge maatregelen getroffen wanneer regels worden overtreden. Wij willen dat iedereen veilig is; bij pogingen om de situatie te misbruiken, contactgegevens van anderen ongevraagd worden doorgestuurd of soortgelijke acties zullen we desbetreffende perso(o)n(en) geen tweede kans geven.

Media

Voor media-uitingen en vragen verzoeken we u een email te sturen naar [email protected]