In naam van Allaah, De meest Barmhartige, De meest Genadevolle,

Alle lof is aan Allaah,

Tien jaar geleden heeft Allaah met Zijn Leiding, Zijn Licht en Zijn Genade mijn hart geopend voor de Islaam. Na al deze jaren heb ik besloten om mijn bekeringsverhaal neer te schrijven om deze grootse ervaring met jullie en de hele wereld te delen. De reden van dit te willen documenteren is omdat vele mensen, moslims en niet-moslims, in deze afgelopen tien jaar van mijn leven mij meerdere malen hebben gevraagd wat de beweegredenen zijn om mij te bekeren tot deze geweldige religie, hoe deze reis door mijzelf en mijn familie werd ervaren, hoe en waar ik op onderzoek uitging, wanneer en wie ik heb gevraagd om kennis, etc.. In het kort kan ik zeggen dat deze Leiding een evolutie is van lezen van religieuze boeken, bezoeken van moskeeën, bijwonen van islamitische lezingen en lessen, vragen stellen aan zowel imaams en de gewone moslim, etc.. Omwille van de natuurlijke aanleg en het menselijk intellect was de weg naar de Islaam en de moslimgemeenschap een natuurlijke weg.

Ik ben opgegroeid in het groene Belgische Limburg, waar ook mijn ouders hun leven hebben geleid, waar mijn voorouders en ik zijn geboren en getogen. Mijn ouders komen beiden van een sociale, welgestelde, intellectuele en christelijke familie. Dus als kind werd ik gedoopt, heb ik als kleine jongen met een strikje aan mijn communie gedaan, volgde aandachtig de katholieke godsdienstles op school, las regelmatig met overtuiging in de Bijbel, ging met familie naar de kerk, vierde met plezier Kerstmis, maakte dagelijks een kruisje met een lofzang voor het slapen gaan met mijn moeder, etc.. Naast deze activiteiten was ik een jongen die na de voetbalwedstrijden in de lokale voetbalvereniging, of spelend met de bal op straat met vriendjes, of na de gevechtsportlessen in het grote sportcentrum mij thuis graag bezighield met lezen in de boeken van mijn vader over van alles en nog wat. Mijn vader had een eigen bibliotheek met wel honderden boeken, waar hij op heden wel duizenden bezit, waar ik vele avonden heb doorgebracht. Het liefst was ik bezig met graffiti, religie, geschiedenis en politiek. Waarschijnlijk broedde hier al iets in mijn hart voor de Islaam als men kijkt naar bepaalde interesses en Allaah is De Alwetende. Lezen gaf mij een gevoel van rust, gaf mij een intense voldoening en gaf mij een weg naar de waarheid.

Wat ook een aangename jeugdervaring is geweest, dat was opgroeien in de provincie Limburg. De geschiedenis die deze groene streek heeft met zijn koolmijnen, gastarbeiders en multi-culturele samenleving, heeft er voor gezorgd dat ik de kans heb gekregen om op school en in de speeltuin, op straat en bij de lokale sportvereniging om te gaan met kinderen en jeugd van alle afkomsten en godsdienstbelevingen, met alle kleuren en talen. In mijn buurt woonden Belgen, Italianen, Spanjaarden, Grieken, Polen, Congolezen, Rwandezen, Senegalezen, Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Turken, Koerden, etc.. De Moslim, de vastenmaand genaamd Ramadan, het vieren van het islamitische offerfeest, hoofddoeken en met hennah geverfde handen, halal voeding en toegestane drank, de Arabische woorden en Turkse namen waren mij als kind welbekend, vanwege dat Allaah mij op deze plaats ter aarde heeft gebracht.

Op school was ik altijd een leerling die goed studeerde en alles op orde had. Ik was geen uitmuntende, maar wel een goede leerling die graag studeerde en ook graag voor humor zorgde in de klas. De goede punten die ik scoorde waren iets waar ikzelf en mijn ouders trots op waren. Allaah is Degene die gunsten geeft en de mens is degene die er goed of slecht mee omgaat. Na de lagere school ben ik later, na mijn educatie op de middelbare kunstschool, verder gaan studeren in de wereld van reclame. Met ups en downs, met het nodige plezier en de artistieke zelfontplooiing mijn weg goed weten te bewandelen. Maar niet zo lang voor het later zo goed is gegaan, is het in mijn tienerjaren juist bergaf gegaan. Eenmaal ik zaken los heb gelaten van het goede schoolleven en gezonde sportactiviteiten, en te maken kreeg met alcohol en drugs, straat- en nachtleven, stelen en vechten, meisjes en losse omgangsvormen, etc.. Ik waande mij de koning te rijk. Als wilde jongen ben ik toen, na een opeenstappeling van gebeurtenissen, onder toezicht gekomen van een jeugdrechter en kwam twee maal in een instelling terecht. In deze moeilijke tijden heb ik ook vele zaken gezien en dingen geleerd, lessen die je niet leert achter de schoolbanken. Tijdens zulke gebeurtenissen leer je jezelf en Allaah goed kennen.

Nadat ik de tweede en ook laatste keer uit een instelling kwam, vond mijn vader dat ik nood had aan goede tijdsbesteding door mij meer te verdiepen in mijn artistieke hobby’s, terug te gaan sporten en mijn studies serieus op te nemen waar ik het toen op dat moment moest waarmaken. Mijn nodige diploma’s heb ik nadien ook behaald, maar iets wat ik nooit heb gelaten in mijn leven is lezen over religie en politiek, spiritualiteit en strijd. Ik las meer dan ooit te voor over verschillende religies. Ik was opzoek naar de waarheid, voldoening en zin in het leven. Want des ondanks de welvaart die wij thuis kenden, het geld en gouden sieraden die ik had, de vele plaatsen en vrienden die ik overal bezocht, de uitdagende zaken en spannende momenten die ik beleefden, toch had mijn hart geen voldoening. Ik was op zoek naar het ware geluk. Alle lof is aan Allaah die mij later leidde tot Zijn Religie, de Religie voor de gehele mensheid.

De Schepper bestaat en dat was voor mij duidelijk door het bestaan van de mens met zijn natuurlijke aanleg of zijn instinct met de goddelijke vonk in zijn hart, door het gezonde verstand of het logisch denken om alles van binnen en buiten onszelf te laten bezinnen, en door de Boodschap van de vele Profeten en de Edele Boeken die ter aarde zijn gekomen en deze aardbol hebben beïnvloed. Als ik om mij heen keek op straat, in de auto, in mijn kamer of op school, dan zag ik dat werkelijk alles rondom mij twee dezelfde eigenschappen bevatten. Deze waren allen gecreëerd en hadden allen hun nut of hun doel. De complexiteit van de creatie van een gewone gsm of een doorsnee computer is niets in vergelijking met de complexe schepping van een uiterst kleine lichaamscel of een automatisch bewegend oog. Het nut van een goedkope fotocamera of een oude koffiemolen is niets in vergelijking met het levensbelangrijke doel van een altijd rondvliegende bij of een constant pompend hart van de mens. Niemand was zo gek om te zeggen dat een gsm of een computer per toeval zijn uitstaan en niet van nut zijn. Dan nog te zwijgen over het bestaan en het doel van planeten en sterren in het heelal met zijn gebalanceerde instandhouding, diverse gevoelens en uiteenlopende gedachten van een mens, typische eigenschappen en verschillende karakters van dieren, complexe en doelbewuste lichaamsdelen van schepselen, etc.. Kortom, je moet geen licht aandoen om de zon te zien. God Zijn Bestaan is uiterst duidelijk.

In het begin in mijn onderzoek naar God’s Weg hield ik mij bezig met het verdiepen in mijn eigen christelijke geloof. Om maar enkele en simpele zaken op te noemen las ik over vele tegenspraken in de Bijbel, ondervond dat er op heden vele verschillende en tegenstrijdige Bijbels te vinden waren, zag een paus die beweerde de moedige en onderdrukte Profeet Jezus te volgen en in werkelijkheid in het rijke Vaticaan woonde in een paleis van marmer en goud waar hij afgescheiden was van de mens en de gelovigen. De paus liet mij denken aan een soort van sekteleider en zaken als houten kruisbeelden, schilderijen van heiligen, antieke stoelen in de kerk gaven mij een koud en oud gevoel. De ceremonies en celibataire leven waren niet te vinden in de Leer van Jezus, de eenvoudige aanbidding van God. Mijn hart voelde een spirituele leegte en gevoel van schaamte ten opzichte van mijzelf. Hoe kon ik ooit dit als de waarheid ervaren? Hoe kunnen er in God’s Woord zoveel fouten, tegenspraken en versies te vinden zijn? Kon God een moeder en of een vader hebben? Hoe kon Hij een zoon hebben? Hoe kon Jezus God en tegelijkertijd ook een mens zijn? Was God dan Zijn eigen zoon? Hoe kon Hij zich door mensen laten kruisigen en vernederen? Hoe kan God of een deel van God sterven? Hoe kon Jezus aan het kruis vragen aan Hod waarom Hij hem had verlaten? Hoe kan een Profeet door God verlaten worden? Hoe kan het zijn dat een persoon de boetedoening op zich neemt voor de gehele zonden van de mensheid? Hoe kan het zijn dat er zoveel regels en wetten zijn in De Bijbel en deze uiteindelijk niet dienen gevolgd te worden omdat één uitverkoren persoon stierf als boetedoening voor ons allen? Hoe kan het zijn dat ik als onwetend kind gedoopt moest worden om mij te vrijwaren van de erfzonde, terwijl ik toch zuiver en zondeloos geboren ben? Hoe kon God’s plaatsvervanger op aarde in rijkdom en welvaart leven, ver weg en afgesloten van het gewone en gelovige volk? Voor mij heerste er een enorme kloof tussen Jezus en de mensen die beweerden hem te volgen, of zelfs God’s Wil op aarde waren. Jezus is een Profeet van Allaah, de Messias. Maar ik geloofde niet, of niet meer, in deze christelijke geloofsleer met betrekking tot deze grootse Profeet en zijn levensstijl.

Ik ging verder ook opzoek naar de zin en het doel van het leven door een studie binnen het Jodendom. Dit door te lezen in de Talmud, de Thora en boeken geschreven door rabbijnen of Joodse schrijvers. Maar om het wederom zeer kort te houden, ik kon Jezus niet verwerpen als Profeet, noch het orginele Evangelie verwijderen uit het Geloof. Een Jood zijn of Joods worden zou tevens ook niet kunnen door de Joodse wetgeving die zegt dat je geen Jood kan zijn als jouw moeder niet Joods is. Het Paradijs zou mij bij voorbaat al ontnomen worden, omdat ik nooit een ware volgeling kan worden door de regelgeving van deze geloofsleer. Wederom waren er in verschillende versies tegenspraken te vinden in de Thora. De visie van de grootste strekking binnen het Jodendom over de relatie tussen Joodse dienaren en het overige volk is ook discriminerend, de niet-joden worden gezien als dienaren op aarde van het Joodse volk. Ook de illegale bezetting van Palestina speelde mij ten parte in de weerlegging van het Joodse geloof. Allaah is De Barmhartige en De Leider, ieder mens maakt kans op geluk op de aarde en het hiernamaals.

Zoals vele Westerlingen had ik tevens ook interesse in de Oriëntalistische culturen en ideologieën. Het Hindoeisme vond ik aantrekkelijk, maar toen ik weer las over goden die er uitzagen als olifanten met meerdere armen en met elkaar oorlog voerden omwille van liefdesverdriet, het racistische kastenstelsel binnen dit geloof en het levend verbranden van weduwen kon ik niet aannemen als waarheid en als ware godsdienst. Bij het Boeddhisme vond men weer het aanbidden van een een schepsel en niet De Schepper. Boeddha kan een Profeet van Allaah geweest zijn en Allaah weet best, maar de mensen hebben zijn boodschap verdraaid en hem verafgod, zoals de Christenen dat met de boodschap en de status van Jezus hebben gedaan. Maar ik weiger te geloven in een slapende man met overgewicht die een menselijk voorbeeld of zelfs een God zou zijn. Het is onrealistisch om te geloven dat een steen, een beeld en of een mens het heelal met zijn miljarden sterren, de mens met zijn diepe gevoelens, dieren met typische kwaliteiten en planten met hun eigen nut heeft geschapen. Allaah is Almachtig. Hij is één. Hij is niet verwekt en noch verwekt Hij. Hij is met niets of niemand te vergelijken of in te beelden volgens de natuurlijke aanleg van de mens en het menselijk intellect.

Tijdens deze periode van ouder worden en zoekend naar De Waarheid kwam, door bepaalde omstandigheden, een Algerijnse man in mijn ouderlijk huis wonen voor een langdurige tijd. Nu was ik al in verschillende moslimlanden op vakantie geweest, had veel van het vroegere Islamitische Zuid-Spanje gezien omwille dat mijn vader er een huis heeft, had vele moslimvrienden waar ik veel mee omging op school en in mijn vrije tijd, was van kleins af aan gewoon om moslims in de buurt te zien en las over de islamitische geschiedenis. Islaam trok mij wel aan en toch leek dit geloof tegelijkertijd zo ver weg voor mij, omdat ik desondanks ervaringen toch te weinig wist over deze religie. Maar de Algerijn veranderde mijn leven. Hij is de reden dat ik de Koran, in het Nederlands geïnterpreteerd en Die in de boekenrek van mijn vader lag, anders en dieper begon te lezen. Door hem hoorde ik voor het eerst, en daarna meerdere malen, de Koran reciteren in de enige, de echte taal van het Boek en dat is het Arabisch. Voor het eerst zag ik iemand bij mijn thuis richting Mekka bidden in de welbekende en neerbuigende bewegingen op een rein tapijt. Elke vroege morgen hoorde ik iemand wakker worden en zich speciaal wassen voor het ochtendgebed. Aan onze tafel werd er door deze man altijd vis of vegetarisch gegeten. Er werd mij de wijsheid over halal slachten uitgelegd voor het dier zelf en de mens als consument. Op straat zag ik arme mensen geholpen worden door geld te schenken. Ik zag een bepaald licht in het gezicht van deze man en een voldoening in de lach van deze persoon. In de avond hoorde ik verhalen van hem over Maria, Jezus, Noah, Abraham, Jacob, Jozef, David, Salomon, Mozes en op een correcte wijze over de Boodschapper van Allaah genaamd Mohammed. Ik kwam meer te weten over de Heilige Boeken als de Psalmen, de Thora, het Evangelie en de Koran. Ik hoorde over rituelen, spiritualiteit en omgangsvormen. Ik luisterde naar de ware betekennis van Jihaad, de enige Koran in het Arabisch, de rol van de hoofddoek, het nut van halal voeding, de schoonheid van de baard, etc.. Ik hoorde over zowel blanke als zwarte mensen die broeders waren, zowel rijke Arabieren en vriendelijke Aziaten die samen bidden, zowel Berberse en Turkse volkeren die samen komen en voet aan voet bidden met allen hetzelfde witte gewaad aan in Mekka in het rijke Saoedie-Arabië, dit alles in naam van broederschap binnen dit Geloof. Ik besloot mij te verdiepen in de Islaam. Allaah had mijn borst verruimd voor Zijn Religie, de Religie van alle Profeten en alle Boeken, de Vervolmaking van de Profeten en de Boeken.

In verschillende winkels kocht ik boeken over Islaam, boeken over de islamitische geschiedenis, boeken over de levensloop van de Profeet Mohammed, boeken over de Metgezellen van de Boodschapper Mohammed, boeken over de status van Jezus in de Islaam, boeken over voorspellingen van de komst van de Profeet Mohammed in de Bijbel, boeken over de status van de vrouw in de Islaam, boeken welke geschreven waren door moslims en sprak ik lokale en bekende moslimjongeren aan om naar de moskee te kunnen gaan. Vanaf het moment dat ik een afspraak maakte met deze jongeren ben ik voor lange tijd naar deze islamitische gebedshuizen beginnen gaan en was meteen verliefd op de eenheid en de gelijkheid onder de diverse moslims, de gelijkwaardigheid tussen verschilende leeftijden en afkomsten, de eenvoud en de rust van de moskee, de sfeer en het gevoel van het oproep tot gebed, het respect en de liefde voor het gezamenlijk gebed, de simpele neerbuigende en nederige bewegingen naar God, de universele gebedsrichting naar de stad Mekka, de kennis en de vrede tijdens lezingen, etc.. Stap voor stap en dag per dag hield ik mij bezig met Islaam door te lezen en naar de moskee te gaan. Allereerst ikzelf, maar ook mijn ouders, mijn broer, mijn medestudenten voelde een religieuze verandering in mij opkomen, ze zagen mij evalueren in een groei binnen het islamitische geloof. Dit werd opgemerkt door mijn tijdsinvulling, mijn eetgewoonten, mijn woordgebruik, mijn omgangsvormen, mijn vriendenkring, etc.. Kort gezegd, ikzelf en mijn naasten zagen een stabiele en positieve verandering van mijzelf met de bijhorende islamitische waarden en normen. Alle lof is Allaah die de Islaam heeft bepaald voor de gehele mensheid.

Nadat ik al sinds lange tijd, een jaar tot twee jaar, dagelijks in de moskee te vinden was, dat ik dagelijks aan de voeten zat met een persoon van kennis, dat ik dagelijks in groepsvorm luisterde naar verhalen van een imaam, dat ik dagelijks las uit de Koran en het boek met profetische overleveringen, dat ik dagelijks tijdens de vele gezellige avonden in de keuken van de moskee zat met vrienden met thee in de hand, heb ik op een koude herfstavond besloten om mijn rituele wassing te doen en de geloofsgetuigenis af te leggen in de lokale moskee nadat ik in mijn hart geloofde, met mijn mond wou zeggen en met mijn daden wou laten zien dat ik geloofde in de vijf zuilen van Islaam en de zuilen van Imaan. Ik getuigde dat er geen God is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah. Ik zei: Ash-hadoe an laa illaaha illah Allaah wa ash-hadoe ana Mohammad ar-rasoelloellaah!

Ik vraag Allaah om barmhartigheid en vrede voor de Profeten, hun metgezellen en hun families. Ik vraag De Koning om genade en blijdschap voor onze moslimleiders en hun families die ons zijn voor gegaan en die nog in leven zijn. Ik vraag De Almachtige om eenheid onder de moslims te creëren, de macht aan de moslims te schenken om te regeren in de wereld zoals de moslimgemeenschap altijd gedaan heeft om eenheid en orde onder de mensheid te waarborgen. Ik vraag aan De Grootste om veel beloning te schenken aan de mensen die mij en andere medemensen hebben geholpen in de zoektocht naar Islaam. Ik vraag De Alwijze om islamitische geleerden, predikers en strijders geluk en wijsheid te schenken om de vrede en orde onder de gelovigen te waarborgen. Als laatste vraag ik De Leider om leiding voor mijn jongere broer waar ik van hoop dat hij de Islaam zal omarmen voor de Dag des Oordeels zal komen.

Baraka Allaahoe feekoem,

Assalaamoe ‘aleikoem,

Vriendelijke groeten,

Christophe Mingels aka Al-Belgicie.

13 Oktober 2014 – Deze tekst mag overgenomen en verdeeld worden zonder enige vorm van verandering.