Beste broeder en zuster. Wie de Islam omarmt krijgt vaak te maken met wereldse tegenslagen. Waar men best moe van kan worden zijn de oordelen van anderen over ons. Je zou te laks of te streng zijn, een meeloper of juist een extremist. Veel moslims zijn ook goed in het beoordelen van anderen, maar wordt het niet tijd om het tij te keren? Laten we met zijn allen een steentje bijdragen aan deze positieve sferen.

Je loopt de moskee uit en geeft een broeder de salaam. Hij reageert niet, dus je herhaalt je salaam, maar weer reageert hij niet. Je probeert het nog een laatste keer, maar wederom reageert hij niet. Je loopt boos weg en denkt:”Deze broeder voelt zich te goed om mij salaam terug te geven!”, of:”Deze man heeft iets tegen mij!” De werkelijkheid was dat deze broeder slechthorend was, en niets heeft gehoord van je salaam. Als hij dat wel had gedaan, zou hij je een salaam met een glimlach hebben teruggegeven.

Er is een inzameling in de moskee. Jij geeft keurig wat geld, maar je ziet dat de broeder naast je niets doneert, net zoals iedere vrijdag. Je begint te denken:”Wat een gierigaard is deze man! Nooit zie ik hem iets geven!” De werkelijkheid was dat deze broeder meer doneert dan jij, maar dat hij dit liever in het verborgene doet, niet voor de ogen van de mensen, zodat zijn intentie zuiver blijft voor Allah.

Je ziet een bebaarde broeder een coffeeshop uitlopen. Een broeder die je kent van de moskee. Je denkt bij jezelf:”Wat een moenaafiq! Net doen alsof hij vroom is, terwijl hij in de coffeeshop rondhangt!” De werkelijkheid was dat hij zojuist de coffeeshop in was gegaan om zijn jongere broertje nassieha te geven berouw te tonen tot Allah.

Het slechte denken over anderen. We doen het allemaal, iedere dag. Dat terwijl onze Rabb zegt in Soerah Al-Hoedjoeraat:
<<“En vermijd veel van de vermoedens. Voorwaar, sommige vermoedens zijn een zonde…“>>

En dat terwijl onze geliefde Profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) zei:”Wees op jullie hoede voor vermoedens, want vermoedens zijn zeer zeker de meest leugenachtige spraak…

[Overgeleverd door Al-Boekhaarie]

 

Besteedt dus niet teveel tijd in het verwerken van andermans meningen en opinies.