Waar zijn enkele bekende moslimgeleerden geboren?

Waar zijn enkele bekende moslimgeleerden geboren?

Op deze plattegrond vinden we de geboorteplaatsen van de oprichters van de 4 wetsscholen (jurisprudentie) en de samenstellers van de 6 grote overleveringsboeken (sahih sitta).     “Vraag de bezitters van kennis, indien jullie niet weten.” (Soerat...