Waar zijn enkele bekende moslimgeleerden geboren?

Waar zijn enkele bekende moslimgeleerden geboren?

Op deze plattegrond vinden we de geboorteplaatsen van de oprichters van de 4 wetsscholen (jurisprudentie) en de samenstellers van de 6 grote overleveringsboeken (sahih sitta).     “Vraag de bezitters van kennis, indien jullie niet weten.” (Soerat...
Oude koran is nog ouder

Oude koran is nog ouder

Een oud koranfragment in de bibliotheek van de Universiteit Leiden is ruim een eeuw ouder dan werd gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het stuk papyrus tussen 650 en 715 is gemaakt. Dat resultaat voedt de discussie over de vraag wanneer de koran dan is geschreven....

Hajj en Offerfeest 2014.

Beste Broeders en Zusters in Islam, Wij wensen jullie allemaal een gezegende Hajj-periode en Offerfeest. Stelt jullie huizen open voor mensen zonder familie, deel het vlees met anderen (waaronder je buren) en zorg ervoor dat niemand dit jaar in zijn of haar eentje...