Wie het nieuws volgt ziet vrijwel dagelijks onderwerpen voorbijkomen die betrekking hebben op moslims. Natuurlijk ontkennen wij niet dat de media af en toe een kleine minderheid van de moslims die een fout begaat, extra groot uitlicht, maar tegelijkertijd dienen we de realiteit te erkennen. Er bevinden zich in ons midden veel problemen; tegelijkertijd wijzen relatief veel moslims echter naar externe factoren.

“De Islam is perfect, maar moslims zijn dat niet.”

Bovenstaande quote hebben we allemaal wel eens gehoord. Maar laten we daar eens iets aan doen! Wij dienen kritisch te kijken naar onszelf en onze omgeving en niet te simplistisch te denken. Het is zeer belangrijk om zelfreflectie toe te passen op onszelf én onze moslimgemeenschap.

Wie telkens naar de media of niet-moslims wijst is verkeerd bezig. We dienen daarentegen de overtreders binnen onze gemeenschap aan te wijzen als boosdoener zodat de externe factoren niet zoveel meer te zeggen hebben. Geef partijen als de PVV en andere islamcriticasters geen kans met hun oppervlakkige ongenuanceerde uitingen  (“De islam is het probleem”).

Alleen dan kan een fijne samenleving gerealiseerd worden.