Leer de Koran

Basmallah

Het oplezen (reciteren) en leren van de Koran.

Het is zeer belangrijk dat men het Woord van Allah, de Edele Koran, kan lezen. Wanneer moslims bidden reciteren wij Koranverzen. Via deze pagina kunt u een begin maken met het memoriseren van enkele Koranverzen. Waarom men Koranverzen moet memoriseren?

 • De Koran is het Woord van Allah. Het is geopenbaard aan de mensheid als een leidraad.
 • Iedere moslim moet op zijn minst de Koran in de Arabische taal kunnen lezen.
 • Alleen al voor het reciteren van de Koran ontvangt u zegeningen van Allah.
 • Als u nog geen Koran kunt lezen, dan is dit uw kans om het te leren.

Leer de Koran

Het leren van de Koran: Djoe-ez ‘Amma

De laatste djoez-e (een dertigste deel van de Koran) heet ‘amma door het eerste woord van de eerste soerah van deze djoez-e. Het bevat voornamelijk korte soewar (verzen) die relatief gemakkelijk zijn om van buiten te leren. Om de Koran te leren dient men eigenlijk les te volgen bij een sheikh die de Koran en de tadjwied (recitatieregels) goed kent. Met behulp van onderstaande geluidsbestanden kan een persoon ook thuis studeren, door te lezen en te luisteren, maar toch blijft het belangrijk om regelmatig datgene wat men van buiten geleerd heeft, te laten controleren door iemand met voldoende kennis hierover, om eventuele fouten te corrigeren. Want 1 verkeerde uitspraak in een woord kan de betekenis van dat woord namelijk helemaal veranderen.

Enkele begrippen

 • Soerah (hoofdstukken, mv. Soewar) De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken.
 • Aayah (verzen, mv. Aayaat) Ieder hoofdstuk bestaat uit meerdere verzen.
 • Djoez-e (mv. Adjaaz-e) Een dertigste deel van de Koran (onderverdeling)
 • Hizb (mv. Ahzaab) Een zestigste deel van de Koran (verdere onderverdeling)

Klik op onderstaande links om de gewenste soerah te beluisteren. U hoort een meneer de soerah (hoofdstuk) aayah (vers) voor aayah reciteren en kinderen reciteren hem na, elke aayah 3 keer voordat de sheikh naar de volgende aayah gaat.

We raden beginnende moslims aan om te beginnen met de volgende Koranverzen:

AL-FATIHA (hoofdstuk 1, “De Opening”, 7 verzen) Soerah Al Fatiha wordt tijdens ieder gebed opgelezen. Het gebed is ongeldig zonder dit hoofdstuk. Download MP3

Vervolgens kun je de volgende koranverzen memoriseren:

 • Ikhlaas (hoofdstuk 112)
 • Muawidatayn (hoofdstukken 113 en 114)
 • Ayat Kursi (vers 225 uit hoofdstuk 2)
 • De laatste 2 verzen van Al-Baqarah (verzen 285 en 286 uit hoofdstuk 2)

Naast deze Koranverzen zijn er ook andere belangrijke Islamitische teksten die we onszelf eigen moeten maken, waaronder:

 • Adhaan (oproep tot het gebed)
 • Iqamah (directe oproep tot het gebed)
 • Shahadah (de getuigenis)

Leer en download de volgende Koran hoofdstukken:

114. An-Naas (De Mensen: 6 Verzen)

113. Al-Falaq (De Dageraad: 5 Verzen)

112. Al-Ikhlaas (Het Zuiveren: 4 Verzen)

78. An-Nabaa-e (De Aankondiging: 40 Verzen)

79. An-Naazi’aat (De Uitrukkenden: 46 Verzen)

80. ‘Abasa (Hij Fronste: 42 Verzen)

81. At-Takwier (Het Oprollen: 29 Verzen)

82. Al-Infitaar (De Splijting: 19 Verzen)

83. Al-Moetafifien (De Zwendelaars: 36 Verzen)

84. Al-Inshiqaaq (De Verscheuring: 25 Verzen)

85. Al-Boeroedj (De Sterrenstelsel: 22 Verzen)

86. At-Taariq (De Verlichtende Ster: 17 Verzen)

87. Al-A’la (De Hoogste: 19 Verzen)

88. Al-Ghaasiyah (De Opstanding: 26 Verzen)

89. Al-Fadjr (De Dageraad: 30 Verzen)

90. Al-Balad (De Stad: 20 Verzen)

91. Ash-Shams (De Zon: 15 Verzen)

92. Al-Layl (De Nacht: 21 Verzen)

93. Adh-Dhoh’a (Het Ochtendlicht: 11 Verzen)

94. Ash-Sharh’ (De Verruiming: 8 Verzen)

95. At-Tien (De vijgeboom: 8 Verzen)

96. Al-‘Alaq (De bloedklomp: 19 Verzen)

97. Al-Qadr (De Waardevolle: 5 Verzen)

98. Al-Bayyinah (Het Duidelijke Bewijs: 8 Verzen)

99. Az-Zalzalah (De Beving: 8 Verzen)

100. Al-‘Aadiyaat (De Rennende Paarden: 11 Verzen)

101. Al-Qaariyah (De Daverende: 11 Verzen)

102. At-Takaathoer (De Wedijver om meer: 8 Verzen)

103. Al-‘Asr (De Tijd: 3 Verzen)

104. Al-Hoemazah (De Lasteraar: 9 Verzen)

105. Al-Fiel (De Olifant: 5 Verzen)

106. Qoeraysh (De Qoeraysh: 4 Verzen)

107. Al-Maa’oen (De Levensbenodigdheden: 7 Verzen)

108. Al-Kawthar (De Overvloed: 3 Verzen)

109. Al-Kaafiroen (De Ongelovigen: 6 Verzen)

110. An-Nasr (De Hulp: 3 Verzen)

111. Al-Masad (De Touwvezels: 5 Verzen)

 

De geluidsbestanden downloaden?

Klik dan met je rechtermuisknop op het gewenste bestand, kies “doel opslaan” en sla het bestand op. Ben je op zoek naar een vlottere instructeur?

 

Er is tevens software beschikbaar (Windows) om de Koran te memoriseren. (imaanstar)

Een alternatieve online memorisatie-website vindt u hier. (house of quran)

 

Meer informatie