as-Salaamualeykum beste broeders en zusters.

De Heilige maand Ramadan zal in Nederland in sha Allah beginnen op maandag 6 juni 2016. De maand voor de Ramadan, Sha’baan, zal dus 29 dagen tellen.

Dit betekent ook dat de moskeeën op zondag avond zullen beginnen met het verrichten van de Taraweeh gebeden. Een dag begint namelijk na het aanvangen van de avond.

Wij wensen alle moslims van over de hele wereld een gezegende Ramadan toe. Moge Allah onze goede daden, berouw, vasten en gebeden accepteren opdat wij allen mogen slagen, ameen!

Eenzaamheid & iftar voor bekeerlingen

Op veler verzoek organiseert Stichting Bekeerling de Internationale Bekeerlingeniftar 2016. De afgelopen jaren deden steeds meer bekeerlingen beklag dat zij de Heilige Maand Ramadan eenzaam doorbrachten terwijl het anders zou moeten. Om deze en andere redenen zien we ons dan ook genoodzaakt om Islamitische organisaties (voornamelijk moskeeën) aan te zetten tot het openen van hun deuren voor de Bekeerlingen en hen te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij dragen. Onder meer organisaties uit Nederland, België, de Nederlandse Antillen en Suriname hebben zich aangemeld voor dit project. Zorgt u ervoor dat u ook uw (individuele) verantwoordelijkheden neemt? Lees verder.

Bestuur Stichting Bekeerling
5 juni 2016