In dit artikel ontsluiert zuster Zaineb bint Younus het soort misbruik waar bijna niemand over durft de praten: huwelijks-fraude die plaatsvindt binnen de moslimgemeenschap. Hoe kunnen kwetsbare zusters dit vermijden?

Moslimgemeenschappen in de wereld staan voor vele beproevingen, van binnenuit en buitenaf. Bepaalde zaken als armoede en drugsmisbruik zijn wijdverspreid onder alle rassen en religies. De moslimgemeenschap heeft echter ook problemen met zichzelf.

Een bepaald fenomeen is bekend komen te staan als “huwelijks-fraude” – een probleem dat zowel in het Westen als in de moslimwereld te vinden is, maar het verschijnsel wordt meer gedocumenteerd in het Westen. De meeste zaken van “huwelijks-fraude” hebben plaatsgevonden in bepaalde gebieden zoals Nederland, België, Amerika, en het Verenigd Koninkrijk, terwijl het ook niet wereldvreemd is in andere westerse én Arabische landen.

Sjeik Younus Kathrada, een Zuid-Afrikaanse imam (geboren in Canada), heeft de moslimgemeenschap voor ruim 20 jaar voorzien van islamitische raadgeving. Hij identificeert het “huwelijks-bandieten” fenomeen als; het moment wanneer moslimmannen, die claimen dat ze kennisrijk en vroom zijn, beginnen te jagen op kwetsbare vrouwen om hen te overtuigen met hen te trouwen met als enig doel om ze te misbruiken, te mishandelen en kort daarna te verlaten. Sommige van deze individuen zijn (zelfs stiekem) getrouwd en/of gescheiden van talloze vrouwen die ze weer “doorgeven” aan andere vrienden en zij gebruiken hen als vervangbaar handelswaar.

Help ons mee!Het wordt tijd dat we onze gemeenschap schoonvegen van de roofdieren! De laatste maanden kloppen steeds meer zusters aan bij Stichting Bekeerling waarin zij beklag doen over de manier waarop zij worden behandeld door moslim(mannen). Dit probleem komt relatief vaak voor in (moskeeën in) Den Haag en België. 

Het is een kwaadaardig verdrijf dat moslimvrouwen verwond en beschadigd achterlaat. Dit resulteert weer in de vernietiging van talloze huishoudens en gehele generaties die voor hun leven worden getekend. Soms heeft dit als gevolg dat voorheen serieuze moslima’s zich volledig van de Islam afkeren, omdat (vrijwel) niemand hen lijkt bij te staan.

De mentaliteit die dit gedrag aanmoedigt heeft geen enkele religieuze rugsteun of rechtvaardiging. Het maakt niet uit wat er geclaimd wordt of hoe ze ook trachten om woorden te verdraaien en het geloof, de Islam, te misbruiken om het uitbuiten van naïeve en oprechte vrouwen goed te praten.

“Huwelijks-fraude” is geen klein iets. Het omvat psychologisch, emotioneel en lichamelijk geweld, manipulatie en pure bedriegerij en misleiding. Het ergste van dit alles is het gebrek aan ieder spoor van geweten, verantwoordelijkheid en rechtschapenheid (taqwa).

 

Slachtoffers en tactieken

In een tijd waar huwelijk een trending topic is onder elke generatie moslims en waar jonge moslimmannen en moslimvrouwen het extreem moeilijk vinden om een passende partner te vinden, zullen vrouwen onvermijdelijk de meest kwetsbare partij zijn. Door druk van familie of de gemeenschap, of simpelweg door hun grote verlangen om de soennah van het huwelijk te vervullen, falen vele vrouwen in de nodige voorzorg als ze een partner kiezen.

Vanuit zijn ervaring met “huwelijks-bandieten” en hun slachtoffers heeft sjeik Younus opgemerkt dat bepaalde vrouwen een groter risico lopen dan anderen om gekozen te worden door deze roofdieren: bekeerlingen en pas praktiserende vrouwen, vooral degenen met niet-praktiserende of niet-gelovige families. Er zijn verscheidene factoren waardoor ze (extra) risico lopen om gelokt te worden in een gewelddadige relatie.

UW INTERESSE GEWEKT?Like ons op Facebook!like

Sommige vrouwen hebben zich van de Islam “afgekeerd” na vele moeilijke ervaringen in hun leven, zoals problemen rondom (meerdere) stukgelopen relaties en kinderen uit deze relaties. In de drang om zichzelf en hun kinderen te helpen en vaak met een naïef beeld van wat een islamitisch huwelijk inhoudt, accepteren ze gretig een huwelijksaanzoek zonder dieper in te gaan op de achtergronden van de man. Sommige van deze vrouwen hebben misschien andere problemen waardoor ze het gevoel hebben dat ze niet “beter” verdienen en dus niet kieskeurig dienen te zijn als het aankomt op de keuze voor een echtgenoot. Mentale ziektes, financiële onzekerheid of een zwak lichaamsbeeld zijn enkele van de mogelijke problemen.

Jammer genoeg weten de “roofdieren” precies wat en hoe ze moeten zoeken, wat ze moeten zeggen en wat ze moeten doen om deze vrouwen over te halen om met hen te trouwen. In veel gevallen vinden ze hun slachtoffers op het internet: in de context van “islamitische” chatrooms en forums. Deze mannen zullen zich wenden tot vrouwen die islamitische kennis zoeken en zo een emotionele band gebaseerd op het geloof creëren. Ze leggen sterke nadruk op het huwelijk en polygamie en ze zullen deze zusters eraan herinneren dat hun “plaats” binnenshuis is als vrouw en moeder. Vroeg of laat zullen de mannen (en soms ook de vrouwen) een huwelijksverzoek doen aan de andere partij.

Andere misbruikers gebruiken een gevestigde methodiek binnen hun eigen gemeenschappen. Zij zetten de vrouw van een vriend in om voor hen een doelwit aan te wijzen. De vrouwen onderling bouwen een relatie met elkaar op waarna de vrouw haar “nieuwe vriendin” langzaamaan aanmoedigt om te trouwen met “een goede broeder die mijn man kent.”

Een extreem gebruikelijke tactiek die gebruikt wordt door “internet-roofdieren” en de “lokale” roofdieren is religieuze en emotionele manipulatie. Ze zetten de vrouwen onder druk om snel te trouwen om zo “de soennah te vervullen” en hun “verlangens te beschermen.” Voor vrouwen die stabiliteit en een levenspartner zoeken in hun leven is de combinatie van emotionele chantage (een vrouw die niet snel genoeg trouwt is een slechte vrouw!) en vleiende aandacht (“je bent een Godvrezende, prachtige moslima: je moet snel trouwen om jezelf te beschermen!”) erg nadelig. Gelieve hiervoor op te passen.

Wanneer ze benaderd worden door mannen die beloven “een gelukkig islamitisch huishouden” voor ze in petto te hebben en ze vertellen dat hun schoonheid ligt in het praktiseren van het geloof in plaats van uiterlijk en ze overtuigen dat polygamie verplicht is en door iedereen gepraktiseerd moet worden, zullen vele vrouwen overtuigd zijn van het idee van een perfect islamitisch huwelijk en dus akkoord gaan met de voorwaarden van het roofdier.

Alarmbellen

Bijna alle “huwelijks-bandieten” laten karaktereigenschappen zien die als rode vlag zouden moeten gelden voor een moslima die op het punt staat om te trouwen.

Ten eerste wordt de vrouw vaak verteld dat haar wali (vader/voogd) verkeerd is (omdat hij onvoldoende praktiseert,  de huwelijkskandidaat niet goedkeurt of omdat hij “het huwelijk moeilijk maakt zonder reden”) of niet geldig (voornamelijk in het geval van vrouwen met niet-moslim ouders en familie). De man wil vervolgens de vrouw overtuigen dat er een betere persoon is om als wali te fungeren. Dit is meestal een hechte vriend van de man.

Veel vrouwen wordt verteld dat het vragen om een mahr (bruidsschat) van financiële waarde fout is, of tegen de soennah (levenswijze van de profeet, Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) indruist. De hadieth (profetische overlevering) over dat het meest gezegende huwelijk het huwelijk is met de simpelste bruidsschat wordt opgedraafd en gebruikt om de vrouwen een schuldgevoel te geven over het vragen om mahr.

[Dergelijke overleveringen betekenen niet dat je moet gaan trouwen voor vijf euro of een ijzeren ring. Mannen dienen geen misbruik te maken van zulke overleveringen om er goedkoop van af te komen. Dergelijke overleveringen beduiden dat de bruidsschat een waarde dient te hebben die de bruidegom makkelijk kan betalen, naar alle redelijkheid, en niet dat hij een bruidje gratis en voor niets kan ophalen alsof het een Mc Fishfilet is bij de Mc Drive!]

Het recht van een vrouw op een wali die het beste met haar voor heeft en het recht op een bruidsschat zijn te belangrijk om genegeerd te worden. Geen enkele vrouw zou ooit gedwongen mogen worden om deze rechten,  gegeven door Allah, op te geven.

Het bedrog vervolgd

Jammer genoeg neemt het misbruik vaak alleen maar toe zodra de vrouw akkoord gaat met het huwelijk. In sommige gevallen komt de vrouw erachter dat ze vanaf het begin voorgelogen is, dat ze niet de eerste vrouw is en ook niet de enige, omdat de man waarmee ze getrouwd is meerdere vrouwen heeft etc.. In andere gevallen zal haar verteld worden dat ze als tweede, derde of vierde vrouw zichzelf moet voorzien in levensonderhoud óf in hetzelfde huishouden als de andere vrouwen moet wonen en alles samen moet delen.

Misbruik over de grens

Financieel misbruik is niet het enige type van misbruik dat vrouwen ervaren in dit soort huwelijken. Mentaal misbruik en emotionele chantage zijn gebruikelijk en moeilijk te toetsen. Fysiek en seksueel misbruik vinden ook plaats. Slachtoffers zijn meestal niet bij machte om hun ervaringen te delen of om de benodigde assistentie die herstel van traumatische ervaringen teweeg brengt te vinden.

In plaats daarvan (voornamelijk door stigma’s en taboes over deze zaken) worden vrouwen die dit soort huwelijken beëindigden of erover opspreken eerder verstoten door de gemeenschap.

LEES OOK: WORD JIJ ONZE STEUNPILAAR? Lees ook
LEES OOK: PROJECT SOELAAS: HULP VOOR ZUSTERS IN NOOD Lees ook

PROJECT SOELAAS: Hulp voor zusters in nood! Middels Project Soelaas wil Stichting Bekeerling zusters in nood bijstaan door hen te adviseren en te begeleiden. Bezoek ons projectpagina voor meer informatie.

Veel vrouwen hebben zichzelf niet alleen gebruikt en misbruikt teruggevonden, maar ook verlaten. In sommige gevallen zijn vrouwen gescheiden om de simpele reden dat hun misbruiker moe is geworden van hen en geïnteresseerd is geraakt in een nieuwe prooi. Anderen vinden zichzelf zwanger terug en blijven gescheiden, zonder alimentatie en erkenning van het kind achter.

Geloof verliezen

Het is vanzelfsprekend dat elk type misbruik zijn tol eist en een diep effect heeft op de betrokkenen. Dit geldt niet alleen voor de vrouwen zelf, maar vooral ook voor de kinderen. Een van de meest verschrikkelijke effecten op de slachtoffers die geleefd hebben binnen deze vicieuze cirkel is dat ons geloof, de Islam, soms door hen wordt geassocieerd met het misbruik. Dit kan resulteren in het verlies van interesse om de Islam te belijden of het verlaten van het geloof doordat haar extreem negatieve gedachten en emoties ten opzichte van het geloof het van haar geweten gewonnen hebben. Stichting Bekeerling zet zich in om, middels adviezen, hulppakketten, een zuster-hulplijn én een project hiervoor deze praktijken voor eens en altijd te stoppen in-sha-Allah.

Hoe de val te vermijden

  • Een wali (voogd) is niet alleen het recht van een moslimvrouw, het is zelfs verplicht om een wali te hebben. Een beschermheer die haar belangen in gedachten houd. Wees er zeker van dat jouw wali iemand is die zich werkelijk bekommert om jou en dat je hem vertrouwt! [De wali is in eerste instantie haar vader, of haar oom indien haar vader niet aanwezig is of niet kan. Mochten zij geen moslims zijn, dan kan bijvoorbeeld de imam van de plaatselijke moskee haar wali zijn. Ook dienen er twee getuigen aanwezig te zijn. Zie de verhandeling An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de Islam: Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed ﷺ voor meer informatie en bewijzen aangaande de wali en mahr enzovoort.]
  • Stel vragen! Spring niet blind in een huwelijk. Wees bewust van het type persoon die je overweegt. Onderzoek je wali en vertrouw niemand blindelings.
  • Geef je bruidsschat niet op. Nogmaals, dit is het recht van een moslimvrouw dat niemand weg kan nemen! Wees redelijk, maar laat je niet dwingen tot een “symbolische bruidsschat” behalve als je er absoluut zeker van bent.
  • Geduld staat niet gelijk aan lijden. Wees bewust van het verschil tussen geduld met ontbering en onderdrukking door iemand die jou je islamitische rechten afneemt. Als jouw echtgenoot je misbruikt of mishandelt, zij het mentaal, emotioneel of lichamelijk, tolereer dit dan niet. Zoek de steun van een behulpzame imam of bij zusters die je de juiste bronnen aanreiken.

Het heeft te lang geduurd voordat wij, de islamitische gemeenschap, de roofdieren die in ons midden zijn te (h)erkennen en op te staan voor de moslimzusters. Stichting Bekeerling maakt zich sterk om moslims én niet-moslims hierover te informeren en “taboes” te doorbreken.

En vrees Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.” Koran, al-Ma’ídah (5), 8.

Moge Allah het ons mogelijk maken om op te staan voor rechtvaardigheid en ons de moed geven om verdorvenheid te bevechten waar het ook mag zijn.

Bent u op zoek naar een huwelijkspartner? Neem dan een kijkje bij partner Hisaab. Hisaab is opgericht voor de oemma in Nederland met als doel om individuele en specifieke kwesties van de moslims op te lossen.  In Nederland is er een schrijnend tekort aan een kwalitatieve en betrouwbare instantie die vraag en aanbod aangaande nikah zo effectief mogelijk op elkaar kan afstemmen. Er zijn verschillende broeders en zusters (tezamen met hun familieleden) opzoek naar een geschikte partner om de Tevredenheid van Allah de Verhevene te verdienen. Zo merken wij ook dat ouders in toenemende mate moeite ondervinden om een geschikte partner voor hun kind(eren) te vinden. Verschillende redenen kunnen er aan ten grondslag liggen, waardoor een geschikte huwelijkspartner telkens uitblijft.

Initieel geschreven door zuster Zaineb bint Younes (AnonyMouse). Zaineb is een ambassadrice voor sociale rechtvaardigheid en is speciaal bezorgd over de vele problemen die de moslimgemeenschap over de gehele wereld ondervindt. Ze bidt dat Allah haar de kracht geeft en de mogelijkheid biedt om dingen ten positieve te veranderen, zelfs als haar enige wapen een pen (toetsenbord) is.

© Alle rechten voorbehouden :: Vertaald door BR. Carlton voor Stichting Bekeerling :: SISTERS Magazine 9/2012 :: controle en aanvulling door Stichting Bekeerling en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah (www.uwkeuze.net).