Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle uitingen van Stichting Bekeerling, inclusief de webpagina’s en sociale media. Door dezen te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

Algemeen

Stichting Bekeerling richt zich op het informeren, begeleiden en adviseren van zowel beginnende moslims alsook niet-moslims. Al onze projecten dragen bij aan dit doel.

 

De sociale media

Alle uitingen die namens Stichting Bekeerling worden gedaan, afbeeldingen en video’s, alsmede de commentaren onder de artikelen en video’s, of de links naar andere websites, komen niet per se overeen met de opvattingen en meningen van het bestuur, onze donateurs en/of vrijwilligers.

 

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Stichting Bekeerling en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Stichting Bekeerling behoudt zich het recht om ingezonden stukken (ongeacht de manier waarop deze ons bereiken) te verbeteren en aan te passen. Na inzending is het niet mogelijk om de publicatie ervan ongedaan te maken.

 

Vertaalde Koranverzen

Alle interpretaties van de betekenissen van de Koran die je op onze website en drukwerk tegenkomt, is afkomstig van het boek De Koran, door Stichting Aboe Ismail & Studenten. Van alle beschikbare Nederlandse “Koranvertalingen” is dit werk het meest betrouwbare en duidelijke.

 

Overig

Voor vragen, klachten, verzoeken en op- en aanmerkingen kunt u ons bereiken via de contact-pagina.

Moge Allah de Verhevene onze da’wah voor zowel moslims als niet-moslims accepteren, amien! En moge Allah de Meest Barmhartige onze ondersteuning aan de zwakkeren en hulpbehoevenden binnen onze gemeenschap accepteren, amien!

Moge Allah de Meest Barmhartige iedereen leiden naar de waarheid en naar een goed begrip aangaande onze prachtige religie al-Islaam.