Niet lang geleden is de bekende profvoetballer Emmanuel Adebayor aan het begin van Ramadan 2015 moslim geworden, al-h’amdoelillaah. Zijn toetreding tot de Islam heeft veel stof doen opwaaien. In dit korte verhaal geeft hij in 13 argumenten weer waarom Jezus (‘Isa) – ‘alayhi as-salam – beter gevolgd wordt door de moslims dan de christenen. In de afgelopen maanden heeft de Togolese voetballer, Sheyi Emmanuel Adebayor, online zijn familiekwesties gedeeld over hoe hij met hen omgaat en andersom.

Dagen, weken, zelfs maandenlang werd er over hem geschreven (in de media) dat hij zijn christelijke geloof zou hebben ‘gedumpt’ en bekeerd was tot de Islam. Zijn bekering werd tevens online gepubliceerd met een YouTube video waarin hij vertoeft in Islamitisch gezelschap.

Zoals we al van hem hadden kunnen verwachten heeft hij nu zelf zijn redenen gepubliceerd waarom hij moslim is geworden. Zie hier zijn redenen:

IK HEB 13 ZEER GOEDE REDENEN WAAROM EN HOE MOSLIMS NET ALS JEZUS ZIJN EN BETERE VOLGERS VAN JEZUS ZIJN DAN DE MEESTE CHRISTENEN GELOVEN:

1. Jezus (vrede zij met hem) leerde ons dat er één God is en alleen Hij mag aanbeden worden zoals beschreven staat in Deuteronomium 6:4 en Marcus 12:29. Moslims geloven hetzelfde, zoals staat in de Koran 4:171.

2. Jezus (vrede zij met hem) at geen varkensvlees zoals beschreven is in Leviticus 11:7. Moslims eten eveneens geen varkensvlees zoals we lezen in de Koran 6:145.

3. Jezus (vrede zij met hem) groette met de woorden “As salaamoe alaikoem”, ofwel “vrede zij met jou”, in onder andere Johannes 20:21. Moslims groeten elkaar met dezelfde groet.

4. Jezus (vrede zij met hem) zei altijd “met Gods Wil” (in sha Allah), Moslims zeggen dit ook voordat zij iets willen doen zoals hen opgedragen is in de Koran 18:23­-24.

5. Jezus (vrede zij met hem) waste zijn gezicht, handen en voeten voor het gebed, net als de moslims.

6. Jezus (vrede zij met hem) en andere profeten van de Bijbel baden met hun hoofd op de grond (zie Matteüs 26:39). moslims doen dit ook zoals opgedragen is in de Koran 3:43.

STICHTING BEKEERLING HEEFT JULLIE STEUN NODIG!
Wij zijn op zoek naar 100 steunpilaren (vaste donateurs). Hiermee kunnen wij onze projecten uitbreiden en vervolgen. Doe jij ook mee?

7. Jezus (vrede zij met hem) had een baard. Idem dito bij de moslimmannen.

 

emmanuel-adebayor.jpg1_-640x431-640x430

8. Jezus (vrede zij met hem) volgde de wet en geloofde in alle profeten (zie Matteüs 5:17). Moslims geloven hetzelfde, zoals opgedragen is in de Koran 3:84 en 2:285.

9. Jezus zijn moeder Maria / Maryam (vrede zij met hen) kleedde zich heel bescheiden door haar gehele lichaam te bedekken, evenals haar hoofd met een doek (hijaab), zoals aangetoond in Timoteüs 2:9, Genesis 24:64­65 en Korintiërs 11:6. Moslimvrouwen horen zich ook bescheiden te kleden, zoals de Koran zegt in 33:59.

10. Jezus (vrede zij met hem) en andere profeten uit de Bijbel vastten tot 40 dagenlang, zie Exodus 34:28, Daniël 10:2­6. 1 Koningen 19:8, en Matteüs 4:1. Moslims vasten ook tijdens de maand Ramadan. Moslims vasten verplicht 30 dagen, zie vers 2:183 en anderen van de Koran. Sommigen onder hen vasten vervolgens 6 dagen in de daaropvolgende maand om hun beloning te vergroten.

11. Jezus (vrede zij met hem) onderwees zijn volgelingen te zeggen “vrede voor dit huis” wanneer hij ergens binnenging, zie Lucas 10:5, en wanneer hij de mensen van het huis ontmoette, groette hij hen met “vrede zij met jou”. Moslims doen precies hetzelfde als Jezus (vrede zij met hen) deed en onderwees. Als wij onze huizen of die van anderen binnengaan, zeggen we ‘Bismillaah” (in Naam van Allah) en groeten wij met “As salamoe alaikoem” (vrede zij met jou) zoals onderwezen wordt in de Koran 24:61.

12. Jezus (vrede zij met hem) was besneden. Besnijden behoort tot de fitrah (natuurlijke aanleg) in de Islam (zie het artikel al-Fitrah, de natuurlijke aanleg), dus moslimmannen zijn verplicht zich te besnijden. Volgens de Bijbel in Lucas 2:21 was Jezus (vrede zij met hem) 8 dagen oud toen hij besneden werd. In de Thora verklaarde God aan Abraham (vrede zij met hem) dat de besnijdenis ‘het eeuwige verbond’ was, zie Genesis 17:13. In de Koran 16:123 worden moslims opgedragen de religie van Abraham (vrede zij met hem) te volgen. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De profeet Abraham besneed zichzelf toen hij 8 jaar oud was.” (Zie Hadith Sahih Boekhari, Muslim en Ahmad).

13. Jezus (vrede zij met hem) sprak Aramees en noemde God ‘Elah’, wat hetzelfde uitgesproken wordt als ‘Allah’. Aramees is een oude Bijbelse taal. Dit is één van de Semitische talen waar ook Hebreeuws, Arabisch, Ethiopisch en de oude Syrische en Babylonische taal van Akkadian onder vallen. Het Aramese ‘Elah’, stamt af van het Arabische woord ‘Allah’ en het betekent ‘God’. Je kunt hier duidelijk de gelijkenis in de uitspraak van de woorden herkennen en dit betekent dat de God van Jezus ook de God is van alle moslims, de gehele mensheid en alles wat bestaat.

Welnu, vertel mij eens, wie zijn nu werkelijk de echte volgers van Jezus (vrede zij met hem)? Klaarblijkelijk de moslims. Nu pas ben ik er echt van overtuigd dat ik een volger van Jezus (vrede zij met hem) ben.

Vertaald door zuster Oem Ridwan Moe’mina voor Stichting Bekeerling. Gecontroleerd en verbeterd door zusters Rachel, Sandra, Marleen en broeders Milan en Abdullah Bekx (uwkeuze.net).

3-8-15_Jesus_Guided_Me_to_Islam_Adebayor