Asalamoe3eleykoem.

Beste broeders en zusters. Ik wil graag mijn verhaaltje doen en jullie mededelen hoe mijn jeugd en bekering verliep.

Toen ik een kleine jongen was had ik altijd in mijn gedachten om een Marokkaanse jongen te “worden”, maar dat was natuurlijk niet zo. Ik ging dagelijks wel veel om met Marokkaanse jongens, wat er uiteindelijk heeft toe geleid dat ik ben bekeerd. Een van die jongens legde me het een en ander uit over de Islam, en dat stimuleerde me om de religie verder te onderzoeken. Na het onderzoeken was ik overtuigd van de Islam, en besloot om met de rest aan de Ramadan mee te doen en naar de moskee te gaan. Het gezamenlijke Aid-gebed (Eid al Fitr) was voor mij een mooi nieuw moment. Na dit gebed kreeg ik een goed gevoel en heb ik definitief besloten om moslim te worden. Hierna sprak ik nog regelmatig anderen die me voorlichting gaven over de Islam. Toen ik op een keer onderweg was naar de moskee om een gebedstijdenkalender te halen, kwam ik een man tegen die me heel sterk adviseerde. Ik moest mijn hart volgen, en de rest zou vanzelf gaan.

Hierop kreeg ik verdere uitleg over de vijf pilaren van de Islam, en heb ik de Shahada gedaan.

Wa aleykum salam.

Mohammed Alberts

shahada