Vraag:

In at-Tabaraanie staat een overlevering met betrekking tot de rechten van de buren. Hierin staat dat de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Het recht van de buur is dat als hij ziek wordt, jij hem bezoekt. En als hij overlijdt, jij zijn begrafenis volgt.

Aangezien de overlevering over buren gaat, kan het voorkomen dat het een niet-moslim buur betreft. De vraag hierover is of het voor een moslim toegestaan is om de begrafenis van een niet-moslim bij te wonen. We hopen dat u duidelijk kunt scheppen over deze kwestie aan de hand van de Koran en de Soennah. Daarnaast is dit een zeer belangrijke kwestie voor de bekeerde moslims waarvan de ouders geen moslim zijn. Is het voor hen toegestaan om de begrafenis van hun ouders bij te wonen?

Antwoord:

Het is toegestaan voor een moslim om de begrafenis van een niet-moslim bij te wonen als het gaat om een familielid zoals de vader, moeder, broer of een andere naaste. Het is echter niet toegestaan om deel te nemen aan hun begraafceremonies (d.w.z. het gebed dat zij verrichten en andere geloofsuitingen).

Zakariyyaa al-Ansaarie heeft gezegd: “Het is zonder afkeur voor een moslim toegestaan om de begrafenis van een familielid bij te wonen, zoals Aboe Dawoed verhaalt. cAli (moge Allah tevreden zijn over hem) zei: “Toen Aboe Taalib kwam te overlijden ging ik naar de Boodschapper van Allah en zei: “Uw oude afgedwaalde oom is overleden.” Hierop zei hij: “Ga en begraaf hem.”

(an-Nasaa’ie)

Het bezoeken van het graf (van de niet-moslims) is volgens de meeste geleerden toegestaan. Dit op basis van hetgeen vermeld staat in Sahieh Moeslim. Hierin zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Ik vroeg mijn Heer toestemming voor het vragen van vergiffenis voor mijn moeder, waarop Hij mij dat verbood. Ik vroeg Hem toestemming om haar graf te bezoeken, waarop Hij mij dat toeliet.”

(Moeslim)

In een andere overlevering staat: “Bezoek de graven, want waarlijk dit doet jullie aan de dood denken.”

(Moeslim)

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid

Door: Team Al-Yaqeen