Soelaas zusterhulp

Hoe we helpen

Home – Over Ons – Hoe we helpenHulp nodig?GetuigenissenZet je in!Online steunDoneerContact

Basmallah

De problemen die onze zusters in moeilijkheden tegenkomen zijn talrijk. Op ieder vlak en bij elke levensfase komen andere soorten problemen om de hoek kijken.

Wij proberen de zusters vooraleerst met deze website te helpen, door hen te laten weten dat zij niet de enige zijn met moeilijkheden en door de moslimgemeenschap erop te wijzen dat zij haar verantwoordelijkheid dient te nemen.

Op onze website hebben zusters die in hetzelfde schuitje zaten uit de doeken gedaan waar zij op bepaalde momenten het meeste behoefte aan hadden. Deze zaken hebben we opgesomd in enkele artikelen waaronder:

Verder zijn wij van plan om vanaf Q2 2015 Soelaas zusterhulp-pakketten ter beschikking te stellen aan deze zusters. Zij kunnen dit pakket via onze website aanvragen waarin men naast het boek “Wees niet bedroeft”, ook lezingen, een boek dat zich richt op vrouwen en het huwelijk en andere profijtvolle literatuur in vindt.

Mocht een zuster haar verhaal willen doen en een luisterend oor willen, dan kan ze terecht bij enkele Islamitische instellingen die zich hierin hebben gespecialiseerd. Hiervoor hebben we een overzicht samengesteld die zij hier kunnen bezichtigen.

 

Geïnteresseerden kunnen de volgende literatuur aanschaffen:

Troostje logo

Project Soelaas stelt zichzelf ten doel om ervoor te zorgen dat geen één bekeerde zuster in haar eentje met problemen door het leven moet, zonder dat de Nederlandse moslimgemeenschap haar steunt. Wij stellen steunpakketten beschikbaar om haar bij te staan en hopelijk haar innerlijke geloof (imaan) te versterken, en koppelen hen indien nodig aan een buddy zodat ze een luisterend oor heeft. Moge Allah subhanahu wa ta’ala ons allen hierbij steunen.

Help elkaar nu, voordat het te laat is.