Binnenkort verwelkomen moslims het Eid ul-Adha-feest (ook wel het “offerfeest”). Eid ul-Adha is een van de twee Islamitische feestdagen (naast Eid ul-Fitr (ook wel het “suikerfeest”)). Het offeren wordt doorgaans door het hoofd van het gezin gedaan of door ieder gezinslid die hiertoe in staat is. Dit is uiteraard enkel aanbevolen voor degene die over voldoende financiële middelen beschikt.

Maar ik zal geen offer doen dit jaar…

Niet alle moslims zullen dit jaar een offer doen. ? In deze soms moeilijke tijden kan niet iedereen het opbrengen om €240 voor een schaap neer te tellen. Geldgebrek, schulden of andere problemen kunnen ervoor zorgen dat men wordt belemmerd tot het overgaan van het kopen van een offerdier (of een deel daarvan).

Ja goed onderwerp! Wij doen ook geen schaap, wat veel mensen ook niet weten is dat wanneer je schulden hebt, je schulden eerst betaalt moeten worden voor je een schaap koopt, want schulden afbetalen is een plicht en een schaap slachten “slechts” een aanbevolen sunnah, en een plicht gaat voor de sunnah

Het gaat veel verder…

In deze tijden waarin de meeste mensen op de sociale media te vinden zijn wordt ook het fotograferen van het offerdier (al dan niet geslacht of op je bord) niet overgeslagen. Men ziet aan hoe anderen genieten van een stukje vlees. “Eureka! Dat moet ik ook!” moeten veel mensen denken. Maar hier blijft het niet bij…

Vervallen in een directe oorlogsverklaring met Allah om geen gezichtsverlies te leiden bij je buren.

In landen als Marokko komt het steeds vaker voor dat arme moslimgezinnen een verboden (haram) rentelening afsluiten om een offerdier te kopen. Rente is binnen de Islam strikt verboden (zie ons zusterproject Moslimrente.nl). Hoor je dat goed?! Ja! Het afsluiten van een op rente gebaseerde lening om bij je buren over te komen als iemand die in staat is om een offerdier te kopen… Wat gaan jouw buren voor jou betekenen wanneer je sterft?

Stop met je te schamen!

Het wordt tijd dat alle moslims unaniem en zonder enige schaamte deze onislamitische praktijken een halt toe roepen. Het is niet abnormaal dat je arm bent of geen offerdier kunt slachten. Laten we naar onszelf kijken en ons minder aantrekken van wat Geert Rosa of Malika Wilders van ons vinden. Wij leven toch echt voor onszelf en niet voor de rest. Moge Allah ons hierbij helpen, ameen.

Help elkaar een handje!

Veel bekeerlingen en moslimgezinnen zitten financieel zeer krap en kunnen het zich niet veroorloven om een offer te doen, terwijl zij wel graag vlees in huis zouden willen. Wij roepen alle vermogende moslims op om aan hun naasten, buren en vrienden te denken die wellicht geen offervlees in bezit hebben. Vraag aan de bekeerling in jouw buurt of hij/zij behoefte heeft aan een beetje van jouw vlees. Misschien ben jij wel de oorzaak dat zij zich tijdens de Eid weer gelukkig voelen.

Het afbetalen van schulden is belangrijker dan een offerdier slachten

Het afbetalen van schulden is een verplichte zaak, terwijl het offeren van een dier tijdens Eid ul-Adha een sunnah mu’akkadah is. Een verplichting vervullen gaat logischerwijs voor het verrichten van een sunnah.

En Allah weet het het beste.

Lees ook: “Delen in het offeren”

Tim, Rachel, Marleen en Marlon 5-9-2016 voor Stichting Bekeerling.