De vroegere moslims in de ramadan

Een onderzoek van het Pew Research Center naar 38000 moslims van over de hele wereld laat een wijdverspreide viering van de Ramadan zien. In de 39 onderzochte landen en gebieden zegt een gemiddelde van 93% dat ze vasten tijdens de heilige maand. Vasten is na het geloven in God en de Profeet Mohammed vrede zij met hem het meest nageleefd van de 5 pilaren. Ondanks het feit dat meer dan een miljard moslims vasten, hoeveel zijn er op de hoogte hoe de vroege moslims, degenen die de Islam op de best mogelijke manier naleefden, deze heilige maand beleefden? Hoe zij hun dagen en nachten beleefden en wat er tijdens de heilige maand veranderde voor hen.

De Profeet vrede zij met hem verklaard de eerste 3 generaties als de ‘beste’. Hij zei in een authentieke overlevering die massaal is overlevert (moetawatir):

“De beste (generatie) onder de mensen is mijn generatie, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen.” (al-Boekhaarie en Moeslim)

Zoals is uitgelegd door de grote imam al Nawawi is de eerste generatie de metgezellen, de volgende de volgers (Tabi’in) en tenslotte de tweede generatie van de volger (Atba’ at-tabi’in). Door te velaren dat zij de beste zijn, demonstreerde hij dat hun als een geheel het beste begrip en praktijk van de Islam hadden. Als iemand de beste Ramadan wil ervaren, dient hij of zij te leren hoe de beste mensen dit ervoeren.

Voordat de 5 sleutelgebieden worden uitgelicht over de veranderingen die de vroegere moslims hadden in de Ramadan, is het belangrijk dat deze kennis er is om de lezer te inspireren om optimistische doelen te stellen om te bereiken en te beseffen dat als het ook mogelijk is voor de vroegere moslims dat het ook mogelijk is voor ons met de hulp van Allah.

De 5 sleutelgebieden voor verandering zijn als volgt:

  • Recitatie van de Koran
  • Nachtgebeden
  • Liefdadigheid
  • Niet overeten
  • Het waken over de tong

Recitatie van de Koran

Voor de meesten is het onbekend dat het woord dat is geassocieerd met Ramadan in de Koran niet vasten is, maar Koran. Allah de verheven zei:

“De maand Ramadan is het (d.w.z. de maand) waarin de Koran werd neergezonden” (2.185)

Dit punt met het feit dat Jibril (vrede zij met hem) de Profeet, vrede zij met hem, bezocht: ‘om de Koran elke nacht te herhalen’, zoals Ibn Abbas ons heeft overlevert, werd begrepen door de vroegere moslims dat zij de Koran meer gingen reciteren. De volgende overleveringen geven een inzicht hoe zij hun Koran recitatie gingen aanpassen.

Imam ad-Dhahabi overlevert dat Qatadah de Koran uitlas in 7 dagen, maar wanneer Ramadan kwam hij de Koran uitlas in 3 dagen en in de laatste 10 elke nacht.

Al Walid bin ‘Abdulmalik las de Koran elke 3 dagen uit en reciteerde de Koran zeventien keer in Ramadan.

In de Ramadan las Al Aswad bin Yazid de Koran een keer in de 2 nachten uit. Hij sliep alleen tussen Maghrib en Isha en hij las de koran buiten de Ramadan elke 6 nachten uit.

Het is ook overgeleverd dat Sai’d bin Jubayr de Koran elke 2 nachten in de Ramadan uitlas.

Kunnen wij het aan?

Voor de meesten is het lezen van de hele Koran in Ramadan een uitdaging, maar hoeveel tijd is er nodig om dit af te ronden in 2 dagen? Is het zelfs mogelijk voor degenen met families en werk om dit te bewerkstelligen?

Voor degenen die gewend zijn aan het reciteren van de Koran kan een juz gereciteerd worden in 20 minuten, waarbij elke pagina ongeveer 10 minuten kost om te reciteren. Vermenigvuldig dit met 30 en je hebt 600 minuten die gelijkstaan aan 10 uur. Dit betekent dat de vroegere moslims 5 uur per dag besteedden per dag met de Koran in de maand Ramadan. Als je dat verdeelt over de dag: voor werk, tijdens de lunchpauze, onderweg naar huis en een beetje in de avond wordt het ineens mogelijk. Een vriend vertelde mij recentelijk dat een vrouwelijke verwante dit exact op deze manier doet. Ze leest de hele Koran een keer in de 2 dagen. Zij heeft een kind, verzorgd het huishouden, maar besteedt elke vrije minuut met het openen en reciteren van de Koran.

Kunnen wij snel reciteren?

In zijn Adab as-Shari’ah legt Ibn Muflih uit dat zolang iemand de letters van de Koran correct uitspreekt, hij snel kan reciteren.

Shaykh Abdulaziz at-Tarifi werd gevraagd of het beter is om de Koran rustig te reciteren met reflectie in plaats van snel reciteren met meer kwantiteit. Hij zei dat voor degene die onwetend is waar de Koran over gaat, zoals wat de Koran halal en haram heeft gemaakt en wat het wajib heeft gemaakt: zo een persoon met dit basisbegrip dient niet snel te reciteren. Voor degene die in het algemeen weten wat de sleutelboodschappen zijn van de Koran en wat halal en haram is, is er niets mis mee om snel te reciteren tijdens de heilige maand Ramadan.

Nachtgebeden

Er is niets meer geliefd bij Allah de Verhevene dan het uitvoeren van verplichte daden van aanbidding, zoals de 5 gebeden. Wie deze gebeden kan onderhouden, terwijl hij ook de optionele gebeden als Tarawih en Qiyam bidt, dient te streven om te zijn zoals de vroegere moslims.

Het is overgeleverd door al Bayhaqi dat ‘Umar bin al Khattab Ubay bin Ka’b en Tamim ad-Dari instrueerde om mensen in het gebed te leiden tijdens Ramadan. Zij reciteerden een lange surah (Al mi’in met 100 verzen) en sommige mensen hadden een staf om zich staande te houden. Zij ronde hun Qiyam vlak voor Fajr af.

Het is overgeleverd in de Muwata van Imam Malik dat de zoon van Abu Bak as-Siddiq, Abdullah, zei dat hij zijn vader hoorde zeggen dat wij onze Qiyam moesten afmaken en haasten om ons voedsel te eten uit angst dat Fajr zou beginnen.

Deze overleveringen duiden erop aan dat de vroegere moslims meer tijd besteedden in Qiyam dan het Tarawih gebed. Overpeins de volgende overlevering over Ibn ‘Umar. Een overlevering door al Bayhaqi verteld dat hij thuis bad tijdens Ramadan en wanneer de mensen de moskee verlieten, hij zijn leren waterzak pakte en naar de moskee van de Profeet (vrede zij met hem) en niet wegging tot hij Fajr had gebeden.

Kan ik minder slapen?

De overlevering over de vroegere moslims en hun nachtgebeden tonen aan dat zij hun slaap reduceerden tijdens de Ramadan. Volgens een recent onderzoek, gedaan door een PHD student van Oxford, zorgt een polyfasische slaap, waarbij een persoon slechts 4,5 uur per dag slaapt voor een productievere dag met minder slaap. De wetenschap achter dit slaapmodel toont aan dat 3,5 uur slaap per nacht met 3 naps van 20 minuten overdag (tijdens de lunch, pauze en dan thuis) voldoende kan zijn voor een persoon zonder zijn productiviteit te beperken. De student deed dit experiment immers op zichzelf, terwijl hij zijn PHD deed.

Liefdadigheid

Ibn ‘Abbas omschreef de vrijgevigheid van de Profeet (vrede zij met hem) prachtig toen hij zei:

“Hij was de meest vrijgevige van alle mensen…. en wanneer Ramadan kwam werd hij nog vrijgeviger, zoals een blazende wind”.

In het volgen van zijn voetstappen zien wij dat Ibn ‘Umar zijn vasten slechts verbrak met de armen. Zijn familie verzocht hem om samen met hen te ontvasten, maar hij weigerde en berispte hen.

Wanneer de Ramadan aanbrak hield Ibn as-Shihan az-Zuhri zich slechts bezig met 2 zaken: Het lezen van de Koran en het voeden van de armen.

Een van de vroegere moslims, Hammad verbrak het vasten van 500 mensen.

Niet overeten

Een van imam Al Ghazali zijn top tips voor het opstaan om Qiyam al-Layl te bidden, was om niet te overeten voor bedtijd. Ten aanzien van dit zie je dat de vroegere moslims weinig aten met Iftar. Er is een overlevering over Ibrahim bin Abi Ayyub waarin is vermeld dat hij enkel 2 volle maaltijden had in de hele heilige maand.

Wanneer voedsel naar jouw kijkt

Voor degenen die onbeperkt eten gedurende het jaar is het profijtvoller om te spreken over kwaliteit van voedsel dan kwantiteit. Je weet dat het lekkerste eten voor je wordt geplaatst dagelijks, je weet dat je het niet kan weerstaan en als je dit uitsluit en alleen bepaalde producten eet en niet anderen, iemand je zal vernederen hierom.

Eet “van alles een beetje”, maar zorg ervoor dat de hoeveelheid laag blijft. Dit betekent dat je trage hapjes met mate inneemt en blijf kijken of je dat knagende gevoel in je maag hebt van eerder tijdens het vasten. Stop onmiddellijk met eten als dit gevoel weggaat en bewaar de rest van jouw voedsel later. Eet een beetje na een tijdje en je bent klaar.

Het waken over de tong

Het vasten is verplicht voor een hogere doel, het is gemaakt om ons religieuzer, godvrezender en gedisciplineerder te maker. De Profeet (vrede zij met hem) zei  in Sah’ieh’ al-Boekhaarie, vol. 3, pp. 70-71, nr. 127:

“Allah heeft geen behoefte aan de honger en de dorst van een persoon die zichzelf niet weerhoudt van het vertellen van leugens en ernaar handelt, ook al is hij aan het vasten.” 

Ibn Hajar al Asqalani legt uit ‘slechte uitspraken’ bevat liegen. Andere overleveringen voegen ijdele praat toe. Ibn Battal legt uit dat de Profeet (vrede zij met hem) niet bedoelt dat iemand niet moet vasten, maar dat vasten, terwijl iemand zich zo gedraagt, de acceptatie van het vasten in gevaar brengt.

Mujahid bin Jabr zei eens dat er 2 eigenschappen zijn: wie zichzelf hiertegen beschermt, zijn vasten wordt geaccepteerd. Dit zijn roddelen en liegen.

Conclusie

Ik bid dat wij altijd in de gedenking van Allah (de Verhevene) zijn en dat onze streven om te worden als de beste generatie makkelijker wordt. Er is geen tijd te verliezen. De lat ligt hoog en elke  persoon wordt beoordeeld volgens hun vermogen. Groei vergt tijd en alle grote prestaties beginnen met een kleine stap. Grote ijsbergen bestaan slechts uit kleine sneeuwvlokjes.

Ik bid dat al onze daden van aanbidding worden geaccepteerd en dat er genezing is en verlichting, voor, tijdens en na de gezegende maand Ramadan.