Op veler verzoek organiseert Stichting Bekeerling de Internationale Bekeerlingeniftar 2017. De afgelopen jaren deden steeds meer bekeerlingen beklag dat zij de Heilige Maand Ramadan eenzaam doorbrachten terwijl het anders zou moeten. Zeker overzees (op de Antillen en Suriname) is de roep hierom groot. Om deze en andere redenen zien we ons dan ook genoodzaakt om Islamitische organisaties (voornamelijk moskeeën) aan te zetten tot het openen van hun deuren voor de Bekeerlingen en hen te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij dragen. Wij benaderen zoveel mogelijk organisaties met de vraag of zij een iftar verzorgen. We hebben de locaties voor jullie opgesomd. Onder meer organisaties uit Nederland, België, de Nederlandse Antillen en Suriname hebben zich aangemeld voor dit project.

De Internationale Bekeerlingeniftar wordt vanaf heden ieder jaar op de eerste of tweede zondag van de Ramadan georganiseerd. Het is de bedoeling dat Bekeerlingen op deze dag steun vinden bij elkaar in het praktiseren van de religie en het aangaan van nieuwe contacten om de rest van de Ramadan met elkaar te ontvasten. Iedereen kan dan op individueel vlak ontwikkelen en meer kennis opdoen over het geloof.We hopen jullie allemaal te zien op zondag 11 juni in sha Allah! Afhankelijk van de locatie is op meerdere tot alle dagen van de Ramadan een iftar mogelijk. 

 

Locaties:

NEDERLAND:
Geleen: Markaz Al Houda (vrijdag 9 en 16 juni 2017) M/V
Rotterdam: Centrum de Middenweg (dagelijks iftar) M/V
Arnhem: Moskee Al Fath (lezing na asr, 2 maal per week een iftar voor bekeerlingen) M/V VERSLAG
Tilburg: De El-Feth Moskee (dagelijkse iftar, lezing na asr) M/V
Groningen: Anisah Groningen (vrijdags en zaterdags) V
Roosendaal: Vrijdags voor bekeerlingen, Ma, Wo en Za voor iedereen.
Bergen op Zoom: Iedere woensdag voor bekeerlingen
Brabant: HDV Jongeren & Bekeerlingen 10 juni vanaf 19:00 M/V
Utrecht: Stichting Dawah-Groep 21 juni M/V

BELGIË:
Antwerpen: De Koepel (iedere vrijdag iftar) M/V
Antwerpen: 4 NEW MOSLIMS (alleen 4 juni (volzet), op 18/6 een Ramadanbazaar M/V
Gent: Al Minarah VZW (dagelijkse iftar) M/V
Gent: MoskeeEl Fath (dagelijks iftar, lezing na Asr) M/V
Hasselt: Vereniging “De Uitnodiging” (wekelijkse iftar in Moskee Badr) V

DE NEDERLANDSE ANTILLEN:
Bonaire: Moskee Al-Houda (onder voorbehoud) M/V
Curaçao: Moske Kalifar Omar (lezing en iftar) M/V

SURINAME:
Lelydorp: Moskee Baitul Fallah Masdjit (Javaweg 314) programma start om 18:45 M/V

Flyer Bekeerlingeniftar

Aanmelden organisatie:
Islamitische organisaties die zich willen aansluiten bij de karavaan naar het goede kunnen zich aanmelden via [email protected]. Vermeld hierbij om welke organisatie het gaat, in welke stad de organisatie gevestigd is en of de iftar gehouden zal worden voor mannen en/of vrouwen. Na een verificatie zullen we de organisatie bijvoegen aan het overzicht. Tevens ontvangt iedere Islamitische organisatie een week van tevoren een informatiepakket met instructies voor de Internationale Bekeerlingeniftar en instructies voor Islamitische organisaties omtrent de omgang met Bekeerlingen.

Verslag 2016

Met de Wil van Allah zijn alle iftars goed verlopen en druk bezocht! De Ramadan (de vastenmaand voor moslims) is in de afgelopen jaren een steeds bekender fenomeen geworden in onze samenleving waarin moslims het initiatief nemen om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Dit allemaal onder het genot van een heerlijke iftar-maaltijd.

De avond startte op de meeste locaties met een lezing over de Ramadan. Voorafgaand aan de iftar werd door de bekeerlingen ook onderling genetwerkt en gesproken over hoe zij deze maand beleven. Na de lezingen, vraag- en antwoordsessies en magrib-gebed werd het tijd voor de iftar-maaltijd. Aan tafel kregen alle bezoekers de gelegenheid om uitgebreid kennis met elkaar te maken. We vragen Allah om de (eenzame) bekeerlingen en de rest van de moslims nader tot elkaar te brengen, ameen.

Internationale Bekeerlingeniftar 2016

foto2

Al Fath Arnhem

 

Let op! Het volgende programma is slechts een richtlijn. Iedere organisatie kan het programma verder aanpassen.

Programma:
De organisaties kunnen zich indien mogelijk houden aan het volgende programma:

  • 18:00 Het Asr-gebed
  • 18:10 Nederlandstalige lezing
  • 18:45 V&A sessie (vraag en antwoord)
  • 19:30 Bekeerlingenonderonsje (netwerken)
  • 22:00 Het Magrib gebed
  • 22:10 Gezamenlijk ontvasten (iftar)
  • 23:10 Het Isha gebed met aansluitend de Taraweeh gebeden.