Zo’n 400.000 Belgische moslims beleven actief hun geloof, terwijl naar schatting nog maar 200.000 katholieken naar de kerk gaan. Daarmee is de islam de grootste actieve religie van het land geworden. Maar die trend wordt politiek noch maatschappelijk erkend.

Officiële cijfers over het aantal mensen dat een bepaalde godsdienst aanhangt, zijn in België niet beschikbaar. Maar wetenschappers hebben zich wel over het vraagstuk gebogen. Vergelijking van bestaand onderzoek laat een duidelijke trend zien: het aantal praktiserende moslims stijgt, en het aantal praktiserende katholieken daalt.

In België leven 728.000 moslims. Dat berekende Jan Hertogen, oud-medewerker van het Sociologisch Onderzoeksinstituut van de KU Leuven. Het aantal actieve katholieken is berekend door Marc Hooghe, politicoloog aan de KU Leuven. Hij kwam uit op ruim 315.000 actieve kerkbezoekers. Aangezien hij een dalende trend vaststelde, kan aangenomen worden dat het aantal sindsdien nog afgenomen is. Een extrapolatie zou het cijfer op minder dan 200.000 brengen. Lees snel verder voor meer informatie en een plattegrond.

 

[et_bloom_inline optin_id=optin_3]

 

De trend wordt maatschappelijk onvoldoende erkend, vindt Hertogen. Vooral de financiering van de islam blijft achter. ‘Het geld dat vrijkomt door de daling van de kosten voor de katholieke eredienst, bijvoorbeeld door het dalende aantal priesters en de mortaliteit van de gepensioneerde priesters, had kunnen worden verschoven naar de islam. Maar dat gebeurt niet. Doordat de politiek weigert die malaise te doorbreken, dreigen we het vertrouwen van deze groep medeburgers te verliezen’, zegt Hertogen.

Opmerkelijk is dat geografisch gezien de moslims en de katholieken elkaars spiegelbeeld vormen.

Waar wonen de Belgische moslims?

Ongeveer 7 procent van de Belgische inwoners is moslim. De moslimbevolking is sterk geconcentreerd in de grote steden, en veel minder sterk aanwezig op het platteland. Wilt uw weten hoe groot de moslimbevolking in uw gemeente is? Klik op de kaart om het aantal moslims in uw gemeente te bekijken.

Hoe werd deze kaart opgesteld?

1. In de officiële Belgische bevolkingsgegevens is nagegaan hoeveel inwoners een buitenlandse nationaliteit hebben, en hoeveel er na 1945 Belg geworden zijn. Van die laatste groep worden ook de geboorten, overlijdens en migranten berekend.

2. Vervolgens werd per nationaliteit nagegaan hoe groot het percentage moslims is. Daarvoor werd gebruikt gemaakt van gegevens van het Pew Research Center, en van een Duits onderzoek door het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

3. Er werd een correctie doorgevoerd voor de inwoners met een westerse nationaliteit, omdat ervan uitgegaan kan worden dat bij de westerse migranten die naar België komen de niet-moslims oververtegenwoordigd zijn.

4. De Belgische moslims die nooit een andere nationaliteit hebben gehad (vooral bekeerlingen) zijn in de methodologie niet meegenomen. Dat veroorzaakt een lichte onderschatting van het totale aantal moslims.

Bron: DeStandaard.be