Het christendom is anno 2017 de grootste religie gevolgd door de Islam en het hindoeïsme. Nieuwe onderzoeken proberen de toekomst te “voorspellen” voor de drie grootste religies. Blijft de volgorde zoals het nu is of komt er verandering? De Islam zal (in sha’ Allah) op den duur groter worden dan het christendom. India zal de meeste moslims herbergen.

De Islam groeit erg hard. Naar verwachting zal het aantal islamieten (moslims) in het jaar 2050 gelijk zijn aan het aantal christenen. In het jaar 2070 zullen er naar verwachting meer moslims zijn dan christenen. Op dat moment zal de nummer één wereldreligie de Islam zijn.

Waarom groeit de Islam zo snel?

De Islam kan snel groeien doordat de moslimgemeenschap relatief jong is en een hoog geboortecijfer kent. Dit betekent concreet dat er veel meer kinderen worden geboren in de moslimwereld. Deze kinderen zullen hoogstwaarschijnlijk gedogmatiseerd worden naar het Islamitisch geloof. Ook bekeren zich wereldwijd steeds vaker mensen tot de Islam. Het boeddhisme neemt in aantal juist af doordat de landen waar het boeddhisme heerst een relatief laag geboortecijfer kennen en tevens vergrijzen deze landen sterk.

Niet-gelovigen zijn flink in de minderheid

Alhoewel er bepaalde landen zijn waar het aantal atheïsten groeit, over de gehele bevolking zal er een heel ander beeld bestaan. Het aantal atheïsten, ten opzichte van de wereldbevolking, zal de komende jaren juist minder worden. Dit heeft wederom te maken met de groei van de bevolking in zeer streng religieuze gebieden. Met name de landen in Afrika zullen een grote ontwikkeling meemaken en zeer sterk gaan groeien. In Afrika wonen voornamelijk christenen en moslims. Naar verwachting wonen in het jaar 2050 de helft van alle christenen in het continent Afrika.

Religie en statistieken

Hoe zal de wereld er waarschijnlijk uit komen te zien? Op basis van de inzichten kan er een vrij goede inschatting worden gemaakt. Wat zijn de statistieken omtrent religie (2017)?

  • Bijna alle religies zijn aan het groeien;
  • Vanaf het jaar 2070 zijn er meer moslims dan christenen;
  • Het aantal niet-gelovigen stijgt, echter minder snel dan de groei van het aantal gelovigen;
  • Het aantal moslims in Europa zal in 2050 ongeveer 10 procent bedragen;
  • In 2050 zal in de Verenigde Staten de Islam de op één na grootste religie zijn;
  • In 2050 woont de helft van alle christenen in Afrika;
  • India wordt langzaam overgenomen door moslims. In 2050 wonen de meeste moslims in dit land en stevent het Indonesië voorbij. Het aantal hindoes blijft echter groter.

 

Bronnen