Moslimtestament

Basmallah

Stichting Bekeerling streeft ernaar dat iedere moslim een geldig document heeft wat betreft het nalatenschap en de dood.

De dood, we zullen het allemaal meemaken. Op een dag zullen we er niet meer zijn. De engel des doods heeft onze ziel genomen en onze bezittingen en familie baten ons niet meer. Slechts de goede daden die we in dit tijdelijke en vergankelijke leven hebben verricht zullen met ons meegaan in ons graf. De rest doet er niet meer toe. Voor de goede ziel zal er vreugde zijn en voor de slechte ziel is er niets dan bestraffing, ellende en leed. Moge Allah (Glorieus en Verheven is Hij) ons daartegen beschermen.

We dienen ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze Heer; veel goede daden verrichten en dat wat verboden is vermijden. We moeten onze gebeden onderhouden, vasten, de zakaat betalen, op bedevaart gaan, onze ouders en buren respecteren en goed behandelen, Koran lezen enzovoorts. Onze tijd is gekomen, onze ziel wordt weggenomen en dan

 

[new_royalslider id=”2″]

 

Heel je leven heb je Islamitisch geleefd, je hebt je best gedaan om alles zo goed mogelijk volgens de Koran en Profetische levenswijze (sunnah) te verrichten. Het heeft je moeite gekost en misschien wel bloed, zweet en tranen. Maar op het moment dat jij geen beslissingen meer kunt nemen, worden je bezittingen niet volgens de Islamitische richtlijnen verdeeld, je komt in een niet-Islamitisch graf te liggen en de val van bida’ (innovaties, vernieuwingen in de religie) voor je nabestaanden staat open. Over deze zaken ben jij ook verantwoordelijk, want je had er aandacht aan kunnen besteden. Middels dit artikel willen wij onze broeders en zusters een hulpmiddel bieden om ook deze laatste aspecten goed voor te bereiden. Vooral voor “bekeerlingen” is het belangrijk dat zij hieraan denken! Er zijn ons zelfs berichten ter ore gekomen waarbij moslims (bekeerlingen) werden gecremeerd omdat zij geen testament hebben achtergelaten.

Zorg ervoor dat jouw nabestaanden op de hoogte zijn dat jij wenst dat jouw begrafenis volgens de Sharie’ah (Islamitische wetgeving) plaats vindt en dat jouw graf Islamitisch moet zijn en adviseer jouw nabestaanden.

Wij willen alle broeders en zusters die geholpen hebben aan de totstandkoming van dit waardevolle artikel bedanken. Moge Allah hen en alle moslims zegenen en het Paradijs laten bewonen, moge Allah onze intenties verzuiveren en onze werken aanvaarden.

Laatste wilsbeschikking in de Islaam

De laatste wilsbeschikking wordt acht keer in de Edele Qor-aan genoemd. Eén voorbeeld hiervan is:

“Het is jullie verplicht wanneer de dood één van jullie nabij is, als hij bezit nalaat, een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is, (dit is) een plicht voor de moettaqoen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 180]

(De moettaqoen zijn zij die beschikken over taqwa, d.w.z. het vrezen van de toorn van Allah en het zich daartegen beschermen door te doen wat Hij heeft bevolen en door zich verre te houden van wat Hij verboden heeft verklaard.De moettaqoen zijn zij die beschikken over taqwa, d.w.z. het vrezen van de toorn van Allah en het zich daartegen beschermen door te doen wat Hij heeft bevolen en door zich verre te houden van wat Hij verboden heeft verklaard.)

 

‘Abdoellah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met vader en zoon zijn) zei dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor een moslim die iets na te laten heeft om meer dan twee nachten voorbij te laten gaan zonder zijn laatste wilsbeschikking en testament geschreven te hebben en het bij zich te houden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.)

Het is niet alleen belangrijk om een testament in te vullen als je bezittingen na laat, maar ook om er voor te zorgen dat jouw begrafenis op een Islamitische manier plaats vindt en dat jouw graf Islamitisch is. Ook kun je door middel van een testament je nabestaanden adviseren.

De termen wilsbeschikking, uiterste wilsbeschikking, cocidil, testament: wat betekenen deze termen?

Wilsbeschikking
Een wilsbeschikking is juridisch gezien een algemene term die niets anders inhoudt dan dat je ergens naar streeft. Wie morgen naar het winkelcentrum wilt gaan, heeft kortgezegd ook een wilsbeschikking.

Laatste wilsbeschikking
Met de term ‘uiterste wilsbeschikking’ (ook wel laatste wilsbeschikking) wordt wel vaak het testament bedoeld, maar het kan ook een codicil zijn of de wilsbeschikking van artikel 19 Wlb. Het bijzondere van de laatste is, dat je een testament of codicil alleen rechtsgeldig kunt (laten) maken als je meerderjarig bent en niet onder curatele staat e.d. Maar in artikel 19 staat dat ook bepaalde minderjarigen een wilsbeschikking inzake lijkbezorging kan maken.

Ook een mondelinge verklaring (Ik wil later worden begraven, bijvoorbeeld) is een wilsbeschikking.

Artikel 19 op de WLB (Wet op de lijkbezorging) stelt:

  1. Een meerderjarige, of hij, die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, kan, ook indien hij niet bekwaam is een uiterste wil te maken, hetzij bij notariële akte, hetzij bij een eigenhandig geschreven, gedagtekende en ondertekende verklaring beschikkingen na dode maken ter bezorging van zijn lijk.

  2. Een in algemene bewoordingen gestelde herroeping van uiterste wilsbeschikkingen wordt geacht geen herroeping in te houden van een vroeger te kennen gegeven wens, als bedoeld in het eerste lid.

Islamitische instellingen:

  • Stichting BIBIN: Het realiseren van een Islamitische begraafplaats in Nederland.
  • Islamitische Uitvaartzorg Amanah: Het realiseren van een Islamitisch uitvaartcentrum in Nederland. De zusters hebben jarenlange ervaring met de rituele wassingen.

Aandachtspunten:

 

 

https://www.facebook.com/groups/273418489345045/844789328874622/?notif_t=group_activity

Wat betreft het testament/wilsbeschikking. Ik denk dat het goed is om
duidelijk te maken voor de lezer wat het verschil is tussen beiden om zo
verwarring daarover te voorkomen. Ook moet er een keuze worden gemaakt
tussen de diverse testamenten die je had naar ik begreep, ben je daar al
uitgekomen? Mooiste is namelijk: 1 template van een wilsbeschikking en 1
template van een testament met 1 bestandje met toelichting van beide
zaken. Ben je in staat dat deze maand te vervaardigen?

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle

Alle lof zij Allah (Glorieus en Verheven is Hij). We prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen om Zijn vergeving. We zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad in onze zielen en tegen onze zondige daden. Wie Allah laat leiden, niemand kan hem doen dwalen. En wie Allah laat dwalen, niemand kan hem leiden. Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, zegeningen en vrede van Allah zijn met hem, zijn familieleden, zijn metgezellen en oprechte volgelingen. Amma ba’d (voorts):

De dood, we zullen het allemaal meemaken. Op een dag zullen we er niet meer zijn. De engel des doods heeft onze ziel genomen en onze bezittingen en familie baten ons niet meer. Slechts de goede daden die we in dit tijdelijke en vergankelijke leven hebben verricht zullen met ons meegaan in ons graf. De rest doet er niet meer toe. Voor de goede ziel zal er vreugde zijn en voor de slechte ziel is er niets dan bestraffing, ellende en leed. Moge Allah (Glorieus en Verheven is Hij) ons daartegen beschermen.

We dienen ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze Heer; veel goede daden verrichten en dat wat verboden is vermijden. We moeten onze gebeden onderhouden, vasten, de zakaat betalen, op bedevaart gaan, onze ouders en buren respecteren en goed behandelen, Qor-aan lezen etc. etc. Onze tijd is gekomen, onze ziel wordt weggenomen en dan…

Heel je leven heb je Islamitisch geleefd, je hebt je best gedaan om alles zo goed mogelijk volgens de Qor-aan en Soennah te verrichten. Het heeft je moeite gekost en misschien wel bloed, zweet en tranen. Maar op het moment dat jij geen beslissingen meer kunt nemen, worden je bezittingen niet volgens de Islamitische richtlijnen verdeeld, je komt in een niet-Islamitisch graf te liggen en de val van bida’ (innovaties, vernieuwingen in de religie) voor je nabestaanden staat open. Over deze zaken ben jij ook verantwoordelijk, want je had er aandacht aan kunnen besteden. Middels dit artikel willen wij onze broeders en zusters een hulpmiddel bieden om ook deze laatste aspecten goed voor te bereiden.

Vul dit testament in en onderteken het (klik hier voor de documenten), ook al heb je geen bezittingen die geërfd kunnen worden. Zorg ervoor dat jouw nabestaanden op de hoogte zijn dat jij wenst dat jouw begrafenis volgens de Sharie’ah (Islamitische wetgeving) plaats vindt en dat jouw graf Islamitisch moet zijn en adviseer jouw nabestaanden.

Wij willen alle broeders en zusters die geholpen hebben aan de totstandkoming van dit waardevolle artikel bedanken. Moge Allah hen en alle moslims zegenen en het Paradijs laten bewonen, moge Allah onze intenties verzuiveren en onze werken aanvaarden.

Het testament en de laatste wilsbeschikking

‘Abdoellah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met vader en zoon zijn) zei dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor een moslim die iets na te laten heeft om meer dan twee nachten voorbij te laten gaan zonder zijn laatste wilsbeschikking en testament geschreven te hebben en het bij zich te houden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.)

Het is niet alleen belangrijk om dit testament in te vullen als je bezittingen na laat, maar ook om er voor te zorgen dat jouw begrafenis op een Islamitische manier plaats vindt en dat jouw graf Islamitisch is. Ook kun je door middel van een testament je nabestaanden adviseren.

Laatste wilsbeschikking in de Islaam

De laatste wilsbeschikking wordt acht keer in de Edele Qor-aan genoemd. Eén voorbeeld hiervan is: “Het is jullie verplicht wanneer de dood één van jullie nabij is, als hij bezit nalaat, een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is, (dit is) een plicht voor de moettaqoen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 180]

<<<De moettaqoen zijn zij die beschikken over taqwa, d.w.z. het vrezen van de toorn van Allah en het zich daartegen beschermen door te doen wat Hij heeft bevolen en door zich verre te houden van wat Hij verboden heeft verklaard.>>>

In dit vers werd het verplicht gesteld voor alle moslims om een laatste wilsbeschikking voor de dood op te stellen. Dit was uiteraard voordat de details van het erfrecht aan de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) werden geopenbaard in Soerah 4. Hoewel, door Ibn ‘Oemar is overgeleverd dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor een moslim die iets na te laten heeft om meer dan twee nachten voorbij te laten gaan zonder zijn laatste wilsbeschikking en testament geschreven te hebben en het bij zich te houden.” Volgens de meerderheid van de geleerden (ook Shafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali en Zaidi) is het schrijven van een laatste wilsbeschikking en testament hoogst aanbevolen. Het wordt pas een plicht als het gevaar bestaat dat plichten tegenover anderen of tegenover Allah (Glorieus en Verheven is Hij) niet (zullen) worden nagekomen zonder een laatste wilsbeschikking. Maar het is verboden om een wilsbeschikking op te stellen die een rechtmatige erfgenaam van zijn of haar deel – toegekend door de Sharie’ah – uit te sluiten.

Wilsbeschikkingen en moslims in Europa

Voor wat betreft de moslims die in Europa leven die iets in bezit hebben wat kan worden geërfd, wordt het hebben van een testament van grote betekenis. Het Islamitisch erfrecht moet nog door de Europese landen worden erkend in hun rechtssystemen.

In landen zoals Pakistan, Marokko en Koeweit, is het enige recht dat door de rechters wordt toegepast voor alle moslims in zaken van erfrecht, het recht dat is afgeleid van de Sharie’ah.

Het erfrecht is dan misschien gebaseerd op de Sharie’ah, vaak worden er tijdens de begrafenis niet-Islamitische rituelen uitgevoerd of is het graf niet Islamitisch omdat men er bijvoorbeeld een gebouwtje op bouwt. Wij adviseren iedereen, nadat wij onszelf hebben geadviseerd, om ten alle tijden en overal een testament bij je te hebben, zodat jij te kennen geeft hoe jij begraven wilt worden en om je nabestaanden te adviseren.

Aan de andere kant, wanneer iemand sterft in Europa zonder een laatste wilsbeschikking na te laten, is het nationale rechtssysteem van toepassing, die zijn of haar eigendom verdeelt. Dit systeem heeft niks van doen met de Sharie’ah.

Als gevolg daarvan en terwijl het niet noodzakelijk is voor moslims in zulke landen om een wilsbeschikking op te stellen, wordt het religieus gezien verplicht voor moslims die in Europa wonen om hun eigen wilsbeschikking op te (laten) stellen, waarin zij duidelijk maken dat zij de Sharie’ah ten uitvoer willen brengen, met betrekking op hun begrafenis en verdeling van hun eigendommen.

Wat is een wilsbeschikking?

Een wilsbeschikking is een document dat bewijst dat de erflater of de opsteller van zo’n document, de intentie heeft om zijn of haar eigendom bij zijn/haar dood te verdelen onder de personen genoemd in de wilsbeschikking. Een aantal vereisten om een geldige wilsbeschikking op te stellen zijn:

•  de erflater moet volwassen zijn en een goede geestelijke gezondheid hebben

•  de erflater moet zich volledig bewust zijn van de gevolgen van zijn/haar wilsbeschikking

•  hij/zij moet uit vrije wil handelen

•  er moeten ten minste twee getuigen bij zijn wanneer de erflater zijn wilsbeschikking tekent en zij moeten hun handtekeningen plaatsen op elk origineel

Kenmerken van een Islamitische wilsbeschikking in Europa

Een Islamitische wilsbeschikking kan in Europa de volgende bouwstenen hebben:

•  een voorwoord waarin de erflater zijn/haar geloof verklaart en zijn/haar nog levende familieleden en vrienden waarschuwt om Allah (Glorieus en Verheven is Hij) te vrezen en de Islaam met woord en daad te aanvaarden. ‘Abdoel-Razzaaq heeft overgeleverd dat Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) via een sah’ieh’ (authentieke) keten heeft gezegd: “Zij (de metgezellen) schreven aan het begin van hun wilsbeschikking: “In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Dit is wat de zoon van … heeft bepaald (in zijn testament), dat hij getuigt dat er geen god is dan Allah, zonder deelgenoot. Hij getuigt dat Mohammed de profeet van Allah is (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem), dat het Laatste Uur ongetwijfeld zal komen, dat Allah degenen die in de graven verblijven zeker zal opwekken. Dan adviseert hij de nog levenden onder zijn familie/omgeving om Allah te vrezen en zich met elkaar te verzoenen (bij onenigheden onderling), om Allah en Zijn boodschapper (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) te gehoorzamen als zij ware gelovigen zijn, hij adviseert zoals Ibraahiem en Ya’qoeb (vrede zij met hen) hebben gezegd: “…Allah heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterf daarom niet, behalve als jullie moslims zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 132]

•  Instructies aan de executeur en alle overlevende familieleden en vrienden wat betreft de Islamitische begrafenis. Dit houdt in het wassen van de dode (ghoesl), het begrafenisgebed (salaat al-djanaazah) en de begrafenis (dafn) zoals voorgeschreven in de Sharie’ah.

•  Instructies aan de executeur, erfgenamen en autoriteiten om alle schulden af te betalen, zowel de schulden aan andere mensen als de schulden tegenover Allah, zoals de zakaat. Dit geldt ook voor onkosten vanwege laatste ziekte en onkosten verbonden aan de begrafenis.

•  Instructies aan de executeur, erfgenamen, rechtbanken en andere autoriteiten voor wat betreft het deel die de erflater van zijn bezit uit liefdadigheid wil schenken. Bijdragen aan Islamitische activiteiten, zoals moskeeën, da’wah, verdediging van moslims etc. Dit kan ook bijdragen aan familieleden inhouden die niets ontvangen omdat de Sharie’ah ze niet als erfgenamen beschouwt (bijvoorbeeld neven die niets erven omdat de erflater een zoon had of grootouders die niets erven omdat de ouders van de overledene nog in leven zijn). Het kan ook inhouden een nalatenschap aan vrienden en buren. Dit gedeelte mag niet meer dan eenderde van het gehele bezit omvatten, na aftrek van alle lasten en onkosten verbonden aan medische zorg en de begrafenis. Sa’ad ibn Waqaas heeft overgeleverd: “De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) kwam me bezoeken in Mekkah (ik was ziek en ik haatte te sterven in een gebied waaruit anderen waren geëmigreerd) en zei: “Moge Allah genade hebben met Ibn Afra (Sa’ad dus).” Ik zei: “Boodschapper van Allah, zal ik al mijn bezit vermaken?” Hij zei: “Nee.” Ik zei: “Dan de helft?” Hij zei: “Nee.” Ik zei: “Een derde?” Hij zei: “Ja, een derde en zelfs dat is veel.”

De laatste wilsbeschikking in Europa is de specifieke en duidelijke bepaling van de erflater om het Islamitische erfrecht toe te passen bij de verdeling van zijn/haar bezit. Dit moet zó worden geformuleerd dat het onbetwistbaar wordt in rechte of daarbuiten. Het moet voldoende bepaald zijn dat het geen nadere interpretatie door een niet Islamitische rechtbank vereist.

Waar een wil is, is een weg (artikel van dr. M. H. Siddiqi)

Het is zeer belangrijk voor moslims die in Europa leven om hun laatste wilsbeschikking voor hun dood op te stellen. Omdat niemand weet wanneer hij/zij zal sterven, zou men het tijdig opgesteld moeten hebben en het binnen bereik houden.

Van tijd tot tijd zou men de wilsbeschikking moeten updaten en aanpassen aan eventuele veranderde omstandigheden in de familie, of financiële wijzigingen doorvoeren. Het bezit van een moslim moet verdeeld worden onder zijn/haar erfgenamen volgens de wetten van AllahSoebh’aanahoe wa Ta’ala (Glorieus en Verheven is Hij). Het is verplicht voor elke moslim om het Islamitische erfrecht te volgen, tenzij de erfgenamen zelf kenbaar maken uit eigen vrije wil, om hun rechten wat betreft het nalatenschap op te geven. Allah heeft de regels betreffende erfrecht op verschillende plaatsen in de Edele Qor-aan genoemd. In Soerat an-Nisaa-e (4), na het noemen van deze regels, zegt Allah de Verhevene: “…Als voorschriften (faridah) van Allah en Allah is Alwetend, Zachtmoedig. Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning. En hij die Allah en Zijn boodschapper ongehoorzaam is en Zijn bepalingen overtreedt, Hij (Allah) zal hem de Hel binnenleiden. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 12-14]

In een overlevering van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem), die is overgeleverd door Ah’mad, al-Tirmidzie, Ibn Maadjah en Aboe Dawood, heeft de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd: “Een man of vrouw kan Allah zestig jaar lang aanbidden, maar wanneer hun dood komt kwetsen zij iemand in het testament en zo geven zij zichzelf het recht op de bestraffing in de Hel.”

De Islaam heeft een speciaal erfrecht. De Qor-aan en Soennah hebben de familieleden die mogen erven gespecificeerd en ook hun aandeel van het bezit nader bepaald. Een persoon mag tijdens zijn leven zoveel als hij/zij wil aan wie dan ook geven, maar na zijn/haar overlijden moet alles volgens de wetten van Allah verdeeld worden. Je kunt boeken over het Islamitisch erfrecht raadplegen om meer details te weten te komen, maar de basisprincipes zijn als volgt:

•  Alle uitstaande leningen of schulden moeten worden afbetaald vóór de verdeling van het nalatenschap. De wilsbeschikking van de overledene moet strikt worden uitgevoerd, tenzij het tegen de wetten van Allah ingaat.

•  Een moslim heeft het recht om maximaal eenderde van zijn/haar bezit te schenken aan liefdadigheidsinstellingen, maar hij/zij kan niet méér aan iemand nalaten dan waar deze persoon volgens de Sharie’ah recht op heeft. De rest van het bezit moet volgens de regels van deSharie’ah worden verdeeld.

•  Alleen een moslim kan van een andere moslim erven. Niet-Iislamitische familieleden kunnen niet van moslims erven en vice versa. Als een moslim een niet-Islamitische echtgenote of andere familieleden heeft en iets aan hen wil nalaten, dan moet hij/zij een speciale wilsbeschikking voor hem/haar opmaken en het mag niet meer dan eenderde van zijn/haar bezit omvatten. Als een niet-Islamitisch familielid een moslimnaam onder zijn erfgenamen insluit en iets aan een moslim nalaat, mag een moslim dat aanvaarden als een gift, maar niet als een erfrecht.

•  Alleen wettige kinderen kunnen van je erven. Buitenechtelijke of geadopteerde kinderen kunnen volgens de Islaam niet erven.

•  Een moordenaar of een medeplichtige van een moord kunnen geen begunstigde van zijn/haar slachtoffer worden.

•  De overlevende familieleden, echtgenoten, ouders en kinderen erven altijd. Als een van hen vóór jou overlijdt, dan gaat zijn/haar gedeelte naar de andere familieleden, maar de regel is dat de dichtstbijzijnde familieleden hen uitsluiten die wat verder in hun relatie met de overledene staan.

Alle aandelen moeten in overeenstemming zijn met de aangewezen en gespecificeerde percentages. Voor moslims in Europa is het heel belangrijk om hun wilsbeschikking en testament vóór hun dood op te stellen. De reden hiervoor is dat in Europa het Islamitisch erfrecht niet wordt erkend. Als een moslim sterft, dan moet zijn/haar bezit worden verdeeld volgens de nationale wetten van het land waar hij/zij verblijft en niet volgens de wetten van Allah. In dit geval kan een moslim hiervoor verantwoordelijk worden gehouden op de Dag des Oordeels vanwege zijn/haar laksheid in een zeer belangrijke zaak.

Er kleven andere nadelen aan het niet opstellen van een testament. De gemeentelijke/landelijke overheid kan sommige belastingen opleggen die vermeden kunnen worden door een testament op te stellen. In sommige gevallen kunnen deze belastingen tot 70% van iemands bezit innemen. Het Hof voor erfrecht doet er vaak lang over om een beslissing te nemen (inzake testamenten verifiëren), de erfgenamen moeten dan wachten en kunnen zo tegen moeilijkheden aanlopen. De executeur die door het Hof is aangewezen kan een niet-moslim zijn en de inventarisatie en taxatie van nalatenschappen kunnen veel onkosten met zich meebrengen. Als de erflater minderjarige kinderen nalaat, kan het Hof een niet-Islamitische voogd voor de kinderen benoemen. Als een moslim sterft zonder erfgenamen of zonder familieleden achter te laten, kan zijn/haar bezit niet naar Islamitische doelen gaan, maar gaat vaak naar de staat en niet-Islamitische instituties. Om zulke valstrikken te voorkomen is het noodzakelijk voor moslims in Europa (of in welk land dan ook waar het Iislamitisch erfrecht niet wordt erkend) dat zij hun testament tijdig opstellen. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “Het is jullie verplicht wanneer de dood één van jullie nabij is, als hij bezit nalaat, een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is, dit is een plicht voor de moettaqoen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 180]

Aandachtspunten bij het maken van een wilsbeschikking en testament

De volgende aandachtspunten en instructies zijn belangrijk om een wettig rechtsgeldige document van een testament te maken.

Aandachtspunten:

•  Let op dat bepaalde landen eisen dat de naam van het land en de woonplaats in het testament worden gezet, aan het begin van de wilsbeschikking.

•  Maak de identiteit van de erflater op een consequente manier bekend en gebruik zijn naam zoals geschreven op de papieren die het bezit en het eigendomsrecht bewijzen. Schrijf de tweede naam duidelijk en consequent op alle documenten in het gehele testament. Getrouwde vrouwen mogen de naam van hun echtgenoot maar ook hun meisjesnaam gebruiken, maar moeten of het een of het ander doen, en de namen niet door elkaar gebruiken.

•  Selecteer getuigen die jong zijn en van wie het niet waarschijnlijk is dat zij heel ver gaan verhuizen, zodat zij in de buurt zijn mochten ze nodig zijn ten tijde van de uitvoering van het testament; hetzelfde geldt voor notarissen.

•  Mocht het bezit substantieel zijn, wordt het verplicht om een advocaat te raadplegen en/of een belastingdeskundige om manieren en middelen te vinden om te bezuinigen op successierechten, zowel de federale als overheidsbelastingen. Er zijn veel manieren waarop je kunt besparen op successierechten zonder regels uit het Islamitisch erfrecht te schenden. Selectie van taxatiedata van het bezit, verschillen tussen een simpel testament en testamenten waaraan een trust verbonden is enz.

•  Het testament moet ondertekend worden in het bijzijn van minstens twee getuigen en een notaris.

•  Je moet een origineel bij je houden en het op een veilige plaats bewaren en een kopie bij een goede broeder/zuster in bewaring geven. Om nog zorgvuldiger te werk te gaan, maak nog een kopie en bewaar die ook op een veilige plaats.

•  In sommige landen wordt aan de echtgenoot/echtgenote een aantal minimumrechten op het bezit gegeven, zoals het recht op een derde of de helft. In landen die de gemeenschap van goederen-regel (tussen gehuwden) handhaven, gaat de helft van het bezit als eigendom over naar de overlevende echtgenoot/echtgenote. In deze gevallen kan de echtgenoot/echtgenote het testament voor de rechter aanvechten. Om dit te vermijden kun en zul je een advocaat moeten raadplegen om een overeenkomst tussen jou en je partner op te stellen dat hij/zij met je testament zal instemmen en dat hij/zij zal instemmen met het aandeel dat uit hoofde van het testament hem/haar toekomt en uitdrukkelijk van het recht om het testament in rechte op alle mogelijke manieren aan te vechten afstand zal doen tegen een nader bepaalde compensatie. Zonder zo’n overeenkomst kan je moslim of niet-moslim echtgenoot/echtgenote je testament in rechte aanvechten.

•  Het wordt altijd aanbevolen om van tijd tot tijd je testament te herzien, vooral met het oog op besparing op belastingen. Maar let wel op bij het herzien van je testament, dat je in ieder geval de Sharie’ah toepast.

•  Zoek een jonge praktiserende moslim uit als uitvoerder van je testament, bij voorkeur je eigen volwassen zoon of dochter. Je kunt ook je echtgenoot/echtgenote of een vriend vragen.

Instructies en Uitleg

Deze instructies en uitleg zijn genummerd, in overeenstemming met de artikelen van bijgevoegd voorbeeld van een testament.

Voorwoord: Het voorwoord is een algemeen advies van de moslim aan zijn/haar overlevende familieleden en vrienden. Een voorwoord schrijven was een gewoonte van de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem).

Artikel I: In dit artikel worden alleen de betrouwbare begrafenisrituelen genoemd. Details worden overgelaten aan de persoon die de verplichtingen uit dit artikel gaat uitvoeren.

Artikel II: Zoek een bekwame, betrouwbare Godvrezende moslim uit bij het noemen van een executeur. Maar voor je jonge kinderen moet je een Islamitische voogd aanwijzen (man of vrouw), omdat het verboden is dat een moslimkind onder de voogdij komt te staan van een niet-moslim, zodat hun geloof in de Islaam wordt versterkt en gehandhaafd.

Artikel III: Dit artikel gaat over schulden, onkosten en belastingen. Volgens de Hanafi-school hoeven de onkosten gerelateerd aan de plicht tegenover Allah de Verhevene niet betaald te worden van het bezit. Maar als de erflater ze opneemt in zijn testament moeten ze wel van het bezit worden betaald. Hoewel het niet betalen van sommige rechten van Allah de Verhevene tijdens je leven een zonde is. Verplichtingen tegenover Allah bevatten niet een daad van aanbidding die niet is verricht wegens het niet in staat zijn tot die verplichtingen, zoals het niet op bedevaart gaan wegens een slechte gezondheid.

Wat betreft verplichtingen en schulden die andere mensen toekomen, zij moeten ten alle tijde worden voldaan, zelfs bij afwezigheid van een testament. Het vormt niet echt een deel van het bezit. Zij vormen een aansprakelijkheid voor het bezit. Hetzelfde geldt voor elk waardevol object die bij de overledene in bewaring is gegeven of aan hem/haar is toegewezen in de vorm van een trust (= iets dat aan iemand toevertrouwd is) waarvan hij/zij de trustee (= soort toezichthouder) was. Al deze zaken moeten terug naar hun eigenaren en mogen niet beschouwd worden als een deel van het nalatenschap.

Artikel IV: Dit artikel is zeer belangrijk. Het gaat over twee zaken, bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen en testamentaire transacties. Deze verschillen van geschenken door de vader aan bijvoorbeeld (een van zijn) kinderen. Dit komt voor bijvoorbeeld wanneer de vader een van zijn kinderen een waardevol geschenk geeft, zoals een bruidsschat of kosten van een bruiloft. Zijn andere kinderen zouden nog te jong kunnen zijn om te trouwen, dus hij geeft aan elk van hen van zijn bezit een gelijk aandeel als wat hij aan zijn getrouwde kind heeft gegeven. Dit gebruik is toegestaan en mag niet worden verward met testamentaire overboekingen.

Enkele zaken moeten worden verduidelijkt:

1.  De totale waarde van donaties en overboekingen in dit artikel mag niet meer dan eenderde bedragen van de nettowaarde van het bezit (waarde na aftrek van belastingen en allerlei onkosten). Als de erflater meer dan eenderde heeft overgemaakt, is zijn/haar overdracht tot het maximale geldig. In dit geval wordt eenderde evenredig onder de erfgenamen verdeeld. Dit is overeenkomstig de Sharie’ah. Maar omdat de Sharie’ah in Europa niet het geldend recht is, moet de erflater er zeer attent op zijn dat hij niet meer dan eenderde van de nettowaarde van zijn bezit overmaakt.

2.  Testamentaire transacties naar iemand die een aandeel ontvangt (groot of klein) is niet geoorloofd in de Sharie’ah. Als gevolg hiervan mag de naam van diegene die een aandeel van het bezit ontvangt niet in dit artikel verschijnen. Dit betekent dus de ouders, echtgenoot (man of vrouw), kinderen. Omdat wanneer de erflater wordt overleefd door de erfgenamen hebben zij een recht op een bepaald aandeel van het bezit. Het moet er bij vermeld worden dat het niet betekent dat alle familieleden genoemd in bijgaande schema’s niet genoemd mogen worden in artikel IV, omdat veel familieleden niet de ontvangers hoeven te zijn, omdat de erflater wordt overleefd door andere familieleden die dichter bij hem/haar staan. Een typisch voorbeeld is, wanneer de erflater zonen en kleinzonen achterlaat. De kleinkinderen worden gediskwalificeerd door de zonen van de overledene. In zo’n geval beslist de erflater om de kleinzonen in artikel IV op te nemen en dat zij aandelen ontvangen in de vorm van testamentaire transacties.

3.  Bijdragen voor liefdadigheid is een goede vorm van liefdadigheid (sadaqah) en wordt goed beloond, Inshaa-e Allaah (als Allah het wil). Het wordt aanbevolen om liefdadigheid aan da’wah-instellingen te geven om Islamitische activiteiten op te zetten en de promotie van Islamitische da’wah in Europa en organisaties die voor goede Islamitische doeleinden werken te helpen. Wanneer de nettowaarde van het bezit gering is, wordt het echter aanbevolen om zulke bijdragen zo klein mogelijk te houden of ze helemaal niet in het testament op te nemen zodat voor erfgenamen meer van het bezit overblijft.

4.  De erflater kan wat bekend staat als testamentaire transacties in sommige jurisprudentiescholen in overeenstemming brengen. Verplichte testamentaire transacties zijn aandelen in het nalatenschap toegewezen aan zonen en/of dochters van de kinderen van de erflater die zijn overleden tijdens het leven van de erflater. Deze kinderen wordt het aandeel gegeven dat anders naar hun ouders was gegaan als zij na de dood van de erflater nog hadden geleefd, volgens sommige jurisprudentiescholen. Dit aandeel, samen met andere bijdragen en transacties, mag niet meer bedragen dan eenderde van de nettowaarde van het bezit. Dit is het geval wanneer iemand wordt overleefd door zonen en/of dochters en kleinkinderen van wie de overleden ouder de zoon/dochter was van de erflater. Zonder de verplichte testamentaire transacties zijn deze kleinkinderen uitgesloten van een erfenis, omdat de kinderen van de erflater nog in leven zijn na de dood van de erflater. Aldus, als de erflater wil, kan hij kleinkinderen opnemen in het testament. In dit geval moet het volgende worden toegevoegd aan artikel IV: “Ik stel bij deze vast, dat als, ten tijde van mijn dood, ik word overleefd door zonen en/of dochters en/of kleinkinderen wiens ouders vóór mij zijn gestorven, zullen deze kleinkinderen van mij erven volgens het onderstaande:

–  Hun aandeel zal gelijk zijn aan het aandeel en bovenop dat aandeel komen die aan hun ouders toekomt, mochten zij nog leven na mijn dood, maar dan mag het totale aandeel van de kleinkinderen vermeerderd met andere transacties en bijdragen in artikel IV niet meer dan eenderde van de totale nettowaarde van het bezit bedragen na uitvoering van artikel III.

–  Voornoemd aandeel wordt verdeeld onder hen zodat alle kleinzonen gelijk zijn in hun klasse en alle kleindochters gelijk zijn in hun klasse en elke kleinzoon het dubbele van elke kleindochter erft.

5.  De erflater kan een bepaald bedrag of hoeveelheid van zijn/haar bezit aan personen overdragen die geen erfgenaam zijn, zoals een niet-moslim echtgenoot, niet-islamitische ouders en pleeg- en adoptie kinderen (alhoewel adoptie strikt genomen verboden is in de Islaam). Deze transactie in het testament moet ook binnen de limiet van eenderde van het totaal van artikel IV blijven.

Artikel V: Artikel V en de bijgevoegde tabellen en schema’s belichamen de kern van het Islamitische erfrechtsysteem. De volgende uitgangspunten zijn in dit artikel in acht genomen:

•  In deel ‘a’ het restant (dat wil zeggen het netto-bezit, na aftrek van alle kosten en belastingen) wordt gegeven aan moslim erfgenamen alleen in overeenstemming met het schema afgeleid van de Sharie’ah.

•  Niet-Islamitische familieleden mogen niet van een moslim erven vanwege de verschillende betrouwbare overleveringen van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem).

•  In de Sharie’ah is het zo dat een moordenaar of een medeplichtige van een moord niet van zijn/haar slachtoffer kan erven, of hij/zij nu een verwante is of niet of vanwege testamentaire transacties.

•  Onwettigheid van kinderen wordt beschouwd als een breuk in de bloedverwantschap. Maar er zijn Europees-Islamitische huwelijken die niet altijd worden geregistreerd bij de burgerlijke stand van de gemeente waar zij wonen. Het zou zo moeten zijn dat deze huwelijken zouden moeten worden erkend, al is het maar voor het Islamitische erfrecht.

•  Ook een foetus, verwekt vóór de dood van de erflater, wordt in de Sharie’ah erkend als een ten volle ontwikkelde erfgenaam als het wordt geboren binnen de periode van een normale (door de Islaam geaccepteerde) zwangerschap.

•  In het Islamitisch systeem is de schatskist van een Islamitische staat de erfgenaam van de persoon die geen erfgenamen heeft. Maar omdat het bezit van een moslim niet naar een niet-moslim mag gaan, wordt het zeer belangrijk om een Islamitische organisatie in het leven te roepen die dat zal ontvangen wat overblijft na de verdeling van alle aandelen. Deze clausule is van bijzondere betekenis voor moslims die niet worden overleefd door moslimfamilieleden.

Artikel VI: Het doel van dit artikel is om zoveel mogelijk het Islamitische testament te behouden (in de oorspronkelijke vorm) voor het geval een deel zal worden aangevochten en herroepen.

Tot slot, beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je bezit wordt verdeeld op de Islamitisch beste manier, Inshaa-e Allaah.

http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=3938771&s=01d2b3182c10331b2298de0386ed6c8a

http://al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=998

Noodfonds voor overleden bekeerlingen, die dreigen te worden gecremeerd.

http://www.uitvaart-assalaam.nl/diensten/bekeerlingen

http://www.uitvaart-assalaam.nl/informatie/wilsbeschikking

Het opstellen van een testament

 

Dit artikel is mede tot stand gekomen door het werk van: UwKeuze.net, Al-Yaqeen.com, het maandblad “Wij Moslims” van Uitgeverij Momtazah,

 

Overige artikelen:

Het bijwonen van een niet-moslim begrafenis

https://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=2201

https://al-yaqeen.com/va/erven-van-een-niet-moslim/

MOPA Moslims en palliatieve ondersteuning Antwerpen