(Foto: D Joseph C. Topping)Theo Hiddema, die samen met Thierry Baudet namens Forum voor Democratie in de Tweede Kamer zit pleitte voor rassenvermenging. De politieke partij FvD vindt namelijk dat de “Nederlander” dreigt uit te sterven wanneer mensen in dit land ook in de toekomst op deze wijze met elkaar omgaan. Vooral de Islam wordt als dreiging gezien.

“Als al die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes is er verder niks aan de hand. Dan heb je geen integratieclubjes en deskundigen nodig (….) Integratie onder de lakens, dat is toch prachtig?” Theo Hiddema

Theo Hiddema, waarom zo negatief?

Een multiculturele en multireligieuze samenleving hoeft geen frictie met zich mee te brengen. In Nederland vormen vooral rechts-georiënteerde politici de drijfveer voor de meeste problemen; de 1 miljoen Nederlandse moslims die geen problemen veroorzaken worden bijna altijd onderbelicht in de media.

Theo Hiddema vergeet hierbij ook dat erg veel moslims al aan rassenvermenging doen! Sinds 2000 vinden interculturele huwelijken tussen moslims steeds vaker plaats. De Somaliër trouwt met de Irakees en een Nederlandse vrouw trouwt makkelijker dan ooit met een Marokkaanse man. Zijn deze bekeerde, Islamitische vrouwen geen Nederlanders meer? Theo Hiddema?

Naast het feit dat veel “Nederlanders” het huwelijksbootje instappen met mensen van een andere ras (lees: vooral Marokkanen en Turken), merken wij ook op dat cultuur steeds minder van invloed is op de hele moslimgemeenschap in Nederland.

Waar Turkse vaders vroeger eisten dat hun dochter met een Turk zou trouwen is dat nu veel minder. De Islam leert ons dat iemands geloof (imaan) de eigenlijke maatstaf is om al dan niet met iemand te huwen. De rest komt hierna…