DEN HAAG – Bismillahi ar-Rahmani ar-Raheem. Helaas is het bericht tot ons gekomen dat in een Nederlandse moskee een Corona-uitbraak heeft plaatsgevonden met tot gevolg het overlijden van een broeder op leeftijd (77 jaar). Binnenkort mogen moskeeën hun deuren openen voor grotere samenkomsten, maar wij vinden dat hier nog veel te euforisch en onverantwoordelijk mee wordt omgegaan.

Geen paniekvoetbal, wél verantwoordelijkheid nemen!

We eisen, vooral gezien de emotionele waarde die de moskee in onze harten heeft, dat moskeebesturen hun verantwoordelijkheid nemen, de juiste beslissingen nemen, en dit virus zo een stapje voor proberen te blijven.

Aanvullende maatregelen voor de moskeeën die tóch open gaan

We verzoeken de moskeeën die besluiten om tóch op of na 1 juni hun deuren te openen om extra maatregelen te nemen, bovenop de maatregelen die door het RIVM gesteld zijn.

De aanvullende maatregelen, waarvan we hopen dat deze breed worden toegepast, zijn als volgt:

  • Verbiedt de toegang van 65-plussers tot de moskeeën;
  • Creëer vijf batches van 30 moskeebezoekers (óók op vrijdag), verdeeld over de vijf dagelijkse gebeden. Ieder lid mag dus maximaal 1 gebed per dag bijwonen. Bij een eventuele uitbraak is hierbij de kans groter dat de besmettingen zich beperken tot leden uit een van de vijf vaste groepen, en zich niet over de overige leden verspreidt;
  • Zend de vrijdagpreek online uit, beperk het aantal aanwezigen op deze dag sterk;
  • Verplicht iedere bezoeker om zijn of haar eigen gebedskleed naar de moskee te brengen;
  • Ventileer de ruimte zo vaak en goed mogelijk;
  • Dit houdt ook in dat de toegangsdeuren binnen het moskeegebouw altijd geopend moeten zijn. Dit bevorderd niet alleen de luchtcirculatie, maar beperkt ook fysiek contact tussen de moskeegangers met de deurklinken/hendels;
  • Reinig de moskee (leuningen etc.) na ieder gebed grondig;
  • Vaste medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden moeten gebruik maken van mondkapjes om anderen te beschermen.

 

Officiële berichtgeving Faizul-Islam

Moskee gesloten tot nader order

Assalaam alaikoem wa rahmatoellahie wa barakatehoe,

Geachte broeders en zusters,
Het bestuur van Faizul-Islam heeft afgelopen vrijdag 22 mei een bericht ontvangen van een bezoeker die positief is getest op het COVID-19, beter bekend als het coronavirus.
Het bestuur heeft na de berichtgeving het moskee direct afgesloten en alle gebeden en activiteiten voor de komende 2 weken afgelast. De moskee is schoongemaakt en ontsmet, nu is de moskee voor niemand toegankelijk.
De persoon die de melding heeft gedaan was afgelopen weekend (15 mei 2020) voor het laatst in de moskee aanwezig geweest. Wij adviseren elke bezoeker die in dat tijdspad aanwezig was in de moskee, zich te laten testen op het virus. 
Het bestuur heeft contact gehad met het GGD. Zie onderstaand advies van de GGD hoe te handelen:

U heeft contact gehad met een persoon die positief getest is op COVID-19.
Omdat u tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u deze periode uw gezondheid goed in de gaten houden. U kunt klachten krijgen passende bij COVID-19 zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts.
U wordt gevraagd om tot en met 14 dagen na bezoek aan de moskee in de periode van 13 mei t/m 22 mei 2020:
• goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen;
• algemene maatregelen te nemen om COVID-19 te voorkomen (houd 1,5 meter afstand van andere personen; social distancing);
• gedurende de 14 dagen na het laatste contact alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 (hoesten, neusverkouden en/of koorts).

Als u klachten passende bij COVID-19 krijgt mag u niet naar buiten. Neem dan telefonisch contact op met de GGD. U wordt dan indien nodig op COVID-19 getest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft u thuis en heeft u geen contact met anderen.
Bent u ernstig ziek of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts.
Wanneer u geen klachten ontwikkelt binnen 2 weken na het laatste contact, dan gelden de algemene adviezen die op dat moment van kracht zijn in Nederland met betrekking tot COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl.

Stichting Bekeerling heeft sinds de uitbraak van de Corona-pandemie in Nederland alle (lokale en regionale) activiteiten tot nader orde opgeschort.

PS: In deze blog werd voorheen een foto van een Amsterdamse moskee gebruikt. Deze is verwijderd en de betreffende moskee heeft niets met dit artikel te maken. Onze excuses voor het ongemak.

Inna liellaahie wa inna ilaihi raji’oen.