Over Ons (Soelaas zusterhulp)

Basmallah

Project Soelaas is opgezet nadat zowel zusters in moeilijkheden, alsook hun directe omgeving zagen dat er relatief weinig aandacht is voor (pas bekeerde) moslimvrouwen in nood.

Ons team bestaat voornamelijk uit zusters die zelf ‘ook’ door een hel gingen, en met de opgedane kennis en ervaring andere mensen willen helpen en bijstaan.

 

Troostje logo

Project Soelaas stelt zichzelf ten doel om ervoor te zorgen dat geen één bekeerde zuster in haar eentje met problemen door het leven moet, zonder dat de Nederlandse moslimgemeenschap haar steunt. Wij stellen steunpakketten beschikbaar om haar bij te staan en hopelijk haar innerlijke geloof (imaan) te versterken, en koppelen hen indien nodig aan een buddy zodat ze een luisterend oor heeft. Moge Allah subhanahu wa ta’ala ons allen hierbij steunen.

Help elkaar nu, voordat het te laat is.