De levensloop van een moslim.

Levensloop

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen. Veel (beginnende) moslims vragen zich af welke rituelen en verplichtingen er gelden tijdens verschillende fases binnen ons leven. Met dit beknopte overzicht proberen wij jullie te informeren over enkele van deze zaken; van de wieg tot aan het graf.

De geboorte van een kind.

Allereerst vragen wij Allah om het kind te zegenen en tot de deugdzamen en godsvruchtigen te doen behoren. Dit zodat hij zal behoren tot uw goede daden die zwaar zullen wegen op de Dag des Oordeels. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Als de mens sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.” (Moeslim)

Tahniek:
Het is aanbevolen om de Tahniek en smeekbeden te verrichten voor een pasgeboren baby.

Het is overgeleverd dat Aboe Moesa heeft gezegd: “Ik kreeg een zoon en bracht hem naar de Profeet (vrede zij met hem). Hij noemde hem Ibraahiem, deed Tahniek met dadels en bad tot Allah om hem te zegenen waarna hij hem aan mij teruggaf.” (al-Boekhaari en Moeslim)

Tahniek is het plaatsen van iets zoets (zoals dadels) in de mond van de pasgeborene. “Waarom zou ik zoiets doen?” Zullen enkelen van jullie denken. Ons antwoord is als volgt:

  1. Het is de Sunnah (volgen van de Profetische Levenswijze) en kent zonder twijfel veel wijsheden.
  2. Het beschermd de (te vroeg geboren) baby van een probleem waar de medici pas zeer recent zijn achtergekomen: hersenschade naar aanleiding van en te laag bloedsuiker niveau. Ook is dit een oplossing om het bloedsuiker niveau op peil te houden wanneer de borstvoeding van de vrouw nog niet in gang is gebracht. Een artikel hieromtrent is zeer recent gepubliceerd door de BBC, naar aanleiding van een onderzoek van Nieuw-Zeelandse artsen en onderzoekers.
  3. Tahneek zorgt ervoor dat de mondspieren worden getraind en dat de bloedsomloop in en rondom de mond een boost krijgt. Na vervolg van tijd zal het kindje ook veel sneller en beter zuigen wanneer het moedermelk eenmaal beschikbaar is.
  4. Het is alom bekend dat dadels erg gezond zijn. Dadels bevatten goede suikers en veel ijzer.

Tips:

  • Geef het kindje in geen geval honing. Dit in verband met botulisme.
  • Verricht de Tahniek zo snel mogelijk na de geboorte; het liefst op de eerste dag, nog voordat het kindje iets anders heeft binnen gekregen.
  • Zorg ervoor dat je alle hygiënische regels in acht neemt.
  • Laat het kindje de dadel niet daadwerkelijk innemen. Je opent een (vochtige) dadel en wrijft met je vingers eraan zodat de sporen ervan op jouw vinger achterblijven, en plaatst het in zijn of haar mond zodat de zoetheid wordt verspreidt.

 

Naamgeving: 
Het is toegestaan het kind op de eerste of de zevende dag een naam te geven.
Het is overgeleverd van Anas ibnoe Maalik dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Deze nacht werd mijn kind geboren en ik heb hem vernoemd naar mijn vader Ibraahiem.” (Moeslim)

Ook heeft Aa’ishah overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) op de zevende dag de cAqieqah verrichtte voor Hasan en Hoesein en hen toen hun namen gaf. (Ibnoe Hibbaan en al-Haakim. Authentiek verklaard door Ibnoe Hadjar)

Geboortefeest (Aqieqah):
Het is overgeleverd door Salmaan ibn cAamir dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Voor de jongen zal er een cAqieqah gehouden moeten worden. Slacht (een dier) voor hem en verwijder het schadelijke (de voorhuid) voor hem.” (at-Tirmidhi, an-Nasaa’i, Aboe Daawoed en Ibnoe Maadjah. Authentiek verklaard door al-Albaani)

Het is overgeleverd dat Samoerah ibnoe Djoendoeb heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ,,De borg van een jongen is zijn cAqieqah. Een offer dient voor hem te worden verricht op de zevende dag, hij dient een naam te krijgen en zijn hoofd dient geschoren te worden.” (at-Tirmidhi, an-Nasaa’i, Aboe Daawoed. Authentiek verklaard door al-Albaani)

Imam Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “De voordelen van de cAqieqah zijn ondermeer dat het kind dichter tot Allah wordt gebracht, vlak nadat hij op deze wereld is gekomen. Ook is het een borg voor de nieuwgeborene; zijn cAqieqah zorgt ervoor dat hij kan ‘bemiddelen’ voor zijn ouders. Het is een offer waardoor de nieuwgeborene wordt afgelost, net zoals Ismaciel werd afgelost door een ram. (Toehfat al-Mawdoed, p. 69)

Een ander voordeel van de cAqieqah is de samenkomst van familie en vrienden.

Besnijdenis voor de babyjongen:

De besnijdenis is een onderdeel van de Soenan ul-Fitrah (kenmerken van de pure en natuurlijke aanleg van de mens). Het is een verplichting voor de man vanwege het verband met reinheid dat een onmisbaar onderdeel is van het gebed.

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vijf(zaken) behoren tot de natuurlijke aanleg; de besnijdenis, het scheren van de schaamstreek, het epileren van het okselhaar, het kortknippen van de nagels en het kortknippen van de snor.” (al-Boekhaari en Moeslim)

De gebedsoproep (adhaan) in het rechteroor reciteren:

Onder de aanbevelingen van het verwelkomen van een nieuwgeborene, noemen de geleerden de adhaan. Deze dient in het rechteroor van de baby gereciteerd te worden. Dit zodat het eerste wat hij in deze wereld hoort de woorden van Tawhied zijn. Deze zullen een grote en gezegende invloed hebben op het kind. (al-Silsilat al-Daciefah, 1/491)

Scheren en liefdadigheid:

Het is gezond om het hoofd van het kind te scheren en hierna in te smeren met saffraan. Het is voorgeschreven om goud of zilver gelijk aan het gewicht van het haar weg te geven als liefdadigheid. Dit hoeft niet gedaan te worden door het haar te wegen als dit te moeilijk is. In dit geval is het genoeg om het gewicht te schatten en de waarde in geld te geven dat gelijk is aan goud of zilver.

Wij vragen Allah om ons en onze kinderen te beschermen tegen het kwaad en veilig en gezond te houden in deze wereld alsmede het Hiernamaals.

Lees ook ons artikel over de geboorte:  Dingen die je moet weten wanneer je zwanger bent!
Advies voor nieuwe moeders
Miraculeuze mengsel: moedermelk

 

Kindertijd (4-11)

Tijdens deze periode verdient een kind extra aandacht. Vergeet niet dat de informatie en behandeling die de kind op deze leeftijd meekrijgt, de rest van zijn of haar leven kan tekenen. Om problemen op latere leeftijd te voorkomen doen we er verstandig aan om onze kinderen de Arabische taal eigen te maken. We zien vaak dat kinderen het Arabische alfabet al binnen een half jaar uit hun hoofd kennen, wanneer het onderwijsinstituut degelijk genoeg is in het onderwijzen. Meestal worden Arabische lessen voor kinderen verzorgd in de lokale moskeeën. Ook het volgen van Koranles is een vereiste.

Doorgaans beginnen jongens alvast met het bezoeken van de moskee, terwijl de meisjes thuis hun moeder meehelpen. Van jongs af aan dienen we hen op te voeden met bepaalde Islamitische manieren.

Hoewel het kind voor zijn volwassenheid niet verplicht is om te vasten, te bidden, de hoofddoek te dragen of om andere verplichtingen na te komen, is het wel van belang dat het kind aangemoedigd wordt. Het is beter om kinderen al van jongs af aan bekend te maken met de islam en de verplichtingen op een manier die bij de leeftijd past. Op jonge leeftijd kan het kind op verschillende manieren betrokken worden op een manier die het kind leuk vindt. Geef het kind bijvoorbeeld een klein gebedskleed en laat het mee bidden, maak van het suikerfeest ook een feest voor het kind of vertel voor het slapen gaan leerzame verhalen over Profeten op een manier die begrijpelijk is voor het kind.

Hoe ouder het kind wordt, hoe intensiever het kind betrokken zou moeten worden bij de islamitische verplichtingen. Laat het kind dan eens mee vasten, zodat het kind er kennis mee maakt en laat het vaker mee bidden. Op deze manier wordt het kind bekend met de verplichtingen en zal het makkelijker voor hem of haar worden om de verplichtingen op een latere leeftijd te blijven uitvoeren. Immers, hoe kunnen we van onze kinderen verwachten dat zij een goede moslim worden als ze in hun jeugd nooit hebben geleerd over de islam?

Ar-Rubay bint Muawidh (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelde dat zij eens vastten en hun kinderen ook lieten vasten. Ze vertelde daarover:

“We zorgden er voor dat onze kinderen vastten en we maakten speelgoed van wol voor hen. Als één van hen begon te huilen om voedsel, gaven we hem het speelgoed om mee te spelen tot het tijd was om het vasten te verbreken.” (Bukhari)

Lees een uitgebreid artikel over deze periode: “De Islamitische opvoeding.”

 

Pubertijd

Dit is een zeer moeilijke periode. Daar kunnen we allemaal over meepraten. Let erop dat uw kind is omringd met goed gezelschap en op de hoogte is van de Islamitische pilaren, zoals het gebed en het vasten (en die ook praktiseert).

Reinheid neemt gedurende en na deze periode een belangrijke plaats in; na het ophouden van de menstruatie of zaadlozing is het nemen van een Ghusl (grote wassing) verplicht.

 

Het opdoen van kennis

Een leven lang leren! Naarmate we ouder worden, worden we ons bewuster van onze omgeving. We zijn altijd op zoek naar antwoorden op onze vragen; hierom is het belangrijk om kennis op te doen. Middels kennis kan een persoon zichzelf beschermen tegen valsheid, van welke richting die ook mag komen.

 

De twee Islamitische feesten: Aid Al-Adha en Aid Al-Fitr

Moslims kennen twee Islamitische feesten. De dag van Al-Fitr wordt ook wel Eid Al-Fitr genoemd, het kleine feest en het staat jammer genoeg ook bekend als het ‘Suikerfeest’. Eid Al-Fitr vindt plaats op de eerste dag van de islamitische maand Shawwal, meteen na de maandRamadan en duurt één dag.

De dag van Al-Adha wordt ook wel Eid Al-Adha genoemd, het grote feest, het Offerfeest of het “Slachtfeest” onder de meeste niet-moslims. Eid Al-Adha begint op de tiende dag van de maand Dhul-Hijjah (de maand waarin de hadj plaatsvindt) en duurt drie dagen.

 

De Hajj bedevaart

De Hajj is de verplichte bedevaart die iedere moslim, indien deze daartoe in staat in, minstens een keer in zijn leven moet hebben verricht. De ‘Umrah of ook wel kleine Bedevaart is een vrijwillige bedevaart maar dus niet verplicht.

 

Verloving

Islamitisch gezien betekent verloven dat de man een vrouw ten huwelijk vraagt. Volgens de geleerden is de verloving voorgeschreven aan hen die willen trouwen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er rust geen zonde op jullie wanneer jullie de vrouwen indirect huwelijksaanzoeken doen…” (Soerat al-Baqarah: 235)

Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) verloofd is geweest met cAa’ishah. (al-Boekhaari, an-Nikaah, 4793)

En in Sahieh al-Boekhaari staat ook dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verloofd is geweest met Hafsah. (al-Boekhaari, an-Nikaah, 4830)

De Boodschapper van Allah moedigde degene die zich wilde verloven aan om te kijken naar de vrouw die hij ten huwelijk wil vragen. Zo heeft hij gezegd: “Wanneer iemand van jullie een vrouw ten huwelijk wil vragen en hij is in staat om te kijken naar datgene dat hem zal aanmoedigen om verder te gaan met het huwelijk, laat hem dat dan doen.” (Aboe Daawoed)

Islamitisch gezien zijn er geen specifieke handelingen die verricht moeten worden met betrekking tot verloven.

 

Huwelijk (of scheiding)

Het huwelijk is een zeer groot onderwerp. Zowel voor moslims alsook voor niet-moslims. Graag verwijzen we jullie naar ons artikel met adviezen voor zusters en een artikel over het huwelijk.

 

Geslachtsgemeenschap

De broeders en zusters van Al-Yaqeen hebben een overzicht samengesteld met vragen en antwoorden.

 

Ziekte & Genezing

Als wij getroffen worden door pijn en kwelling, dan zetten wij onze rechterhand op de plek waar we de pijn voelen en zeggen wij drie keer: “Bismillaah.” Daarna zeggen wij zeven keer: “Acoedhoe billaahi wa qoedratihi min sharri maa adjidoe wa oehaadhir..” Dit betekent in het Nederlands: “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah en bij Zijn Kracht tegen het kwaad van wat ik ondervind en waar ik mijzelf tegen bescherm.”

Wij zijn tevreden met wat Allah voor ons heeft voorbestemd, wij tonen geduld wanneer ons iets overkomt, wij klagen niet over Allah bij Zijn dienaren en als iemand aan ons vraagt hoe het met ons gaat, dan beginnen wij ons antwoord met alhamdoelillaah: Dit betekent in het Nederlands: “Alle lof zij Allah.”

Wanneer wij een zieke moslim bezoeken, dan vragen wij Allah om zijn genezing door zeven keer te zeggen: “As’aloellaah al-cAdhiem, Rabba l-cArshi l-cAdhiem, an yashfiyak” Dit betekent in het Nederlands: “Ik vraag Allah de Almachtige, Heer van de Geweldige Troon om u gezond te maken.”

We kunnen ook de volgende smeekbede opnoemen: “Laa ba’s. Tahoeroen inshaaAllaah.” Dit betekent in het Nederlands: “Maak u zich geen zorgen. Het zal een reiniging voor uw zonden zijn.”

Wij zitten niet te lang bij een zieke persoon totdat hij er moe van wordt, behalve als de zieke dit zelf wil en hier blij van wordt.

Kom altijd met goed nieuws naar de zieke, geef hem hoop op genezing en herinner hem geduldig te blijven. Verricht smeekbeden voor hem, want Allah zegt (uitleg van de betekenis):
En wanneer ik ziek ben is Hij (Allah) Het Die mij geneest.” (soerat ash-Shoecaraa’: 80)

 

Mensen die sterven

Heeft iemand van jullie wel eens een begrafenisdienst meegemaakt? Hebben jullie wel eens iemand gekend die waar hij maar kwam stof deed opwaaien en als hij aan het woord was iedereen aandachtig luisterde en wanneer hij in woede uitbarstte de mensen sidderden van angst” Ook voor hem is het moment aangebroken dat hij verwerd tot een levenloos lichaam dat niet eens in staat was een vlieg van zich af te weren.

Heb je wel eens gehoord van zo een aantrekkelijke jongedame die de harten sneller deed kloppen en alle aandacht naar zich toe trok? Die het toppunt van schoonheid en jeugdigheid was en iedereen op een onweerstaanbare wijze wist te bekoren. Waarvoor eenieder bereidt zou zijn z’n gehele bezit te spenderen voor slechts één kus van haar zachte mooie lippen en zij iedereen week maakte. Ook voor haar en al haar schoonheden en bekoringen brak een moment van ontbinding en rotting aan. Haar lichaam dat ooit bemind werd door velen is tot niets anders verword dan een eetfestijn voor de maden. En ook van haar zachte lippen waar eenieder zo naar smachtte is niets overgebleven.

Heb je de geschiedenisboeken erop nageslagen en gelezen over een willekeurige tiran die zelfs de grootste heldhaftige strijders angst inboezemde? Niemand die uit vrees hem maar durfde aan te kijken en wiens wil wet was. Ook voor hem brak het moment aan dat zijn lichaam opging in de grond waarna de mensen die hem eens zo vreesden over zijn graf liepen. En zijn laatste rustplaats gebruikt werd door kleine kinderen om hun behoeften daar te doen.

Zijn jullie wel eens langs plaatsen geweest waar kleine plantjes uit de grond steken en een gedenksteen staat opgesteld: je weet wel… begraafplaatsen? Waarom dringt het dan niet tot jullie door dat er zoiets bestaat als de dood?

Waarom lezen jullie hartverzachtende verhalen en luisteren jullie naar vermanende woorden maar voelen jullie je niet aangesproken? En waarom wonen jullie uitvaartdiensten bij maar blijven toch doordromen over dit wereldse leven? Alsof de dood die hen overviel jullie niet zal overkomen. Alsof deze mensen die in hun graven liggen nooit geleefd hebben. Wellicht joegen zij dit wereldse leven nog meer na dan jullie.

Denken de rijken dat hun rijkdom van eeuwigdurende aard is? Denken de tirannen dat hun macht hen nooit zal worden ontnomen? Denken de jongeren dat aan hun jeugd geen eind zal komen en denken de gezonde mensen dat zij nooit ziek zullen worden? Allen zullen zij bedrogen uitkomen… Bestaat er dan iets dat niet zal vergaan?

Er zal een dag komen dat imposante bouwwerken verloren gaan. Waarop weelderige tuinen verdord zullen achterblijven. Een dag waarop het lichaam van een gevreesde leeuw als voedsel zal dienen voor de honden. Ook zal er een dag aanbreken waarop de bergen tot pulver gestampt zullen worden, de hemel zal opensplijten, de sterren zullen exploderen en alles zal ophouden te bestaan, behalve het Aangezicht van Allah. Op die dag zal de omroeper oproepen: “Aan wie behoort het Koninkrijk vandaag?”

Er zal dan geantwoord worden: “Aan Allah, de Ene, de Almachtige.”

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft ons opgedragen de dood veelvuldig te gedenken. Doe dit dan ook! Dit zal jullie helpen in het bedwingen van jullie begeerten en het verzachten van jullie harten. Gedenkt de dood zodat jullie zachtmoedig en vrijgevig zullen worden en open zullen staan voor een vermanend woord. Gedenkt de dood zodat jullie hierop voorbereid zullen zijn. Het leven is niets anders dan een tijdelijke verblijfplaats vanwaar je elk moment kan vertrekken. Het enige is dat wij niet weten wanneer! Heb je jezelf hiervoor klaargemaakt en zijn je spullen reeds ingepakt dan maakt het niets uit wanneer je geroepen wordt. Als het echter zo is dat je spullen nog rondslingeren en jouw koffers niet ingepakt zijn dan zul je onvoorbereid moeten vertrekken.

Bereidt je voor op de dood door Allah tijdig om vergeving te vragen en Zijn Rechten en die van anderen in acht te nemen. En houdt jezelf niet voor de gek door te zeggen: “Ik ben nog jong,” of “Ik ken iedereen en alles aan, en de wereld ligt aan mijn voeten.” Want als de Engel des Doods komt dan maakt hij geen enkel onderscheid tussen jong en oud, invloedrijk en nietsbetekenend of rijk en arm… Of weet jij wanneer de Engel des Doods jouw ziel komt ophalen?!

Voorbereiding op de Dood

Reflecteer eens terug op ons leven. Wat doen we goed? Zijn we goed geweest voor onze buren en omgeving? Heb ik nog geld of goederen van anderen die ik hun moet teruggeven voordat ik deze wereld verlaat? Hoe zit het met mijn aanbidding?

 

De dood

Ieders leven op deze wereld zal eens tot een einde komen: er is geen ontkomen aan. Dat moment wordt door Allah bepaald. Hij zegt:

Elke ziel zal de dood ondergaan. (Koran 3:185)

Waar je ook bent, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens. (Koran 4:78)

Als iemand op sterven staat, komen engelen om zijn ziel te nemen. Allah zegt hierover:

Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij zendt bewakers over u, totdat, wanneer de dood tot een uwer komt, Onze boodschappers zijn ziel wegnemen; zij falen daarin niet. (Koran 6:61)

En hoe (zal het zijn) wanneer de engelen bij de dood hun ziel zullen nemen, hun aangezicht en hun rug treffend? (Koran 47:27)

Hij zal deze engelen waarnemen en er vindt zelfs een gesprek plaats tussen deze persoon en een engel. Allah zegt:

O, kon je het waarnemen, wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): “Geeft uw zielen op. (Koran 6:93)

Als het een goede ziel is, wordt het begroet door zijn familie die hem voorgegaan zijn. Zij zullen hem vragen stellen over hen, die nog in leven zijn.

 

De moslims zullen het dodengebed verrichten voor de dode moslim. Het gebed zal aanvangen zonder een oproep tot het gebed (adhaan). Die hebben de meeste van ons immers al bij de geboorte aangehoord. Zo speelt ons leven zich feitelijk gezien af tussen de oproep tot het gebed (baby), en het dodengebed…