Een oud koranfragment in de bibliotheek van de Universiteit Leiden is ruim een eeuw ouder dan werd gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het stuk papyrus tussen 650 en 715 is gemaakt. Dat resultaat voedt de discussie over de vraag wanneer de koran dan is geschreven. Gelovige moslims zeggen dat Allah de woorden openbaarde aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem), die in 632 stierf, en dat de tekst tijdens het kalifaat van zijn schoonzoon Oethman (644-656, moge Allah tevreden zijn met hem) werd opgesteld.

Dankzij een analyse met de C14-methode blijkt nu dat de alleroudste fragmenten stammen uit de tweede helft van de zevende eeuw, ongeveer 30 tot 70 jaar na de dood van de Profeet Mohammed.

Dit is nogmaals het bewijs dat de Islamitische geschiedenis staat als een gebouw.

De bibliotheek liet ook een nog nooit eerder gedateerde koranfragment op perkament dateren. Dat stuk, zo bleek later, werd tussen 650 en 700 zijn gemaakt.

Een ander Frans-Duits onderzoeksproject, genaamd Coranica, is bezig nog veel meer oude koranfragmenten in Europa te dateren.

 

Weet u welk Koranhoofdstuk op het stuk papyrus staat geschreven?

 

Koranverzen op historische papyrus