Ik word ontoepasselijk van het horen over broeders die azen op de vatbaarheid van onze zusters waarbij zij misleiding als een middel voor het huwelijk gebruiken en het huwelijk als een dekmantel voor de vervulling van hun slechte bedoelingen gebruiken. Ik ben bang dat wanneer er niets gebeurt om dit misbruik aan te pakken, we het aantal soortgelijke incidenten enkel zullen zien toenemen. Daarom voel ik mij genoodzaakt om een aantal zaken die ik ben tegengekomen te delen om hiermee de aard van het probleem aan te kaarten en omdat wij -als gemeenschap- drastische maatregelen moeten nemen om dit kwaad te doen stoppen of te minimaliseren.

Een van de zaken die ik onlangs tegenkwam betrof een zuster die gescheiden was en de voogdij over haar kinderen had. Ze woonde alleen, ver weg van haar ouders, toen ze benaderd werd voor een huwelijk door een broeder die een praktiserende moslim leek te zijn. Ze beschreef dat haar ouders niet blij waren met hertrouwen door de situatie waarin zij zich bevond. De broeder wist haar te overtuigen dat ze Islamitisch gezien het recht had om een andere wali dan haar vader te zoeken omdat hij onder wat hij beschouwt als niet-Islamitische voorwendselen het huwelijk voor haar verboden had. Ze vreesde dat er een wali uit dezelfde culturele achtergrond aan haar toegewezen werd omdat ze bang was dat het misschien aan de gemeenschap bekend gemaakt zou worden. Maar de broeder slaagde erin om op haar gemak te stellen, spoorde haar aan om hem een geschikte wali te laten aanwijzen. Door haar naïviteit en zijn ervaring in het manipuleren van vrouwen ging zij akkoord. Dus samengevat: zij ging akkoord om de broeder te trouwen zonder toestemming van haar ouders, via de telefoon of Skype, zonder getuigen of bruiloft, haar wali bleef onbekend bij haar en de “broeder” die ze trouwde was in staat om zelf een anonieme wali voor haar aan te stellen. Een paar dagen nadat de twijfelachtige “nikah” had plaatsgevonden kwam de broeder met geen enkele andere reden dan het vervullen van zijn seksuele verlangens naar haar toe. Hierna ontdekte ze pas dat hij verschillende sekspartners had waarvan hij beweerde dat hij eerder met hen getrouwd was. Een paar dagen later verliet hij haar, maar hij bleef doorgaan door haar te chanteren voor seksueel contact omdat hij haar had overtuigd dat hun “nikah” nog steeds geldig was. Als gevolg hiervan liep deze zuster helaas een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) op.

UW INTERESSE GEWEKT?Like ons op Facebook!like

Bij een ander incident eindigde een tot de Islam teruggekeerde zuster samenwonend met twee mannen tegelijkertijd. In eerste instantie huwde ze een broeder die naar het Verenigd Koninkrijk gekomen was om te studeren. De broeder vertrok hierna naar zijn land om een paar maanden later weer terug te keren. Doordat ze alleen was werd ze benaderd door een andere broeder die haar aanbood om te helpen met het ontbinden van haar huwelijkscontract. Omdat ze geloofde dat haar man niet meer terug kon keren naar het Verenigd Koninkrijk ging ze hier mee verder. De broeder stelde haar voor aan een vermeende mufti die in het buitenland gevestigd was. Hij ging haar huwelijkscontract ontbinden en verkondigde haar dat ze als gescheiden vrouw in staat was om te hertrouwen. Enige tijd later benaderde de mufti die de broeder aan haar had voorgesteld de zuster zelf voor een huwelijk! Doordat hij beweerde dat hij van een bepaalde wetsschool was slaagde hij erin om haar te overtuigen dat zij geen wali nodig had en zij dus via de telefoon konden trouwen. Ze gingen verder met wat ik een “tele-nikah” noem en ze “hertrouwde” met deze zogenaamde mufti zonder hem gezien te hebben. Net als bij het vorige incident was er geen bruiloft en de getuigen communiceerden allen met de zuster via de telefoon. Later ontmoette ze de zelfverklaarde mufti toen hij aan haar deur stond met een cadeau en bloemen. Overweldigd “consumeerde” zij het huwelijk met hem. Schrikbarend genoeg vertrok deze zogenaamde mufti naar zijn woonplaats waar hij een andere vrouw had. Een paar weken later keerde haar eerste man terug en kwam erachter dat zij iemand anders “gehuwd” had. Hij legde haar uit dat haar huwelijk ongeldig was omdat ze nog steeds wettelijk met hem getrouwd was en begon de zuster seksueel uit te buiten door middel van chantage en hij verbood haar om met de zogenaamde mufti te praten. Deze broeder verliet haar hierna, waarna de mufti terugkeerde en de zuster bleef verward achter over met wie ze nou wettelijk getrouwd was. Uiteindelijk begon de zuster de ernst van de situatie te begrijpen en besloot om contact op te nemen.

Om nog een andere zaak te noemen waarin er misbruik van een zuster werd gemaakt: Een broeder slaagde erin om deze zuster te misleiden dat hij asiel zocht in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van misdaden waarvan hij in zijn land werd beschuldigd. Hij had een plek nodig om naar te vluchten en haalde de zuster over om met hem te trouwen. Ze leefden in het geheim samen waarbij de zuster werd gebruikt om zich als slaaf voor deze broeder te gedragen. Ze kookte, maakte schoon en spendeerde geld aan deze broeder om in ruil hiervoor enkel mishandeling te ondergaan. Om het nog erger te maken kwam ze erachter dat de broeder overdag sliep en ’s nachts pornografie keek. Hij gebruikte emotionele en religieuze chantage om haar de indruk te geven dat zij altijd fout zat en dat maakte dat ze zich vernederd voelde. Hij zei vaak “Allah zal het je nooit vergeven als je de politie belt” en gebruikte retoriek als “Het is kufr (ongeloof) om hulp van de ongelovigen tegen een moslim te zoeken” om te voorkomen dat ze de autoriteiten om hulp zou vragen. Ze leefde enige tijd als een slaaf tot ze er uiteindelijk in slaagde om te ontsnappen aan zijn web van bedrog en marteling, wat een lang, ontmoedigend en traumatisch verhaal is.

“Allah zal het je nooit vergeven als je de politie belt”

Zoals u kunt zien zijn dit schrijnende incidenten. Voorafgaand aan een bespreking van oplossingen, moeten we deze gevallen analyseren om de verklaring van hun handelen vast te stellen. De redenen zijn groots en complex, dus ik zal slechts een aantal belangrijke factoren opnoemen.

Wij zijn in staat om vast te stellen dat de genoemde zusters in deze en de meeste andere gevallen alleen wonen of dat er geen wali (voogd) aanwezig was. Ze zijn ofwel gescheidenen die het ouderlijk huis hebben verlaten, of nieuwe moslims (bekeerlingen) die zelfstandig wonen. Het is ontmoedigend om te weten dat veel zusters erop aandringen dat zij in staat zijn om zelfstandig te wonen zonder voogden (die hun echtgenoten, vaders en broers zijn) zoals Allah hen in de aya benoemd heeft. Onze zusters zouden moeten begrijpen dat zij zonder de aanwezigheid van hen die voor hun veiligheid zorgen makkelijke en kwetsbare doelwitten worden voor deze “huwelijksbandieten”.


LEES OOK: “Help jij ons ook mee? WORD JIJ ONZE STEUNPILAAR?”Lees ook

Het is onderdeel van de fitrah (natuurlijke aanleg) van een vrouw om te zoeken naar een mannelijke voogd om haar heen, of het nu haar vader, broer of echtgenoot is. Dit is de reden waarom de Sharia de bewaring van de dochter aan haar vader geeft tot ze volwassenheid heeft bereikt. Een vrouw die het stadium van adolescentie bereikt, is behoeftig aan een vaderfiguur in haar leven. Als dit figuur afwezig is, zou de wens om deze vervulling te vervangen uiteindelijk door kunnen eindigen in een verboden middel.

En Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenissen):

“En onder Zijn tekenen, dat Hij voor u schiep vrouwen uit uzelven, dat je rust kunt vinden in hen, en Hij heeft tussen jullie liefde en barmhartigheid geplaatst. Voorwaar, dat zijn inderdaad tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Koran 30:21)

Het is triest dat sommige Islamitische vrouwen ontevredenheid tonen wanneer de kennis tot hun komt dat de bewaring van de dochter ligt in de handen van haar vader ligt tot ze eenmaal volwassen is. Zijn ze niet op de hoogte dat de ontevredenheid die zij tonen gericht kan worden aan de leer van Allah (Subhanahu Wa Ta3ala) en Zijn boodschapper (Ṣallāhu ‘alayhi wa salam)? Moge Allah ons allen te beschermen tegen deze hypocrisie. Veel zusters, in het bijzonder degenen die uit gebroken gezinnen komen met het ontbreken van een vaderfiguur, hebben meer kans om op een dwaalspoor geleid worden door personen in wie wij bewust of onbewust misplaatste vertrouwen hebben. Deze zusters hebben het nodig om tegenmaatregelen te nemen om een barrière te bouwen tussen henzelf en kwade individuen, door middel van de benoeming van een betrouwbare en eervolle beschermer. Een hongerige leeuw valt eerder een geïsoleerde gazelle aan. Veel zusters hebben meningsverschillen met hun vader als gevolg van leeftijd en culturele verschillen wat begrijpelijk is. Er is echter geen mens in de wereld die zijn dochter zal beschermen en zal ondergaan wat een vader ondergaat voor zijn dochter. Ik herinner me een aantal gevallen waarin de zusters het huis van hun vader verlaten hebben om bij vrienden te verblijven en vervolgens in verboden relaties vervallen door hen. Tot slot, er is geen groter schild dan wat je ouders (en vooral je vader) je kunnen bieden dus doe je best om ze te koesteren. En leef genadig met hen zonder een slecht woord tegen hen te spreken, omdat ze jouw gevoed hebben toen jij nergens toe in staat was en ze waren er altijd en zullen (meestal) altijd voor je klaar staan.

Vertaald door zuster Rachel voor Stichting Bekeerling. Geschreven door Shaikh (Dr) Haitham Al-HaddadIslam21C.com