LONDEN – Een christelijke pastoor bevestigd in “Christian Today” (bron) dat de Islamitische overtuiging over Jezus (vrede zij met hem) meer overeenstemt met de realiteit dan de meeste kerken in het Westen, na vergelijkend onderzoek te hebben uitgevoerd naar beide religies.

“Ik weet dat sommige Islamitische gebruiken dichterbij de leer van Jezus (Christus) en de Bijbel liggen dan sommige overtuigingen in kerkgenootschappen in het Westen.”

Steve Chalke, pastoor en grondlegger van de Oasis stichting

“De uiteindelijke interpretatie van wie Allah/God is kun je middels Jezus achterhalen.” voegde hij eraan toe. “De Islam en het christendom zijn twee zeer verschillende religies.”

De uitspraken van Chalke volgen kort op het uitkomen van zijn nieuwe boek, “Radical”, waarin hij uitlegd hoe hij tot de conclusie is gekomen dat “Moslims en (ware) Christenen één en dezelfde God (Allah) aanbidden.”

“Sommige christenen aanbidden een militante, gewelddadige “God”. Sommigen aanbidden een “God” die geen vrouwen leidende posities ziet vervullen (SGP). Sommigen aanbidden een “God” die zegt dat homoseksuelen in de hel zullen branden. Sommigen aanbidden een “God” die niet in de opwarming van de aarde gelooft”.

Gemeenschappelijke gronden

Volgens Chalke zijn er aanzienlijke gemeenschappelijke gronden tussen de Islamitische leer en de (oorspronkelijke) christelijke leer.

“Als we zeggen dat de Islam een kwade religie is en zij (red. de moslims) een andere God aanbidden, en het christendom de enige weg naar de hemel is, dan staan we op de vooravond van de Derde Wereldoorlog. Wat wij ons niet realiseren is dat de media ons een leugen vertellen over de moslims.”zei hij.

“Het probleem is dat wij (red. christenen) bijna geen moslims kennen. We zijn allemaal bang van moslims, behalve van de moslims bij ons op werk.”

Moslims geloven in Jezus (vrede zij met hem) als één van de belangrijkste profeten van God en dat hij de zoon van Maria is, maar niet de zoon van God. Hij was geboren op een wonderbaarlijke manier. In de Nobele Koran wordt Jezus “Isa” genoemd. Hij staat ook bekend als Al-Masih (Christus) en Ibn Maryam (Zoon van Maria). Wat betreft zijn kruisiging, moslims geloven niet dat Jezus is gekruisigd, maar dat hij is opgestegen naar de hemel. Moslims geloven dat Jezus zal wederkeren naar de aarde voor het einde der tijden om de vrede te herstellen, de antichrist (Al-Masih Al-Dajjal) te bestrijden en om de waarheid en gerechtigheid te laten zegevieren. De ware volgers van Jezus zullen zegevieren over degenen die hem verloochenen, een onjuiste voorstelling van hem verspreiden en hem afwijzen.

Lees meer: