as-Salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Helaas hebben wij opgemerkt dat de meeste islamitische organisaties (waaronder moskeeën) niet voorbereid zijn op het informeren van niet-moslims, ontvangen van bekeerlingen en het bijstaan van hen totdat ze op eigen houtje de religie kunnen praktiseren. Het is de plicht van iedere organisatie om deze taak serieus te nemen; hoeveel potentiële bekeerlingen hebben afgezien van het omarmen van de Islam, omdat de deuren van de moskeeën gesloten zijn, moskeebesturen de taal niet spreken of niemand een begeleider krijgt toegewezen?

Om organisaties een beetje op weg te helpen hebben wij een plan van aanpak samengesteld waarin in grote lijnen uiteen wordt gezet hoe je ook jouw organisatie (in sha Allah) laat voldoen aan de verwachtingen van nieuwe moslims.

1: DAWAH:

Op welke manieren houdt jouw organisatie zich bezig met dawah? Met dawah begint alles; de interesse van niet-moslims in de Islam, het trekken van de aandacht naar u toe, het veranderen van de directe omgeving etc. Dawah kunt u op 1001-manieren verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het houden van een open dag voor de buurt van de organisatie of moskee (minimaal eens per jaar): heeft u hier al aan gedacht?
Ook kun je de deuren openen voor scholen zodat kinderen en studenten de organisatie (moskee) kunnen bezoeken voor een rondleiding.
Dawah houdt ook in dat de moslims zich bezig houden met het goede; ruim de hele straat eens op. Wat zal dat voor bekijks brengen?

2: BEKERING:

Wanneer iemand zich (nav stap 1) bekeert is het de bedoeling dat hij of zij op de hoogte is van de voorwaarden van de shahadah. Soms is het ook nodig dat de persoon een shahada-getuigenis (handig voor de toekomst/huwelijk/hajj) ontvangt. Wij raden verder iedere organisatie aan om een bekeerlingenpakket met kennisboeken, een cadeautje en handvatten (HANDOUT) te overhandigen aan de nieuwe moslim.

3: BEGELEIDING:

Heeft de nieuwe moslim vrienden of vriendinnen die hem of haar kunnen begeleiden? Zo nee: de bekeerling zal worden begeleid in zijn/haar strijd om de Islam beter te praktiseren. Middels o.a. filmpjes en workshops zullen ze de basis van de Islam meekrijgen.

4: BUDDY:

Iedere bekeerling dient, indien hij/zij geen moslimvriend heeft, een buddy toegewezen te krijgen. Deze buddy wordt weer door de moskee (of organisatie) ondersteunt wat betreft faciliteiten en eventuele bekeerlingenbijeenkomsten (ook met de bekeerlingen zelf).
De buddy dient vaak klaar te staan voor de bekeerling. Denk hierbij aan het beantwoorden van makkelijke vragen etc. De buddy zal ook zijn best doen om de bekeerling een band te laten kweken met de moskee.

5: LESSEN EN WORKSHOPS:

De islamitische organisatie dient om de ~kwartaal garant staan voor het geven van enkele basale lessen en workshops. Deze lessen worden ieder kwartaal herhaald en verfijnd. Denk hierbij aan:
1: Les van ~4 uur (tussen Dohr en Asr) met de theorie en basis. (aqidah, fiqh, uitleg fiqh-problematiek) (INC HANDOUT)
2: Workshop van eveneens ~4 uur, waarbij de bekeerling de Islam in de praktijk kan toepassen. Het gebed en de wassing komen hierin terug. (INC HANDOUT)
Zo ontwikkelen de bekeerlingen zich stap voor stap; de organisatie zelf kan tevens de lesmateriaal aanpassen aan de behoefte naarmate de tijd (en ervaring) vordert.
 

6: TERUGKOPPELING:

Het allerbelangrijkste wordt helaas vaak vergeten: de terugkoppeling.
Na dit alles is het tijd voor een terugkoppeling. Kan de bekeerling op eigen benen staan of moet hij een of meerdere onderdelen opnieuw doorlopen? Doorgaans is het raadzaam om om de 6 maanden de bekeerling te benaderen voor een terugkoppeling. Indien hij of zij alles op eigen houtje kan uitvoeren is de bekeerling, uzelf, de organisatie en uiteindelijk de oemmah geslaagd in sha Allah.