Dit schrijfwerk gaat uit naar diegenen die het gevoel hebben of ze in de woestijn staan te roepen, diegenen die zichzelf onderaan de piramide voelen staan, diegenen die zich verloren voelen gaan, diegenen die zich alleen door het leven voelen stappen, diegenen die zich onbegrepen voelen, diegenen die valselijk beschuldigd worden, diegenen die zich leeg voelen, diegenen die denken ongeliefd te zijn, diegenen die met hun leven willen door gaan, diegenen die gevangen zitten zonder hun vrijheid, hun familie en of hun kinderen. Aan diegenen… Blijf niet zitten en kom tot besef, blijf geloven in God. Denk aan de Profeet Jozef (alayhi salaam), van de put tot de top!

In het leven van de Profeet Jozef (alayhi salaam) vinden wij vele lessen en wijsheden. De Profeet en de vader Jakob (alayhi salaam) had al zijn zonen lief. Dit in het bijzonder zijn kind Jozef (alayhi salaam), omdat deze een intelligentie, een schoonheid en een gedragscode had die uitblonk boven de andere broers. De broers hadden het gevoel dat Jakob (alayhi salaam) hem voor trok en Jozef (alayhi salaam) werd daardoor door zijn broers gehaat omwille van jaloezie en afgunst. Bovendien had Jozef (alayhi salaam) verteld aan zijn vader dat hij gedroomd had dat de zon, de maan en elf sterren voor hem hebben gebogen. De vader vertelde zijn zoon hier niets over te zeggen tegen de anderen.

Op zekere dag worden de broers van Jozef (alayhi salaam) er door Jakob (alayhi salaam) op uit gestuurd. De broers dringden er bij de vader op aan om Jozef (alayhi salaam) mee te nemen. De vader stemde alsnog toe en terwijl Jozef (alayhi salaam) zichzelf van niets bewust was, hebben zijn broers het plan gesleed om hem te doden. Hij wordt in een droge put gegooid, denkend hier nooit uit te kunnen komen. Bij hun terugkeer vertelden de broers hun doordachte leugen aan de vader dat Jozef (alayhi salaam) door een wolf is verscheurd en zij lieten hun vader Jakob (alayhi salaam) een kledingstuk zien dat besmeurd is met bloed van een geit dat ze geslacht hadden. Jakob (alayhi salaam) wist dat de zonen logen en was verdrietig door het gemis van zijn geliefde zoon, maar hij stelde zijn vertrouwen in God en had geduld. Na een tijd van honger en eenzaamheid, na een benarde situatie en moeilijke tijd in de waterput werd de jonge Jozef (alayhi salaam) gevonden. Hij werd uit de put gehaald en meegenomen door kooplui van een Ismaëlitische karavaan op weg zijn naar Egypte. Eenmaal hier aangekomen kwam Jozef (alayhi salaam) in dienst van de Koning. Hij krijgt al gauw een leidinggevende positie in het huis van zijn meester. De vrouw van de Koning probeert hem te verleiden, wetende dat Jozef (alayhi salaam) een schoonheid had die het mooiste is ter aarde van onder de mannen. Jozef (alayhi salaam) gaat hier niet op in, waarna de vrouw hem beschuldigt van een verleidingspoging. Er ontstond een roddel door de vrouwen rondom de vrouw van de Koning die haar ten schande praten naar aanleiding van het voorval dat zij een slaaf tot haar wou nemen.

Tijdens een vrouwenbijeenkomst sneden de vrouwen in hun vingers bij het verwerken van fruit door de verwarring bij de wonderbaarlijke verschijning van Jozef (alayhi salaam) die zij zagen binnenkomen na de oproep van de vrouw van de Koning. Deze man gooit Jozef (alayhi salaam) dan onschuldig in de gevangenis. Ook in deze plaats krijgt Jozef al spoedig een taak. Tijdens zijn gevangenschap verklaart hij de dromen van twee andere gevangenen die bij hem kwamen omdat zij Jozef (alayhi salaam) opmerkten door zijn intelligentie, gedrag en gebed. De gevangenen zijn de opperschenker en de opperbakker die bij de Koning in onmin zijn geraakt, Jozef (alayhi salaam) voorspelt dat de bakker ter dood zal worden gebracht en dat de schenker in functie zal worden hersteld. De voorspelling komt uit. Als een tijd later de Koning een droom heeft, adviseert de schenker Jozef (alayhi salaam) te roepen. Hij moet vervolgens ook de dromen van de Koning uitleggen. Hij voorspelt dat er zeven jaren overvloed zullen komen en daarna zeven jaren schaarste, en hij adviseert om een man aan te stellen die ervoor zal zorgen dat er tijdens de eerste zeven jaar graanvoorraden aangelegd worden.

De Koning vindt dat Jozef (alayhi salaam) de juiste man is en benoemt hem tot minister. Als eenmaal de schaarse jaren aanbreken, blijkt dit niet tot Egypte beperkt te blijven, ook Kanaän zucht eronder en Jakob (alayhi salaam) stuurt zijn tien oudste zoons naar Egypte om graan te kopen. Alleen zijn lievelingszoon Benjamin laat hij thuis blijven. Bij aankomst in Egypte worden de broers door Jozef (alayhi salaam) ontvangen. Jozef (alayhi salaam) herkent zijn broers, maar dat is niet wederzijds. Daarbij krijgen ze te horen van Jozef (alayhi salaam) dat ze de volgende keer hun jongste broer Benjamin mee moeten brengen, als zij nog graan willen verkrijgen van de Egyptische staat. Het laatste is slecht nieuws voor Jakob (alayhi salaam) want hij kan moeilijk van zijn jongste zoon scheiden, denkende aan zijn zoon Jozef (alayhi salaam) en diens afwezigheid. Uiteindelijk geeft hij toestemming dat de broers weer naar Egypte gaan en Benjamin meenemen. Jozef (alayhi salaam) geeft ze volle graanzakken mee. Ze zijn nog maar net vertrokken naar huis, of Jozef (alayhi salaam) meldt dat Benjamin beschuldigd wordt van diefstal.


Toen Jozef (alayhi salaam) zijn broertje Benjamin ontmoette vertelde hij hem in het geheim dat hij zijn broer was en hij vertelde wat zijn oudere broers hem hadden aangedaan. Hij vroeg Benjamin om zijn ware identiteit niet te verklappen. Jozef (alayhi salaam) had namelijk een plan bedacht om zijn broers te beproeven en hij liet de maatbeker van de Koning in Benjamin’s tas verstoppen, zodat het leek alsof Benjamin het had gestolen. Aldus moest hij voor straf achterblijven. De broers smeekten Jozef (alayhi salaam) om een van hen achter te houden in plaats van Benjamin, maar Jozef (alayhi salaam) weigerde. Hierop keerden de broers terug naar hun vader en vertelden hem dat Benjamin achter moest blijven in verband met diefstal. Jakob (alayhi salaam) huilde van verdriet, maar geloofde niets van de diefstal. Hij stuurde toen zijn zonen terug om Jozef (alayhi salaam) te zoeken en Benjamin terug te halen. De broers gingen als eerste terug naar Jozef (alayhi salaam), hem smekende om een volle maat graan. Jozef (alayhi salaam) begon medelijden met zijn arme vader te krijgen en besloot zichzelf bekend te maken. De broers schaamden zich diep en gaven toe dat Allaah hun broer zeker begunstigd had. Jozef (alayhi salaam) strafte hen niet, integendeel, hij smeekte Allaah om medelijden met hen te hebben. Daarna vroeg hij zijn broers om met de hele familie en Jacob (alayhi salaam) naar hem te komen. Zijn vader was ondertussen blind geworden door zijn verdriet. Toen de broers Egypte verlieten, vertelde Jacob (alayhi salaam) aan zijn achtergebleven zonen, dat hij de geur van Jozef (alayhi salaam) rook, hoewel de karavaan ver weg was. Nadat de broers terug kwamen en het hemd over Jacob (alayhi salaam) zijn gezicht werd geplaatst, kon hij weer zien. De droom van Jozef (alayhi salaam) kwam uit. Toen de familie van Jozef (alayhi salaam) Egypte binnenkwam, zette hij zijn ouders op zijn eigen troon en zij allen, samen met zijn elf broers, bogen als teken van respect voor Jozef (alayhi salaam). Dit was de vervulling van Jozef (alayhi salaam) zijn droom, waarin de zon en de maan en de sterren die zich voor hem bogen. Jozef (alayhi salaam) prees daarna Allaah en dankte Hem daarna voor Zijn genade en goedheid ten opzichte van hem.

In de Joodse religie, in de Christelijke traditie en in vervolmaking van Heilige Boeken en Profeten, de Islaam, kent men het verhaal van de Profeet Jozef (alayhi salaam). Er zijn wel enkele verschillen die de Islamitische geloofsleer ons aanleert ten opzichte van de Joodse en Christelijke visie over de levensloop van deze door Allaah gezonden man. Volgens de Bijbel verkopen de broers Jozef (alayhi salaam) voor een klein bedrag aan voorbijtrekkende kooplui. In de Qor’aan zijn het de kooplui die het achtergelaten kind uit de put halen en verkopen, nadat de broers hem in de put hebben gegooid. Volgens de Bijbelse versie vertoonde Jakob (alayhi salaam) een jammerende en klagende reactie toen zijn zonen terug kwamen bij hem nadat ze Jozef (alayhi salaam) hadden achter gelaten. Ook zou Jakob (alayhi salaam) de broers van Jozef (alayhi salaam) gelooft hebben in de leugen van zijn zonen toen zij terugkwamen met het kledingstuk met bloed van Jozef (alayhi salaam). Volgens het verhaal in de Qor’aan biedt op het punt dat Jozef (alayhi salaam) in de gevangenis zit een extra wending. Hij legt nog in de gevangenis de droom van de farao uit en wil niet worden vrijgelaten totdat de zaak met de wellustige vrouw van de koning is opgehelderd. Zij en haar vriendinnen worden door de koning gehoord en biechten hun valse streek op. Als zijn naam aldus is gezuiverd en het vertrouwen in hem volledig is hersteld, dan wil Jozef (alayhi salaam) de verantwoording dragen over de graanschuur van het land.

Uit het verhaal van Jozef (alayhi salaam) kunnen wij enkele zaken leren. Blijf geloven in onze Heer en heb geduld in moeilijke situaties, Allaah laat Zijn dienaar niet in de steek laten en verheft de gelovige zeker in zijn status. Tracht te geloven, te leven en te spreken naar de waarheid, wetende dat jouw familie, jouw vrienden, jouw buren, jouw collega’s en eenieder jou zou kunnen tegenwerken. Wees geduldig in het omgaan met personen die haatgevoelens, jaloersheid of wrok hebben jegens jou, hou je hart zelf zuiver van deze verdorven gevoelens en wees Allaah dankbaar voor Zijn gunsten die Hij jou schonk. Kom tot bewustzijn dat jouw medemens geen voorgenoemde verdorven emoties naar jou zou bezitten als jij niet mooi, intelligent, gezond, rijk, begunstigd en gezegend zou zijn. Weet dat je nooit alleen bent, jij jezelf niet eenzaam moet voelen en jij niet zonder steun leeft, onze Heer is bij diegene die in Hem geloven en Hem aanroepen. Herinner jezelf eraan dat Allaah Zijn grootste testen aan Zijn sterkste dienaren geeft, Zijn grootste beproevingen aan Zijn sterkste slaven schenkt. Trek je niets aan en laat zaken jouw hart niet raken als men leugens, roddels en laster verspreidt, zolang jouw daden en jouw geweten zuiver zijn. Vergeef de mensen voor hun fouten en tekortkomingen naar jou toe, iedereen maakt fouten en ieder mens kan berouw tonen. Besef dat jouw dromen werkelijkheid kunnen worden in welke situatie of op welke plaats jij jou ook bevindt, zolang Allaah aan jouw zijde is zijn er geen grenzen en kom je zelfs van de put naar de top!

Christophe Mingels.