Stichting Bekeerling beheert op Facebook de grootste bekeerlingengroep genaamd “Bekeerlingen Bijeen”. In deze groep kunnen geïnteresseerden niet-moslims) en beginnende moslims vragen stellen over het geloof, twijfels en hun hart luchten wanneer zij ergens mee zitten. Omdat de vraag vanuit de community naar diensten, evenementen en lokale buddygroepen groeit konden we niet achterblijven en zijn we begonnen met de uitrol van -maar liefst- 14 regionale groepen, verspreid over drie regio’s: Nederland, België en Zuid-Amerika.

Om de efficiëntie te waarborgen is het in de algemene groep niet meer toegestaan om berichten over lokale initiatieven of over beigeleidersoproepen te plaatsen.

“Bekeerlingen Bijeen is een plekje waar ik lang naar gezocht heb. Het geeft mij rust en heeft er voor gezorgd dat ik veel lieve mensen heb mogen ontmoeten. Dit boost mijn innerlijk geloof (imaan). Het gaat om saamhorigheid en liefde.” Monique, een van de leden van de groep.

Strenge groepsregels

Omdat wij willen dat iedere bekeerling zijn of haar weg naar de Islam in alle rust en vrijheid kan volgen hanteren wij in al onze groepen zeer strenge toelatings- en groepsregels. Onze beheerders en moderatoren hebben een training gevolgd om de continuïteit van de groepen en de discretie voor onze leden te waarborgen.

De 14 regionale groepen

Het is voor een persoon slechts toegestaan om zich in één groep aan te melden. Voor uitzonderingsverzoeken kun je een email sturen naar [email protected] Ook is het verplicht om akkoord te gaan met de groepsregels en de toelatingsvragen te beantwoorden.

De regionale groepen zijn als volgt opgedeeld:

  1. Bekeerlingen Vlaanderen & België
    • Voor onze Belgische volgers
  2. Bekeerlingen de Nederlandse Antillen & Suriname
    • Voor onze leden in Latijns & Zuid Amerika, Dutch Caribbean
    • Voertalen: Nederlands, Papiamento, Portugees & Spaans
  3. Bekeerlingen Noord Holland