Taboe-onderwerpen

Een taboe is iets dat door sommigen wordt beschouwd als “ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken”. De meeste zaken zijn echter geen taboe in de Islam, maar zijn tot een taboe gemaakt door de moslims. In dit artikel proberen wij om enkele “taboeonderwerpen” op te helderen.

Psychologische problemen

Met psychische problemen kunt u op verschillende manieren hulp zoeken (waaronder online). U kunt ook terecht bij uw huisarts of bedrijfsarts als u er zelf niet uit komt. De huisarts of bedrijfsarts helpt u zelf of verwijst u door naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De aard en zwaarte van uw problemen bepalen naar wie de arts u doorverwijst.

Om een psychologische behandeling islamitisch te maken zijn minstens drie zaken nodig. Ten eerste dient het psychologisch denkkader conform de Islam te zijn. Ten tweede moet het kader waarbinnen de behandeling plaats vindt islamitisch correct zijn. En ten derde moet de intentie waarmee gewerkt wordt de juiste zijn. In tegenstelling tot de reguliere geestelijke gezondheidszorg hanteren wij als psychologisch denkkader de psychoanalyse. De psychoanalyse sluit hechter aan bij zowel de waarheid van de Islam als de realiteit van de mens.

Zelfmoordneigingen

Elk jaar maken een miljoen mensen deze “keuze”. Zelfs in culturen waar zelfdoding illegaal of taboe is, doden mensen zichzelf.
Veel mensen met zelfmoordgedachten zien geen andere “uitweg”. De dood is voor hen op dat moment de enige keuze en de intensiteit van hun zelfmoordgevoelens moet niet onderschat worden – ze zijn echt, sterk en dringend.
Eenvoudige oplossingen zijn er niet.

Maar het volgende is ook waar:

  • Zelfdoding is vaak een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem.
    Als we depressief zijn, zijn we vaak volledig gefixeerd op het moment. Een week of een maand later kan de situatie er heel anders uit zien.
  • De meeste mensen die ooit aan zelfdoding hebben gedacht, zijn nu blij dat ze leven. Ze zeggen dat ze niet een eind aan hun leven wilden maken, maar alleen de pijn wilden stoppen.

De belangrijkste stap is met iemand te praten. Mensen die aan zelfdoding denken, moeten niet proberen hun moeilijkheden in hun eentje op te lossen.
Ze moeten NU hulp vragen!

  • Praat met familie of vrienden. Alleen al het praten met een familielid of een vriend kan een enorme opluchting geven.
  • Praat met een vertrouwenspersoon. Sommige mensen kunnen niet met familie of vrienden praten. Sommigen praten liever met een vreemde. Overal ter wereld bestaan hulpdiensten, bemand met vrijwilligers, die getraind zijn in het luisteren.
  • Praat met uw huisarts. Iemand die lange tijd zwaarmoedig is of zelfmoordneigingen heeft, kan aan een depressie lijden. Dat is een ziekte, die veroorzaakt wordt door een chemische balansverstoring en gewoonlijk behandeld wordt met medicijnen en/of therapie.

Bezoek voor meer informatie depressie steunpunt, ons overzicht met hulpvragen.

Alcohol- en drugsverslavingen

In het West-Europa zijn veel mensen alcohol- en drugsverslaafd. In Nederland zijn naar schatting tussen 82.400 en 350.000 alcoholverslaafden. Door verschillende maatstaven lopen cijfers uiteen. Een verslaving aan alcohol en drugs is een ziekte die geleidelijk ontstaat. Lichaam en geest raken afhankelijk van het goed, waardoor je denkt niet zonder te kunnen.

“Hij beveelt hun het behoorlijke en Hij verbiedt hun het verwerpelijke, en Hij staat hun de goede dingen toe en Hij verbiedt hun de slechte dingen” (7:157)

Gameverslaving binnen de moslimgemeenschap

 

Seksualiteit

Homoseksualiteit

Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om de islamitische visie op homoseksualiteit te bespreken. Maar waarom eigenlijk? De Islam (Arabisch: Islaam) wordt volop bekritiseerd onder het mom van vrijheid van meningsuiting. In het Westen is homoseksualiteit toegestaan, maar de bijna universele praktijk van het polygame huwelijk is verboden (hoewel men vreemdgaan van getrouwden wel toestaat, terwijl dit zorgt voor veel problemen!). Binnen de islam is homoseksualiteit zoals we weten verboden. Maar de islam verbiedt het om zo’n persoon onrecht aan te doen of te verketteren. Dat sommige moslims dat wel doen, komt omdat ze onwetend zijn.

Is een (moslim)familielid homoseksueel? Praat dan met hem of haar. Omarm hen. Doe smeekbedes voor ze. Maak hen duidelijk dat hij niet het juiste pad bewandelt en wijs hem de goede weg. Maar sla de deur niet dicht, dat maakt de zaak erger.

Ben je zelf homoseksueel? Waak dan over je seksuele behoeftes en structureer die. Dat leren ouders ook aan een kind. Zorg dat je niet geobsedeerd raakt door seks. Leer hoe je met je gevoelens kan omgaan, binnen de regels van de islam. Dat je probeert je behoeftes op de islamitische, juiste wijze uit te leven. Lees snel verder via UwKeuze.net!

Exclusive Release on the OnePath Network App and Website

Geplaatst door OnePath Network op donderdag 5 mei 2016

Prostitutie (in moslimlanden)