Antwoord op Zeven Vragen over de Islam

Antwoord op Zeven Vragen over de Islam

1: Wat is Islaam? Het woord Islaam is een Arabisch woord dat jezelf totaal overgeven aan Allaah (de Heilige, de Verhevene) inhoudt. Het woord komt voort uit dezelfde wortels als het Arabische woord “salam”, dat vrede betekent. In tegenstelling tot de namen die voor...