De Wonderen van de Koran

Wetenschappelijke feiten in de Koran.   Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op Zijn boodschapper Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En...