De Corona (Covid-19) pandemie dwingt overheden en nieuwsbronnen om de met de meest accurate en zinvolle advies te komen voor de mensheid, nu het virus de wereld in rap tempo aandoet. Zorgprofessionals en virologen zijn harder dan ooit nodig. Helaas valt het ons op dat veel mensen (ja, ook moslims!) in tijden als deze in alles een samenzwering of complot zien. In Marokko neemt een deel van de bevolking de strenge lockdown- en quarantainemaatregelen niet serieus, terwijl online honderden leugenachtige WhatsApp doorstuurberichten de kop op doen met nepnieuws. Als moslims moeten we altijd waken over de Waarheid. Aan de mensen die de Waarheid niet onder ogen willen zien en geloven in complottheorieën: welke maatregelen helpen nou wél tegen het virus. Een uiteenzetting van medische en religieuze oplossingen.

De medische experts aan het woord

Experts zoials ummunologist Dr. Anthony Fauci en medische specialist en CNN-hoofdarts Dr. Sanjay Gupta zweren bij een goede hygiëne en quarantaine, om het virus de baas te zijn. Het RIVM geeft ons net als de CDC in de Verenigde Staten tips, adviezen en handvaten over het Coronavirus.

Hoe zouden moslims om moeten gaan met het virus?

Weet je wie ons “ook” wijst op het hebben van een goede hygiëne en quarantaine tijdens een pandemie? De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, ruim 1300 jaar geleden.

“Als jullie vernemen dat ergens de pest is uitgebroken, dan dienen jullie die plaats(en) te vermijden. En als het ergens uitbreekt waar jullie zijn, dan mogen jullie deze (plaatsen) niet verlaten.” (al-Boekhaarie)

Abu Hurairah (moge Allah tevreden zijn over hem) overlevert dat de Profeet van Allah, vrede zij met hem, zei:

“De eigenaar van zieke kamelen zou deze niet naar de gezonde moeten brengen.”

(zodat de ziekte zich niet verspreidt naar zij die gezond zijn)

Hygiëne is bij moslims de regel:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels. En als jullie in staat van Djanaabah[1]  zijn, reinig dan julliezelf. En als jullie ziek zijn, of op reis, of iemand van jullie komt van het toilet, of als (jullie) gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayammoem[2]  met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en (Hij wil) Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.” (Soerat al-Maa’idah: 6)

Verder zegt onze Profeet:

 “Geen enkel gebed wordt zonder (voorafgaande) reiniging geaccepteerd.” (Moeslim)

Ga op zoek naar het medicijn…


Medicijnen en geneeswijzen hebben alleen zin als iemands tijd nog niet is aangebroken. Uitstel van genezing kan ook een vorm van beproeving zijn vanwege redenen die alleen bij Allah bekend zijn. Het uitblijven van genezing kan ook het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze toepassen van medicatie. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Voor elke ziekte is er een medicijn. Wanneer dit medicijn gebruikt wordt voor deze ziekte dan zal men met de wil van Allah genezen.”
(Moeslim)
 
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Allah heeft voor elke ziekte een medicijn neer gezonden. Degene die het weet, die heeft er kennis van en degene die het niet weet is daarover onwetend.”
(Ahmad)
 

Corona-virus: neem het als teken om te stoppen met zondigen

We kunnen lang blijven speculeren over de oorzaken van het Corona-virus, maar er is een onomstotelijke oorzaak aan te wijzen waar wij het allen over eens moeten zijn. Het zijn onze zonden.

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen van de mensen hebben verworven, zodat Hij (Allah) hen iets laat proeven van wat zij hebben gedaan.”

En je zult je misschien afvragen waarom Allah dat zou willen. Allah geeft in het vervolg van hetzelfde vers hier antwoord op:

“..opdat zij zullen terugkeren.”(Soerat ar-Roem: 41)

Allah wil dus dat je terugkeert naar Hem. Allah wil dat je Hem weer kent, intens van Hem houdt, Hem vreest en je aan Hem onderwerpt.

Moge Allah alle zieken genezen en de situatie voor alle mensen verbeteren.

Dit artikel is vertaald door Stichting Bekeerling. Dit artikel verscheen het eerst op Newsweek en is aangepast.