Tips voor bekeerlingen

Basmallah

We hebben het als bekeerlingen (of beginnende moslims) vaak moeilijk. We kunnen elkaar op weg helpen door elkaar bij te staan en tips te geven.  Hier volgen de veertien meest relevante tips die ons hebben geholpen bij het praktiseren van de islam. We hopen dat jullie er ook veel aan hebben. Veel succes! 

 

14 Tips voor de nieuwe moslim:

1.  Respecteer je ouders (indien ze nog leven).

“Moslim of niet; je ouders BLIJVEN je ouders!”

Een goede relatie blijven houden met je ouders, als je die nog hebt, is essentieel. Ga confrontaties uit de weg, en begin niet over zaken waarmee je ouders steeds dezelfde discussies met je zullen houden. Het kan ontzettend moeilijk zijn om jezelf te weren tegen onbegrip en weerstand van je ouders en andere mensen die dicht bij je staan, maar de bekering is niet alleen een grote verandering voor de bekeerling zelf. Het verandert ook ontzettend veel voor je omgeving en kan ook veel van hen vragen. Blijf daar bewust van. Met begrip aan beide kanten kunnen veel conflicten voorkomen worden.  Vaak zijn ouders in het begin tegen je bekering, maar vroeg of laat zullen ook zij beseffen dat je nog steeds dezelfde persoon bent; je blijft immers hun kind. Na deze periode zien veel ouders dat hun kind rust uitstraalt, wat hen weer aan het denken kan zetten. Dit is een goed teken; in sha Allah zullen ook zij het pad van de Tawheed volgen.

Probeer dus niet om de betweter uit te hangen, of om discussies aan te wakkeren. Dit zal je eigen hart verzwakken en rusteloos maken. Je prioriteit nu is om kennis op te doen, en aan jezelf te werken.

Nodig hen eens een keer uit voor een diner tijdens de islamitische feestdagen en leg ze op dat moment uit waarom moslims bijvoorbeeld aan de Ramadan doen.

 

 

2. Vergaar kennis bij bekende organisaties en geleerden.

En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.
-De Profeet Mohammed ﷺ (Muslim)

Het vinden van een goede (betrouwbare) Islamitische leraar is belangrijk om je op pad te helpen binnen ons geloof. Zorg ervoor dat je een aantal, of in het ergste geval één leraar (en/of boezemvriend(in)) hebt bij wie je terecht kunt voor al je vragen. Nieuwe moslims hebben doorgaans veel onbeantwoorde vragen, en de ‘waswas’ (slechte influisteringen) zijn ook niet afwezig… “Kennis opdoen” via het internet?  Dan loop je het risico dat je op website komt waarbij mensen valse informatie over de islam verspreiden. Om dit te voorkomen proberen wij je hierbij te helpen door het aanbieden van een lijst met betrouwbare islamitische websites voor het geval je geen broeder of zuster hebt kunnen vinden die dag en nacht voor je klaarstaat. Maar vergeet niet dat er ook heel wat Islamitische instituten zijn die het vak “basiskennis Islam” aanbieden. Hierin wordt meestal de nadruk gelegd over de fundamenten van de Islam, namelijk geloofsleer (aqidah). Doe vooral kennis op over onze geloofsleer (aqidah), en vervolgens bijvoorbeeld de fiqh (jurisprudentie) van aanbiddingen, het gebed, de rituele wassing, de rechten en plichten van je (directe) familiaire omgeving en buren etcetera.

Wanneer je eenmaal op eigen houtje je geloof kunt praktiseren, zullen alle puzzelstukjes op de juiste plekken neerkomen. Wees hierin geduldig en neem voor alles de tijd! Wanneer je eenmaal kennis hebt vergaard en weet hoe je belangrijke zaken dient te praktiseren, maar je nog struikelt over vragen met betrekking tot je eigen persoonlijke situatie, kom dan in contact met mensen van kennis.

Je zult merken dat, hoe meer kennis je op doet, hoe meer kennis je wílt opdoen! Het leuke hiervan is dat je er ook achter komt dat je vaak iets dacht te weten, maar het uiteindelijk niet zo blijkt te zijn. Twijfel je over iets of denk je dat iets in tegenstrijd is met andere opgedane kennis? Dan doe je er goed aan om de context van de situatie erbij te halen en om te weten dat er ook verschillende toegestane meningen zijn in de Islam.

 

 

3. Blijf weg van discussies en moslims die je teveel vertroetelen.

“Voorwaar, woede buit het geloof uit, net als aloe honing uitbuit.”

Proberen om je geloof constant te verdedigen terwijl de ander niet wilt luisteren, kan voor hoofdpijn en stress zorgen. Beste moslim, dwing jezelf niet om ons geloof te verdedigen. De Islam hoef je namelijk niet te verdedigen. Wat je wel kunt doen indien mogelijk, is deze mensen oproepen naar Allah. Wilt men nog steeds niet luisteren en blijven zij steevast discussiëren? Vermijd dan de discussie. Soms lijkt het wel alsof de hele wereld tegen je is wanneer ze weten dat je een moslim bent. In dit soort gevallen kun je het beste de discussies vermijden. Wanneer mensen zien dat je oprecht en op een volwassen manier bereid bent om jezelf uit te leggen zonder dat je anderen aanvalt, zullen er veel deuren voor je worden geopend. Hierdoor kunnen (onwetende) mensen een blijde gevoel krijgen wanneer ze zien dat jij als moslim wél normaal kunt communiceren, in tegenstelling wat men vaak in de media hoort over moslims (negativiteit).

Je zult je een stuk rustiger voelen wanneer je onnodige discussies vermijdt. Veel bekeerlingen voelen zich niet op hun gemak wanneer ze met niet-moslims praten over hun geloof omdat ze vaak weerstand vinden. Ook adviseren we je om weg te blijven van mensen die je te veel vertroetelen. Dit gedrag kan soms namelijk leiden tot hoogmoed, iets wat we allemaal moeten vermijden. De mensen moeten je zien als een persoon, níet als een ‘bekeerling’.

 

 

4. Leer de Arabische taal.

“Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden, een Arabische Koran. Hopelijk zullen jullie begrijpen.”
-De Koran, 12:2.

‘Lost in translation’. Komt het je bekend voor? De Koran is neergezonden in de Arabische taal. De Nederlandse vertalingen die we lezen zijn slechts interpretaties; een vertaling is namelijk nooit voor de volle honderd procent kloppend. Hier komt nog bij dat je bij een vertaling vele aspecten niet meekrijgt; de rijm, klanken en tonen gaan verloren bij een transcriptie of vertaling. Hier komt nog bij dat Arabische woorden erg veel op elkaar lijken.

Voor de één is het een levensdoel, de ander heeft er meer problemen mee; de Arabische taal leren. Dat je bent gezakt voor Frans op de middelbare school, wilt niet zeggen dat je per se problemen zult krijgen met het leren van de Arabische taal. Nederland kent veel Islamitische instituten die opleidingen aanbieden waar je de Arabische taal eigen kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn een groot aantal landelijke moskeeën of verschillende instituten.

Begin bijvoorbeeld met het schrijven van je eigen naam in het Arabisch. Geduld (sabr) is hierbij een vereiste…

 

5. Praktiseer de Islam naargelang de Tevredenheid van Allah de Verhevene.

“Zeg (O Mohammed): ,,Als jullie echt van Allah houden, volg mij, en Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven.” (Soerat Aali cImraan: 31)

Als ‘beginner’ kun je moeite hebben met het onderhouden van je dagelijkse gebeden, het vasten tijdens de Heilige maand Ramadan of andere aspecten van het in praktijk brengen van je geloof. De strijd die we aangaan zal een groot effect hebben op onze levensstijl en zal dus veel drempels veroorzaken. Soms zullen er dingen gebeuren waarvan je schrikt. Wees niet getreurd… Ook jij zult geduld moeten opbrengen bij het opdoen van kennis en het praktiseren van de Islam. Vraag op de eerste plaats Allah om hulp en vervolgens mensen van kennis die jou hiermee kunnen begeleiden.

Toen ik nog kind was, vroeg een politicus eens aan me hoe je een olifant op kunt eten. “Stap voor stap” was het antwoord. Loop dus niet te hard van stapel! Kies je eigen, vlotte tempo (zonder laks of extreem te zijn). Bid tot Allah (de Verhevene) en vraag Hem om het gemakkelijk te maken voor je, en in sha Allah ben je in staat om alles te doorstaan.

MEER INFO: SMEEKBEDEN
Lees je in en download snel onze flyers!

Als je een imaan-boost nodig hebt, kun je de Edele Koran (eventueel een interpretatie van de vertaling) lezen. Zoek anders naar een boek over de Biografie van de Profeet (vrede zij met hem). Andere boeken die we beginnende moslims aanraden, zijn Riyad us-Saliheen (Tuinen der Oprechten) en “Tawheed (Monotheïsme) vereenvoudigd”. (samenvattingen van de hiervoor genoemde boeken volgen spoedig).

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Houdt jullie dan ook vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide en rechtschapen kaliefen. Bijt jullie erin vast met de (achterste) kiezen en waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling.” (at-Tirmidhie)

 

 

6. Kennis: wikken en wegen!

Wie de Islam binnentreedt zal soms overweldigd worden door meningen die voor een beginner onvatbaar zijn. Als voorbeeld nemen we een persoon die je vertelt dat je iedere keer tijdens de wudho (rituele wassing) je voeten moet wassen, terwijl een ander zegt dat je over je sokken mag vegen. Meningen, keuzes, interpretaties en betrouwbaarheid; let hierop. Het is belangrijk om niet alles klakkeloos over te nemen. Veel mensen missen de kennis om te oordelen over religieuze zaken, maar doen het toch. Neem een kijkje op de rest van onze website om te zien naar welke websites wij mensen met vragen doorsturen. Veel websites bevatten religieuze uitspraken (fataawa); deze zijn dan ook op de betreffende websites te vinden. Kom je er nog steeds niet uit? Keer dan terug tot jouw leraar. Hij is jouw houvast. Pas wanneer iemand met meer kennis jou adviseert, dien je dat aan te nemen.

 

MEER INFO: INFORMATIEVE WEBSITES
Bezoek snel ons overzicht met interessante websites!

 

 

8. Behoud je identiteit. 

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.”
-De Edele Koran, 49:1

Wie moslim wordt ziet een aantal dingen veranderen. Kledij, de omgangsvormen met jouw omgeving en andere zaken. Het moslim zijn maakt nu deel uit van je identiteit. Dit betekend overigens niet dat je ineens niet meer kunt barbecueën met je naasten of andere dingen kan gaan doen. Zaken die niet tegen de Islamitische regels ingaan (shariah (wetgeving)), zijn niet verboden oftewel ‘haram‘. Lang niet alles om je heen zal veranderen; stamppot blijft van ons allemaal! Ons gezamenlijke doel is het aanbidden van Allah (De Verhevene) alleen en het volgen van het voorbeeld (sunnah) van zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Het is trouwens wel handig om een Islamitische leraar te hebben met kennis over fiqh (islamitische jurisprudentie (wetten en regels)). Misschien zit je met een vraag waar je niet uitkomt. Diegene kan jou dan informeren over meningsverschillen van geleerden omtrent alledaagse zaken van vandaag. Zolang de mensen van kennis bij wie je aanklopt betrouwbaar zijn, heb je de ruime keuze om te kiezen in wat je wel of niet mag of kan dragen.

Wel dienen we aan onszelf te werken, maar blijf jezelf niet keer op keer vergelijken met anderen die wellicht veel “verder” zijn qua geloof. Alles gaat stap voor stap.

 

 

9. Bezoek de moskee.

“Degene van de mensen die de grootste beloning voor zijn gebed krijgt, is degene die er het verste voor moet lopen; en degene die (in de moskee) wacht opdat hij zijn gezamenlijke gebed kan verrichten, krijgt een grotere beloning dan degene die het alleen verricht en dan gaat slapen.
-De Profeet Mohammed ﷺ (Bukhari, Muslim)

Vrijdags gaan we bijna allemaal naar de moskee (de mannen), maar laten we proberen om de moskee vaker te bezoeken. Het verrichten van je gebed in de moskee zorgt er onder andere voor dat je wegblijft van slechte(re) zaken. Daarnaast kun je er veel kennis op doen, en broeders/zusters ontmoeten.

 

 

10. Ga op zoek naar moslimvrienden, maar verbreek niet zomaar het contact met niet-moslims.

“Waarlijk, Allah zegt op de Dag des Oordeels: ‘Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw”
-De Profeet Mohammed ﷺ (Muslim)

Het zeggen van ‘As-salamu ‘Alaykum’ ( “Vrede zij met jou”) tegen mensen die je tegenkomt op de campus of bij de bakker is een gunst in de Islam! Niet alleen weet de ander dat je dan moslim bent, vaak zullen ze een gesprek met je voeren en (interessante) vragen stellen.  Er zullen deuren worden geopend naar nieuwe vriendschappen en je zult veel nieuwe mensen tegenkomen. Het gaat voor de een moeilijker dan de ander, maar probeer wat tijd door te brengen met andere moslims.

Probeer je niet-moslim vrienden niet zonder reden af te stoten. Je kunt hen bijvoorbeeld informeren over de Islam (dawa); doe dit, want zij zullen je ongetwijfeld vragen stellen over je geloof. Zij zullen inzien dat je niet ‘ontploft’ wanneer zij jou boos maken of irriteren. Dawa doe je ook door middel van jouw gedrag en levenswijze. Als zij dus niet blij zijn met je bekering, kunnen ze hopelijk zien dat je qua gedrag erop vooruit bent gegaan. Lastige ‘vrienden’ die afstand van je nemen of alles doen wat verkeerd is kun je beter mijden, want je vrienden maken je!

 

 

11. Vermijd eenzaamheid.

“De Islam is vreemd begonnen en zal (in de toekomst) vreemd worden, zoals het begonnen is. Toba (vrede en blijde tijdingen) zijn dan met de vreemdelingen (de volgers van de islam).”
Deze woorden zijn van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.

Dit is een groot probleem in de bekeerlingen-gemeenschap. We zijn eenzaam. We kunnen dit gevoel het beste wegwerken door zoveel mogelijk tijd te besteden aan goed gezelschap. Om de paar dagen etentjes organiseren voor elkaar zal ons helpen om het goede in ons naar boven te laten komen. Wij zijn immers geen kluizenaars! Wij zijn sociale wezens, dus laten we met elkaar omgaan. Omring jezelf met mensen die je aan Allah (de Verhevene) herinneren; zij bij wie jouw imaan (innerlijke geloof) een boost krijgt.

Probeer jezelf ook niet op te sluiten in je kamer of jezelf af te schermen van de buitenwereld. Dit zal slechts een negatieve vicieuze cirkel inzetten die kan resulteren in een depressie of andere slechte zaken. Laten we dus onszelf sociaal instellen, hoe moeilijk het ook is zodat we blij en gelukkig worden!

 

 

12. Pas op voor extremisme. 

Extremisme is een gevaar voor ons allen; in de kleine zaken, maar ook in de grotere zaken. Zoek dus altijd de middenweg op!

“Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie…”
De Edele Koran (2:143)

De meeste bekeerlingen zijn initieel niet op zoek naar extremisme. Jammer genoeg komt het toch wel eens voor dat sommige bekeerlingen extreem zijn en zaken verkeerd aanpakken. Je kunt dit voorkomen door jezelf niet te vaak in een slachtofferrol te plaatsen of jezelf teveel verzetten tegen andere culturen.

 

 

13. Wanhoop niet! 

“Daar, de hulp is van Allah, de Ware. Hij is beter (als gever van) een beloning en beter (als gever van) een bestemming.”
-De Edele Koran (18:44)

Bekeerlingen krijgen vaak te maken met veel tegenslagen. Alles gebeurt met een reden; zolang je je vertrouwen stelt op Allah (De Verhevene), zul je overwinnen.

Allah heeft je naar de Islam geleid. Je was op zoek naar De Waarheid, en die heb je gevonden. Wees blij en gedenk veelvuldig de gunsten die je hebt in je leven, hoe klein of groot ze ook mogen zijn. Vergeet niet dat de meeste Metgezellen van de Profeet ook bekeerlingen waren. Zij zijn net als jij afstammelingen van Adam en Eva. Wees sterk en vind rust in je gebeden en aanbiddingen tot Allah. Een leven lang leren… Dát betekent het moslim-zijn.

 

14. Houd je hoofd erbij!

We hopen dat het je is opgevallen dat we tip nummer 7 hebben overgeslagen. Was je bij het lezen niet helemaal bij de les en is het wegvallen van nummer 7 je niet opgevallen, dan adviseren we je om de computer af te sluiten en een volgende keer weer bij tip nummer 1 te beginnen. 🙂

Team Stichting Bekeerling.

 

Heeft u verbeterpunten, meer tips of klachten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Lees ook: Advies voor de nieuwe moslim

Tips voor moslims