Uitleg van de vaak gebruikte Islamitische termen en zinnen

LET OP! Dit artikel is niet gepubliceerd en kan dus nog fouten bevatten. NIETS OVERNEMEN.

 

Meest gebruikte Islamistische termen (Arabisch-Nederlands)
Veel ‘nieuwe’ moslims of moslims die geen Arabisch verstaan hebben behoefte aan een snelle uitleg van de
meest gebruikte Islamitische termen. Wanneer zeg je bijvoorbeeld Bismillah? Hieronder een uitleg.

As-Salaam u Aleykum: (Vrede zij met u) Vredesgroet aan medemoslims. De medemoslims reageren terug met ‘Wa  Aleykum Salaam’ of met
‘Wa Aleykum Salaam wa Rahmatu Allahi wa Barakatoeh’ (langere versie).

Bismillah:                           (In Naam van Allah) Dit wordt eigenlijk aan het begin van elke handeling gezegd. Bijvoorbeeld voor het eten. Voluit is het ‘Bismillah Al Rahman Al Raheem’, wat betekent: ‘In Naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle’.

Maa Sha Allah:                 (Wat Allah wilt) LET OP DE SPATIES! Dit zeg je wanneer je bewondering hebt voor een iets of iemand.
In Sha Allah:                      (Als Allah het wilt) LET OP DE SPATIES! Wanneer je je iets hebt voorgenomen of wilt gaan doen, vergeet dan nooit In sha Allâh te zeggen.

Alhamdulillah:                (Alle dank aan Allah) Dit is een uitdrukking van dankbaarheid aan Allâh. Men kan dit zeggen in vele situaties. Bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt               hoe het met je gaat, wanneer men je een complimentje geeft, in de plaats van applaudisseren enzovoorts.

Ya Allah!:                            (O Allah) “O Heer”, roep de Heer aan, bijvoorbeeld wanneer je een smeekbede wilt verrichten.

Allahu Akbar:                    (Allah is de Grootste) Tijdens het gebed zeggen wij dit erg vaak. Dit wordt ook wel de ‘Takbier’ genoemd (vergroting).

Astagfirullah:                    (Ik vraag Allah om vergeving) Hierbij vraag je vergiffenis aan Allah. Meestal wordt het gebruikt na iets slechts gehoord, gezien of gedaan te hebben.

Ameen:                               (Amen, Oh heer, beantwoord mijn gebed) Acceptatie, bijvoorbeeld na een smeekbede (du3a).

Djazak Allah (ghairan): (Moge Allah je belonen (met het beste)) Dit zeg je wanneer je iemand wil bedanken die iets goeds gedaan heeft voor jou.
Het antwoord hierop is Wa iyaak (En jou)
Barak Allahu Fiek:          (Moge Allah je zegenen) Dit zeg je wanneer iemand iets goeds gedaan heeft voor jou.
Het antwoord hierop is Wa Fieka BarakAllâhoe (En moge Allâh jou zegenen)

Subhan Allah:                   (Verheven is Allah) Met dit woord geef je een blijk van verbazing over een bepaald iets.
Allahoe ‘A3lem:              (Allah weet het beter) Wanneer er twijfel is in een zaak, en je komt er niet uit zeg je Allahoe ‘Alim; Hij is immers de Alwetende!

E3odoe billah (minna shaytani radjiem):            (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah (tegen de vervloekte satan)) “En wanneer satan jou het kwade influistert, zoek dan je                                            toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.” – Koran 3/134.

La Hawla wa Laa Quwwata Illa Billah:   (Er is geen macht noch kracht buiten dat van Allah) Dit zeg je o.a. wanneer je boos bent, mooie of erge dingen ziet.

Rahimahu Allah:             (Moge Allah hem (of haar) genadig zijn) Nadat we de naam van een moslim(a) opnoemen terwijl diegene dood is.

Subhanahu wa Ta3ala: (Glorieus en Verheven is Hij) Dit kan gezegd worden om Allaah te prijzen en te verheerlijken.

Salla Allahu 3alayhi wa Sallam: (De vredesgroeten en de prijzingen van Allaah zijn met hem) Dit wordt gezegd na het noemen van de naam van de  profeet Mohammed.                                                                    (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam). Ook wel afgekort als (vzmh/vrede zij met hem)

3alayhi Salaam:               (Vrede zij met hem) Dit wordt doorgaans gezegd uit respect na het noemen van bijvoorbeeld een (andere) profeet of engel.

Radia Allahu 3anhu:       (Moge Allaah tevreden met hem zijn) Dit wordt gezegd na het noemen van b.v. een Metgezel van de profeet (Salla Allahoe ‘Alayhie Wa Sallam).

Inna Lillahi wa inna Ilayhi Radji3oen: (Wij behoren tot Allâh en tot hem keren wij terug)Dit zegt men wanneer ons een ramp treft, zoals bijvoorbeeldbij het stervern van een broeder of zuster. Dus wanneer men condoleert.

PS: De ‘3’ (‘ع’ ‘العين’ ) spreek je uit als een zware ‘h’, vanuit de achterkant van je keel. Wordt ook wel geschreven als ‘’ en ‘c’. Deze letter komt bijvoorbeeld voor bij “E3odoe billah”.

PS: De bovenstaande uitleg geldt over het algemeen; het zijn dus slechts voorbeelden van situaties waarin de uitspraak doorgaans wordt gedaan. Er zijn ook andere momenten waarin men de uitspraken kan doen.

 

 

 

LET OP: DIT IS NOG GEEN GECONTROLEERD DOCUMENT. NIETS OVERNEMEN!