Veilinghuis Cristies heeft een uniek object geveild. Een opmerkelijk verschijnsel is dit fragment uit een ruim 1300 jaar oude Koran. Een behouden Koran folio met een van de eerste varianten van het Arabisch schrift, van een pagina uit een van de oudste Korans ter wereld. In de eerste drie deccenia na het begin van de Islam werden de Goddelijke Openbaringen verzameld.

De Koran is beschermd en origineel

De verzameling van de Koran (Arabisch: al-Qor-aan) is een uniek fenomeen dat typisch is voor de islamitische geschiedenis, want geen enkel ander religieus boek komt ook maar in de buurt van de authenticiteit van de Qor-aan. Het Nieuwe Testament werd meer dan een eeuw na de dood van ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) opgetekend en de schrijvers van het Oude Testament zijn gehuld in een sluier van geheimzinnigheid, zo ook zijn de schrijvers van de Hindoe geschriften. (Khaliefah, p. 9.) Alleen de Qor-aan kan aanspraak maken op het feit dat het bewaard is gebleven in zijn originele vorm.

Dit is een samenvatting over het proces hoe de verzen van de Koran verzameld zijn tussen twee kaften. Voor een gedetailleerde bespreking kan men het volgende boek raadplegen: Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan, geschreven door Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, verkrijgbaar bij Uitgeverij Momtazah.

Het memoriseren van de Koran

Allah de Verhevene heeft de islamitische gemeenschap een zegen gegeven die Hij aan geen andere gemeenschap heeft gegeven. En wel dat zij het Boek van hun Heer uit hun hoofden kunnen leren. Een van de middelen om het Boek van Allah te beschermen is dat Hij de islamitische gemeenschap het vergemakkelijkt om het Boek van hun Heer uit het hoofd te leren.

 

De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) gebruikten allerlei middelen om de Qor-aan op te schrijven, wat zij ook maar konden vinden in hun omgeving. Zij gebruikten leer, botten, stenen en dergelijke als schrijfgerei. Al-Baraa-e (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “Toen het volgende geopenbaard werd: ‘Laa yastawie l-qaa’iedoena miena l-moe-emienien’, zei de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Roep Zayd om te komen en laat hem komen met de borden en middelen om te schrijven.’ En hij gebood hem om te schrijven.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

En in de h’adieth van Zayd, toen Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) hem gebood om de Qor-aan te verzamelen en zei: “Ik verzamelde de Qor-aan van de bladeren van de palmboom, platte stenen, ribben van dieren en de houten stukken van de zadels.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Lees meer over het verzamelen van de Koran op UwKeuze.net.