Vrijwilligers

Team Stichting Bekeerling draait om ons allen; moslims, niet-moslims, jong en ‘oud’. Naast het bestuur, de verschillende projectleiders en de praktische vrijwilligers hebben wij een pool waarbij vrijwilligers vrijblijvend activiteiten verrichten voor onze Stichting. Op dit moment zijn wij voornamelijk op zoek naar vertalers (Eng-Ned). Wil je als vrijwilliger aan de slag? Stuur dan een e-mail naar [email protected] waarin je aangeeft over welke kennis en vaardigheid jij beschikt.

Regels en afspraken:
Onze prioriteit ligt bij het vervullen van de behoeften van onze bezoekers. Kwaliteit gaat dus voor kwantiteit! Je bent zelfstandig maar zal niet schromen om vragen te stellen indien dat nodig blijkt. Vrijwilligerswerk op je nemen is een serieuze taak: het is niet vrijblijvend omdat wij verwachten dat je na een toezegging de taak serieus neemt. Zuiver jouw intentie constant, wees gedisciplineerd en stimuleer elkaar om het goede te verrichten. Tot slot verwachten wij dat je eerlijk bent. ‘Vertaal’ een artikel dus alstublieft niet met Google Translate. (ja, soms menen ‘vrijwilligers’ ons dat zij het artikel zelf hebben vertaald)  Alle taken worden na afronding door bekwame broeders en zusters gecontroleerd op inhoud en spelling. Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, stuur dan een email naar Br Frank Oostelbos via [email protected].

Schrijfstijlregels

Islam Hoofdletter ‘I’, één ‘a’

Mohammed (vrede zij met hem) (voluit)

Allah (De Verhevene) of (Subhanahu wa ta3ala)

Beloning:
Wat krijg je terug voor het werk dat je levert? Op de eerste plaats hopen wij dat je voldoening uit je werk haalt. Tevens wordt jouw naam (tenminste, als er geen bezwaren zijn) onderaan het artikel vermeld. Vergeet ook niet dat je door vrijwilligerswerk ook iets terug krijgt voor later: ervaring en dankbaarheid! En niet op de laatste plaats: in sha Allah verkrijg je een grootse beloning bij Allah omdat je jezelf hebt ingezet voor de gemeenschap.

Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?

 Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen van Allah zijn met Zijn boodschapper.

Er was eens een koning die de gewoonte had om eens per jaar een van zijn dienaren zijn schatkamer binnen te laten om er in een uur zo veel mogelijk schatten te verzamelen. Het was weer zo ver en één van zijn dienaren werd uitgekozen om de schatkamer binnen te gaan. Hij was verbijsterd toen hij alle kostbaarheden zag en wist niet waar hij moest beginnen. Hij zag een berg goudstukken en liep er naar toe. Maar voordat hij begon met het vullen van zijn zakken, zag hij elders een berg diamanten en liep er naar toe. Hij wilde beginnen met graaien, maar zag daar een schitterend bed staan, gemaakt van goud en bezet met de mooiste edelstenen. Hij liep er naar toe, helemaal in extase. Hij drukte op het prachtige matras wat zeer comfortabel aanvoelde. Hij dacht, even liggen en genieten van dit magnifieke bed. Maar hij viel in slaap en voordat hij het wist, was zijn tijd om. Hij werd gewekt en zei geschokt: “Maar ik heb nog niets genomen! Geef me nog even de tijd!” Maar helaas, zijn tijd was om en hij vertrok met lege zakken.

Beste broeders en zusters! Helaas verkeren wij vaak in een vergelijkbare situatie. Allah de Verhevene heeft ons een bepaalde tijd gegeven om schatten te verzamelen, maar wij slapen op het geweldige bed van wereldse verleidingen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie):

“En het wegen (van ieders daden en uitspraken) op die Dag zal waar zijn. Wiens schaal (met goede daden) dan zwaar is, zij zijn dan de succesvollen. En wiens schaal (met goede daden) licht is, zij zijn dan degenen die zichzelf verloren hebben omdat zij Onze aayaat (bewijzen, verzen, lessen, tekenen) plachten onrecht aan te doen (ontkennen en verwerpen).” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 8-9.]

We zijn het dus aan ons zelf verplicht om onze tijd te benutten en om onze schaal met goede daden (c.q. vrijwilligerswerk) te vullen.

Psycholoog Salih Ahmed Moh’sin al-Battati schreef in zijn artikel Vrijwilligerswerk en de invloed daarvan op de psychologische gezondheid: “Wanneer een vrijwilliger vanuit een religieus uitgangspunt vrijwilligerswerk verricht, zal het hem hiermee een religieuze en innerlijke voldoening geven. Hij verricht op dat moment een aanbidding die niet minder van status is dan andere vormen van aanbidding. Het is zelfs een aanbiddingsvorm die anderen zal bereiken en haar beloning en voortreffelijkheid is beter dan een beperkte vorm van aanbidding die te maken heeft met een persoon zelf. ” (Einde citaat.) (Bron: het maandblad Wij Moslims, mei 2010, Uitgeverij Momtazah.)

Vrijwilligerswerk in de da’wah is dan ook een van de meest voortreffelijke manieren om je schaal met goede daden te vullen. Djarier verhaalde:

“De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), er is een beloning voor dit (deze daad van goedheid) en (voor hem is ook de) beloning van degenen die vervolgens dienovereenkomstig handelden, zonder enige mindering van hun beloningen…’” (Overgeleverd door Moeslim.)

De ogen van eenieder met een beetje ‘economisch’ inzicht zullen nu zo groot worden als schoteltjes en onder de indruk zijn van deze geweldige winst die te behalen is. (Zie het artikel Da’wah ideeën.)

Vrijwilligerswerk waarbij je anderen helpt is ook zeer ‘winstgevend’. (Zie het artikel Help Elkaar!.) In Sah’ieh’ Moeslim is overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie):

“Degene die een gelovige ontlast (van een probleem) op deze wereld, Allah zal wat last van hem wegnemen op de Dag des Oordeels… en Allah zal Zijn dienaar net zo lang helpen, als Zijn dienaar zijn broeder helpt.” (Zie H’adieth 36: Het voorzien in de behoefte van je broeder – van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie.)

Denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah – tijd of geld – dat je dat kwijt bent of dat het weg is: integendeel! De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg eens (aan ‘Aa-ieshah) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), overgeleverd door at-Tirmidzie.] D.w.z., alles wat je weggeeft omwille van Allah, blijft van jou en zul je in het Hiernamaals terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer; en alles wat je nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben. Tel uit je winst!!

Voor velen geldt “tijd is geld!” Dus vrijwilligerswerk staat niet hoog op hun lijstje, want dat levert immers geen geld op. (Zie het artikel Tijd is geen geld.) Maar denkt men überhaupt wel na wat de waarde is van geld!? Denk aan het feit dat al ons geld in werkelijkheid slechts op drie manieren gebruikt wordt: (1) het voedsel dat we eten, en dit zal uiteindelijk omgezet worden in afvalproducten, (2) de kleren die we dragen (of andere bezittingen), en dit zal uiteindelijk verslijten en onbruikbaar worden, (3) het geld dat uitgegeven wordt (of tijd dat gespendeerd wordt) omwille van Allah, en dit is het enige deel wiens voordeel blijvend is en tot ons terug zal keren.

Dus wat voor nut heeft het voor een persoon om zich te verkneukelen in zijn geld en tijd, hoewel er in werkelijkheid zo weinig van gespendeerd is op een manier die eeuwigdurend voordeel geeft?

Je mag gerust streven naar enig werelds succes, maar dit moet uiteraard niet ten koste gaan van het Hiernamaals! Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie):

“En de beloning van het Hiernamaals is beter voor degenen die geloven en gewoon waren (Allah) te vrezen.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 57.]

Dus word wakker, kom van dat ‘bed’ en vul je schaal voordat jouw tijd om is!

Verplicht jezelf tot vrijwilligerswerk!

Een taak aannemen:
Indien je een taak wil aannemen kun je ons een email (eventueel via het onderstaande formulier) sturen met de taaknummer. Vermeld daarin ook wanneer je denkt klaar te zijn met je taak: wij zullen dit overzicht direct aanpassen.

Een taak afronden:
Vrijwel alle taken worden opgesteld in tekstdocumenten. Je kunt je taak naar eigen wens in Microsoft Office opstellen. Het bestand kun je naar ons toe mailen onder vermelding van je taaknummer. Wij zullen je dan op de hoogte houden van het resultaat.

Huidige vrijwilligers (aantal voltooide taken):
Broeders: 
Bilal de Jong (1), Mohammad Elhajoui (3), Imzoen B (0), Tommy B (0), Thomas V (0), Carlton (ex) (2), Chahid L (0), Merijn B (0),
Zusters:
Sandra van Laerhoven (5), Rachel Vos (8), Judith Z. Kraak (1), Marleen Cassim (5), Leyla Tanzania (0), Ramona RB (0),Priscilla S (1), Anna Dallali (1), Hatice H. (1), Tanneke (0), Alexxa (1), Imane El (2), Oem Ridwan Moe’mina (1), Marianna Stavinga (2), Fatima A. (0),

Taken

TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V13 – De stad die het boedhisme verliet
LINKhttp://www.phnompenhpost.com/post-weekend/village-left-buddhism-behind
NIVEAU: Gemiddeld    TIJDSCHEMA: Normaal    LOCATIE: Online (website)    VRIJWILLIGER: Vacant

 

TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V08 – Vertaling artikel gedwongen
LINK: http://www.onislam.net/english/reading-islam/understanding-islam/islam-and-the-world/worldview/486925-i-was-forced-to-accept-islam.html 
NIVEAU: Moeilijk    TIJDSCHEMA: Normaal    LOCATIE: Online (website)    VRIJWILLIGER: VACANT

 

TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V11 – Vertaling artikel Dracula
LINKhttp://www.islam21c.com/islamic-thought/dracula-hollywoods-new-desperate-attack-on-islam/
NIVEAU: Normaal    TIJDSCHEMA: Normaal    LOCATIE: Online (website)    VRIJWILLIGER: VACANT

TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: P03 – Projectleider “Testament”
EXTRA INFO: Jij onderzoekt waaraan een testament moet voldoen. Hoeveel moslims en bekeerlingen hebben een testament? Zijn er alternatieven?
LINKhttps://stichtingbekeerling.nl/islamitische-testament-voor-moslims/
NIVEAU: Moeilijk  ♦  TIJDSCHEMA: Q1 2016  ♦  LOCATIE: Online (website)  ♦  VRIJWILLIGERVACANT

 

  Uw naam

  Uw e-mail (verplicht)

  Taaknummer

  Overige informatie

  [honeypot location]

  Recente voltooide taken

   

  TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V02 – Vertaling artikel
  LINK: http://www.
  NIVEAU: Normaal    TIJDSCHEMA: Normaal    LOCATIE: Online (website)    VRIJWILLIGER: RV

  TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V10 – Vertaling artikel bandieten v2
  LINK: http://thesalafifeminist.blogspot.co.uk/2012/10/marriage-bandits.html en https://marriagebandits.wordpress.com/whats-a-marriage-bandit/
  NIVEAU: Gemiddeld TIJDSCHEMA: Normaal LOCATIE: Online (website) VRIJWILLIGER: CARLTON

  TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V07 – Vertaling artikel yoga
  LINK: http://mvslim.com/5-ways-yoga-is-a-basic-practice-for-muslims/
  NIVEAU: Gemiddeld    TIJDSCHEMA: Normaal    LOCATIE: Online (website)    VRIJWILLIGER: KIM K.

  TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V05 – Vertaling artikel christendom
  LINKhttp://www.theheraldng.com/13-reasons-why-i-am-a-muslim-emmanuel-adebayor/ 
  NIVEAU: Makkelijk    TIJDSCHEMA: Met spoed    LOCATIE: Online (website)    VRIJWILLIGER: OEM RIDWAN MOE’MINA

  TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V09 – Vertaling artikel bandieten v1
  LINKhttp://www.islam21c.com/islamic-thought/propagation/beware-of-the-marriage-bandits-part-1/
  NIVEAU: Normaal  ♦  TIJDSCHEMA: Normaal  ♦  LOCATIE: Online (website)  ♦  VRIJWILLIGERRACHEL VOS

  TAAKNUMMER/OMSCHRIJVING: V06 – Vertaling artikel bikini
  LINK: http://www.thedeenshow.com/watch/3340/why-i-shed-bikini-for-hijab-the-new-symbol-of-womens-liberation
  NIVEAU: Gemiddeld    TIJDSCHEMA: Normaal    LOCATIE: Online (website)    VRIJWILLIGER: Marianna Stavinga