Op deze plattegrond vinden we de geboorteplaatsen van de oprichters van de 4 wetsscholen (jurisprudentie) en de samenstellers van de 6 grote overleveringsboeken (sahih sitta).

 

4madhabs6hadithbooks1

 

“Vraag de bezitters van kennis, indien jullie niet weten.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 7)

 

Imam Abu Hanifah – Kufa, Irak (80-148 AH)
Imam Malik – Madinah, Saudi-Arabië (93-179 AH)
Imam Ash Shafi’i – Gaza, Palestina (150-204 AH)
Imam Ahmad ibn Hanbal – Baghdad, Irak (164-241 AH)

Imam Bukhari – Bukhara, Oezbekistan (194-256 AH)
Imam Abu Dawud – Sistan, Iran/Afghanistan (202-275 AH)
Imam Muslim – Neyshabur, Iran (204-261 AH)
Imam ibn Majah – Qazwin, Iran (209-273 AH)
Imam At Tirmidhi – Termiz, Oezbekistan (209-279 AH)
Imam An Nasai – Nasa, Turkmenistan (215-303 AH)

Een wetsschool is een methodologie, die gebruikt wordt door islamitische wetenschappers om rechterlijke islamitische uitspraken van de Koran en overleveringen af te leiden. Elke madhab heeft een eigen methodologie, waardoor de uitspraken/interpertatie van elke madhab verschillend kunnen zijn. De vier wetscholen (madhabs) verschillen uiteraard niet van mening over de basisprincipes van de islam (geloofsleer/aqeedah). De verschillen in interpertaties treden op bij kleine doch moeilijke onderdelen binnen de islam.

Bronvermelding: ilmfeed.com