Aanbidding van God

Je besluit om naar een voetbalwedstrijd te gaan en ziet dat er geen doelen op het veld staan. Er is ook geen belijning aanwezig op het veld, noch is er een scheidsrechter aanwezig.

Hoe klinkt dat in je oren? Is zo’n wedstrijd de moeite waard en nog sterker: is zoiets logisch? Koppel dit verhaal even terug naar je eigen leven. Wat is het doel van ons bestaan nou eigenlijk?

Iedere sport kent haar regels en doelen. Zo ook ons leven. De Koran verteld ons dat wij bestaan om God te aanbidden.

“Voorwaar, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid mij daarom en onderhoud het gebed om mij te gedenken.”
(De Edele Koran: Soerat Taahaa: 14)
Het aanbidden van de Schepper is een zeer omvangrijke zaak. Alles wat we doen, alles wat we voelen en alles wat we denken kan ermee te maken hebben.

Innerlijke rust

Wat is rust? Bestaat rust? Om gemoedsrust te ervaren, dienen we ernaar te zoeken.

In sommige situaties is het moeilijk om rust te vinden. Buiten alles zijn er wereldse zaken die onze rust verstoren. Zo is het voor velen storend dat op iedere eerste maandag van de nieuwe maand de sirenes om klokslag 12:00 beginnen te loeien. laat dat nou nét jouw enige vrije maandag zijn waarop je wilde uitslapen.

We zijn allemaal op verschillende manieren op zoek naar vrede en rust. Er zijn miljardairs die van “buiten” alles hebben, maar van “binnen” het leven eigenlijk niet meer zien zitten omdat ze alle “doelen” hebben behaald, maar alsnog geen gemoedsrust hebben gevonden. Maar wat geeft ons nou échte gemoedsrust?

Het antwoord volgens de Islam is simpel: net als de fysieke benodigdheden zoals water, hebben we ook een behoefte aan spirituele behoeften.

“Zij die geloven en wier harten gerustgesteld worden doordat zij God gedenken — zeker, door God te gedenken worden de harten gerustgesteld” 

(De Edele Koran: Soerat Ar-Ra’d: 28)

 Meer weten over de Koran? Enkele verzen kunt u hier nalezen (Engels).