Corona. Een strijd tussen leven en dood. We proberen de ziekte zo veel mogelijk buiten de deur te houden, maar trek die lijn eens even door. Leven na de dood. De goede daden worden tegen de slechte daden afgewogen. Beschermen wij onze goede daden door slechte daden zoveel mogelijk te voorkomen? Net zoals wij maatregelen nemen om gezond te blijven? Bismillah!

De gelovige zal zijn boek in zijn rechterhand krijgen. Hij zal degene zijn die gered wordt en hij zal gelukkig zijn op de Dag der Opstanding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand wordt gegeven. Hij zal een lichte afrekening krijgen. En hij zal verheugd tot zijn familie terugkeren.” (Soerat al-Inshiqaaq: 7-9)

“Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Neemt, en leest mijn boek voor. Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou ontmoeten.” Hij zal dan een leven van welbehagen leiden. In een hooggelegen Tuin (het Paradijs). Haar vruchten hangen nabij. (Er wordt gezegd:) “Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen.” (Soerat al-Haaqqah: 19-24)

Download en print de flyer uit en hang deze op waar het vaak gezien wordt. Door Robin en Vincent.