Wie we zijn

Basmallah

Over Stichting Bekeerling

Stichting Bekeerling  (Arabisch: مؤسسة للمسلمين الجدد) is een non-profit organisatie die zich voornamelijk richt op het informeren, onderwijzen, begeleiden en adviseren van zowel moslims als niet-moslims op het gebied van Islam.

Wij zijn er voor iedereen; de ‘bekeerling’, diens ouders, maar ook mensen die al langer moslim zijn en willen beginnen met het praktiseren van de Islam of mensen die helemaal geen moslim zijn.

Wij staan voor vrede, harmonie, eerlijkheid, beleefdheid en gematigdheid. De stichting heeft zich tot doel genomen het verkeerde begrip van de Islam en de moslims weg te nemen en het juiste begrip bij te brengen. Dat de Islam een religie is van kennis staat buiten kijf. Het eerste vers van de Koran dat werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Iets dat de sleutel is naar kennis. Men is spijtig genoeg te vaak niet in staat kennis op te doen vanwege het ontbreken van de financiële middelen of vervoer. Wij trachten deze belemmeringen weg te halen door onze website als (gratis) hulpmiddel te positioneren waarop men kennis kan opdoen.

“Samenleven doe je samen”

Visie

De Islam is een hot item. Veel  mensen die zich bekeren tot de Islam zien door de bomen het bos niet meer. Praktijkgerichte informatie is niet altijd beschikbaar en infobesitas zorgt ervoor dat de zoektocht naar kennis op tal van manieren wordt belemmerd. Wij geloven dat iedere bekeerling handvaten mee moet krijgen zodat diegene op eigen houtje zijn nieuwe geloof kan ontdekken. Met onze Stichting willen wij hen daarmee helpen. Alles wat te maken heeft met het verbeteren en vergemakkelijken van hun weg om kennis te vergaren, is onze taak!

Ons manifest, doelstellingen & kerntaken

 • Mensen informeren over de Islam en misvattingen uit de weg ruimen.
 • Steun bieden aan de specifieke noden van de bekeerlingen.
 • Het aanbieden van handvaten aan bekeerlingen zodat ze de Islam beter kunnen begrijpen en praktiseren.
 • Middels advertenties de massa informeren over de Islam.
 • Verkeer naar onze website vergroten & gratis kennisvergaring ter beschikking stellen.
 • Islamitische boeken, folders en flyers uitgeven.
 • Iedereen met een vraag of verzoek wordt door ons geholpen.

Doelgroep

 • Mensen die geïnteresseerd zijn in de Islam.
 • Mensen die pas moslim zijn geworden
 • Moskeeën en andere Islamitische instellingen
 • Mensen die op het internet naar informatie over de Islam zoeken
 • De doorsnee Nederlander die geen moslims kent en de Islam van de Media kent

Projectleiders:
Hoofddoekenproject: Hamdi Shariif, Islamspullen.nl (voorheen: zuster Zaynab Kraak/Muslima.biz)
Project Iftar: Zusters Celina en Bianca
Project Soelaas: Zuster Rachel (voorheen zuster Ayah)
Project Moslimrente.nl: Zie website
Project Islampakket: Vacant
Project testament: Vacant
Project Moslimouders FB: Marleen, Rachel, Michael, Sandra e.a.
Bestuursleden: Zie KvK

Religiositeit

Stichting Bekeerling kenmerkt zich door een inclusieve houding aan te nemen. Onze vrijwilligers maken deel uit van verschillende dominaties (wetsscholen) binnen de Islam. Wij leggen de nadruk op verbinding, vriendelijkheid en wederzijds respect en letten niet op de kleine (doch toegestane) onderlinge verschillen. In navolging hiervan richt de Stichting zich niet op jurisprudentiële verschillen en meningen die naar ons mening zijn toegestaan: ook leggen wij de nadruk op het moslim zijn en pogen wij in al onze uitingen deze keuze te hanteren.

Vergeet ons alstublieft niet in uw smeekgebeden! Wij vragen Allah, De Almachtige, om onze nederige poging om het praktiseren voor moslims gemakkelijker te maken, te accepteren.