Iedereen die de Islam heeft bestudeerd en er kennis over heeft, weet dat het geloof de nadruk legt op rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel in het geloof. De Islam kent verschillende vormen van rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheden bevatten uitspraken over gezinnen, gemeenschappen en volken als geheel.

We hebben hieronder een korte lijst gemaakt van zeven rechtvaardigheden in de Islam, waar je je aan dient te voldoen. Deze rechtvaardigheden komen zowel uit de koran als de Profetische levenswijze (soennah), zodat iedereen hieruit kan profiteren.

 

1: Stel niemand boven de waarheid.

“O jullie die geloven, handel rechtvaardig, als getuigen voor Allah. Zelfs tegenover julliezelf, de ouders en de naasten. (Zelfs) als hij rijk of arm is, Allah verdient de voorkeur boven hen. Volg niet jullie begeerten waardoor jullie niet rechtvaardig zouden zijn. En als jullie (de getuigenis) vervalsen of (deze) weigeren, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.” (De Koran, interpretatie van de betekenissen, hoofdstuk 4, vers 135)

“O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij de godsvrucht. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.”(De Koran, interpretatie van de betekenissen, hoofdstuk 5, vers 8)

 

2: Het betrouwbaar zijn tegenover jezelf en een ander.

“Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dit dan met rechtvaardigheid te doen. Voorwaar, goed is datgene waar Allah jullie mee vermaant. Waarlijk, Allah is Alhorend, Alziend.” (De Koran, interpretatie van de betekenissen, hoofdstuk 4, vers 58)

 

3: Vel een eerlijk oordeel over de ander.

“En als twee groepen onder de gelovigen elkaar bevechten, laat hen dan onderling tot een verzoening komen. Maar als één van hen een overtreding begaat ten opzichte van de ander, bevecht dan degene die de overtreding is begaan totdat het (d.w.z. de overtredende groep) terugkeert naar (d.w.z. zich neerlegt bij) het Bevel van Allah. Als het dan terugkeert (naar het Bevel van Allah), breng dan met rechtvaardigheid een verzoening tussen hen teweeg en wees rechtvaardig (hierin). Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.”(De Koran, interpretatie van de betekenissen, hoofdstuk 49, vers 9)

 

4: Wees rechtvaardig tegenover uw naasten.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Voorwaar, de meest geliefde mensen bij Allah op de dag des Oordeels zijn de rechtvaardige leiders. Deze rechtvaardige leiders zullen het dichtst bij Hem staan.” (Overgeleverd door Tirmidhi)

Hij(vrede zij met hem) heeft ook gezegd:

“Wees rechtvaardig en eerlijk tegenover je kinderen. Wees rechtvaardig en eerlijk tegenover jullie zoons.” (Overgeleverd door Abu Dawood)

 

UW INTERESSE GEWEKT?Like ons dan nu op Facebook!like

5: Onderdruk anderen niet.

Allah heeft gezegd:

“O mijn dienaren, ik heb de onderdrukking voor mijzelf verboden, en ik heb het ook voor jullie verboden. Dus onderdruk elkaar niet.”(Overgeleverd door Muslim)

 

6: Kwets onschuldige mensen niet, schaad ze niet en doe ze geen pijn.

“Allah verbiedt jullie niet om degenen die jullie niet bestrijden in de godsdienst en jullie niet uit jullie huizen verdrijven, goed en rechtvaardig te behandelen. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.”(De Koran, interpretatie van de betekenissen, hoofdstuk 60, vers 8)

 

7: Bespot elkander niet.

“O jullie die geloven, laat een volk een (ander) volk niet bespotten, wellicht zijn zij (d.w.z. het bespotte volk), beter dan zij (d.w.z. dan het spottende volk), en (laat) vrouwen (andere) vrouwen niet bespotten, wellicht zijn zij (d.w.z. de bespotte vrouwen), beter dan zij (d.w.z. dan de spottende vrouwen). En laster elkaar niet, en spreek elkaar niet aan met (beledigende) bijnamen. Slecht is de verdorven bijnaam na het geloof (te hebben omarmd). En wie geen berouw toont, zij zijn dan de onrechtplegers.”(De Koran, interpretatie van de betekenissen, hoofdstuk 49, vers 11)

 

Vertaald  door zuster Farida voor Stichting Bekeerling.